Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek k SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2020/2021

Dějiny animovaného filmu I

Při skládání Státní závěrečné zkoušky studenti prokazují znalosti z vývoje animace od samých počátků až po současnost, přičemž je důležitá nejen jejich orientace v historii kinematografie (animované tvorby), ale také schopnost vysledovat technologické aspekty tvorby a pojmenování typických znaků daného období, tvůrce či studia.
Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, osobnost/studio z historie animovaného filmu. Studenti mají prostor si v rámci vylosovaného okruhu/otázky vymezit, nač se konkrétně zaměří. Hodnotit se tak bude i jejich schopnost se k širšímu tématu postavit, zvolit si vhodný „klíč” a namísto pouhého výčtu encyklopedických znalostí obsáhnout problematiku více analyticky, do hloubky.

01 / SVĚT / prehistorie a počátky animovaného filmu
02 / EVROPA / vývoj do druhé světové války
03 / USA / počátky, zlatý věk a vstup animace na TV obrazovky, nezávislá i komerční tvorba
04 / USA / Walt Disney – život, studio, technologie, tvorba
05 / USA / UPA
06 / SVĚT / ideologie a propaganda, animace za Druhé světové války
07 / VB / vývoj animace po Druhé světové válce, nezávislí tvůrci, komerční tvorba
08 / FRANCIE/ vývoj animace po Druhé světová válce, starší a mladší generace, tvorba pro děti i dospělé
09 / JUGOSLÁVIE / Záhřebská škola
10 / RUSKO, ESTONSKO / vývoj ruské a estonské animace, významné osobnosti
11 / ČESKO(SLOVENSKO) / významné osobnosti československé/české animace
12 / JAPONSKO / fenomén anime, nezávislí tvůrci

Technologie a teorie oboru I

Při skládání Státní závěrečné zkoušky z technologie oboru studenti prokazují orientaci v aspektech filmové řeči a technologii animovaného audiovizuálního audiovizuálního díla.
Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti dané téma aplikovali na konkrétních animovaných filmech. Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů předkládají komisi.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují dílčí otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, technologický aspekt animovaného audiovizuálního díla.

Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
Kamera v animovaném filmu
Kompozice, rámování, délka záběru
Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Okruhy otázek k SZZ pro magisterské studium ak. rok 2020/2021

Dějiny animovaného filmu II – verze A

Státní závěrečné zkoušky z dějin animovaného filmu se zaměřují na období od počátku 21. století. Důraz bude kladen na diváckou zkušenost a schopnost uchopit tvůrcovu poetiku (styl, téma, strukturu vyprávění), nejlépe v kontextu ostatních osobností a společenské doby.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, jež se zaměří na konkrétní osobnost/studio. Další část bude tvořit analyzování jednoho filmového titulu, který vybere zkušební komise z předloženého seznamu zhlédnutých snímků. (Student předloží seznam 20 titulů, od jednoho režiséra budou maximálně dva filmy.)

01 / USA / americká nezávislá animace a tvorba mladých tvůrců
02 / USA / americká studiová a televizní animace
03 / VB / britská animace – nezávislí tvůrci, menší studia
04 / VB / britská animace –studiová a televizní tvorba
05 / FRANCIE / francouzská animace pro staršího a dospělého diváka
06 / FRANCIE / francouzská animace pro děti a mládež
07 / ZÁPADNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
08 / JIŽNÍ A SEVERNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
09 / STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, RUSKO / nezávislá i studiová tvorba
10 / JAPONSKO / anime a nezávislí tvůrci

Dějiny animovaného filmu II – verze B

Státní závěrečné zkoušky z dějin animovaného filmu se zaměřují na období od počátku 21. století. Důraz bude kladen na diváckou zkušenost a schopnost uchopit poetiku (styl, téma, strukturu vyprávění) studia či tvůrce, případně konkrétního díla – a to nejlépe v kontextu ostatních osobností, studií a společenské doby.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, přičemž mají možnost si zvolit patřičný konkrétní „klíč” k tomu, jak téma vymezit/zúžit.

