Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2018/2019

Dějiny animovaného filmu

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, osobnost/studio z historie animovaného filmu.

Počátky animovaného filmu
prehistorie, technologické vynálezy, průkopníci (Reynaud, Blackton, Melbourn-Cooper, Cohl)
Animovaný film v Evropě do druhé světové války
avantgarda, Reiniger, Starewicz, Ptuško, Alexeieff, Bartosch
Počátky a zlatý věk amerického animovaného filmu
comic strip, McCay, Bray, Terry, O`Brien, kocour Felix, bratři Fleischerové
Walter Lantz Productions, Warner Bros. (Schlesinger, Tex Avery, Chuck Jones, postavy – Bugs Bunny, kačer Duffy aj.), Hanna-Barbera
Walt Disney
život W. Disneyho, poetika W. Disneyho, technologické postupy, typologie postav, 12 principů animace
Druhá světová válka a animovaný film
ideologický film, propaganda, filmy, přístupy a technologie v Třetí říši, v SSSR a v USA
Animovaný film po Druhé světové válce – Velká Británie
počátky, John Halas a Joy Batchelor, George Dunning, Richard Williams, počátky studia Aardman, bratři Quayové
Animovaný film po Druhé světové lce – Francie
Paul Grimault, Jean Francois Laugionie, René Laloux
Animovaný film po Druhé světové válce – USA, Kanada
UPA – styl, technologie, organizace práce, John Hubley, Bob Cannon, Bill Hurtz
Frederick Back, studio National Film Board of Canada
Záhřebská škola
Vatroslav Mimica, Dušan Vukotić, Boris Kolar, Zlatko Grgić, Nedeljko Dragić, Borivoj Dovniković, Zdenko Gašparović, Pavel Štalter, Joško Marušić
Japonská animace
Kawamoto, Yamamoto, Tezuka, Kuri, Miyazaki, Takahata, Ótomo, Oshii
Ruská, polská a maďarská animovaná tvorba
Ivan Ivanov-Vano, Eduard Nazarov, Gari Bardin, Fjodor Chitruk, Andrej Chržanovský, Jurij Norštejn, Jan Lenica, Ryszard Czekala, Zbigniew Rybczyński, Jerzy Kucia, Marcell Jankovics
Vznik a vývoj animace v Československé republice – počátky a kontext
zrod,  Dodalovi Afit, Bratři v triku, ateliéry ve Zlíně, technické a organizační zázemí
Animovaná tvorba v Československé republice a ČSSR
Jiří Trnka, Břetislav Pojar, Stanislav Látal, Jaroslav Boček, Zdeněk Miler, Zdeněk Smetana, Jiří Brdečka, Václav Bedřich, Karel Zeman, Hermína Týrlová, animace ve Zlíně