01 / studio Sony Pictures
02 / studio Blue Sky
03 / studio Pixar
04 / studio Disney
05 / studio DreamWorks
06 / studio Laika
07 / studio Cartoon Saloon
08 / další významá studia
09 / animovaný seriál – pro dětského diváka
10 / animovaný seriál – pro dospělého diváka
11 / animovaný seriál – sci-fi, fantasy, horor
12 / animovaný seriál – humor
13/ animovaný seriál – společnost, stereotypy, předsudky, tabu…
14/ animovaný seriál – imaginace, hra, fantazie

Technologie a teorie oboru II – verze A

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.

01 / Kýč, krása a ošklivost
definice pojmu, přístupy k němu, klady a zápory, relativismus, vývoj napříč dobou, příklady v animovaném filmu
02 / Literatura, komiks a film
rozdíly a podobnosti mezi literaturou, komiksem a filmem, přístupy při adaptacích
03 / Psychlogie filmu
psychoanalýza, předtstavivost, skutečnost, vnímání diváka, sen…

04 / Sociologie filmu, gender, odlišnosti, politika, ideologie
společenské tendence a film, fenomén korektnosti, cenzura, propaganda…

Technologie a teorie oboru II – verze B

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.

01 / Kýč, krása a ošklivost
02 / Literatura, komiks a film
03 / Serialita a poetika současného televizního vysílání
04 / Umělecké dílo – jeho otevřenost, interpretace, intertextovost
05 / Způsoby vidění, vizuální znaky, komunikace díla

Harmonogram SZZ

Pondělí 14. 6. 2021
Budova U4, učebna U42/256
TPAT – Animovaná tvorba
Typ: bakalářský
Dějiny animovaného filmu I.
Nástup na přípravuZkouškaOs. číslo studenta
8:008:15K16103
8:158:30K18096
8:308:45K18098
8:459:00K18100
9:009:15K18101
9:159:30K18102
9:309:45K17020
9:4510:00K18103
10:0010:15K18104
Technologie a teorie oboru I.
10:1510:30K16103
10:3010:45K18096
10:4511:00K18098
11:0011:15K18100
11:30 – 12:30     polední přestávka
12:3012:45K18101
12:4513:00K18102
13:0013:15K17020
13:1513:30K18103
13:3013:45K18104
14:00 – 14:30    závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
TPAT – Animovaná tvorba
Typ: navazující
Dějiny animovaného filmu II.
Nástup na přípravuZkouškaOs. číslo studenta
14:3014:45K19404
14:4515:00K18443
15:0015:15K19405
15:1515:30K19407
15:3015:45K18444
15:4516:00K19410
16:0016:15K18446
Technologie a teorie oboru II.
16:1516:30K19404
16:3016:45K18443
16:4517:00K19405
17:0017:15K19407
17:1517:30K18444
17:3017:45K19410
17:4518:00K18446
18:15 – 18:45    závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Úterý 15. 6. 2021
Budova U4, učebna U42/256
TPAT – Animovaná tvorba
Typ: bakalářský, navazující
Obhajoba bakalářské práce
Nástup na obhajobuOs. číslo studenta
8:30K16103
9:15K17013
10:00K18096
10:45K18098
11:30K18100
12:15K17020
13:00 – 14:00polední přestávka
Obhajoba diplomové práce
Nástup na obhajobuOs. číslo studenta
14:00K19404
14:45K18443
15:30K19405
16:15K18444
17:00K18446
17:45 – 18:15závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků

 

Témata SZZ pro ak. rok 2021/2022

Témata k bakalářské teoretické práci 

UPA jako inspirace pro českou animaci
Barva jako spolutvůrce charakterů v animovaném filmu
Přepis literatury do animovaného filmu
Typografické prvky v animovaném filmu
Typologie a charakteristika protihráče v animované tvorbě

Témata k diplomové teoretické práci 

Téma rodičovství v rodinných animovaných filmech
Antihrdina v televizních animovaných seriálech
Generační vliv při ztvárnění téhož tématu
Artikulace expresivních prvků v kódu animovaného filmu
Ikonografické znaky figury na pozadí hlavní osy děje v animované tvorbě
Člověk a věc v animovaném filmu
Prostor v animovaném filmu
Hyperrealismus v animovaném filmu

Fakulty a součásti

Zavřít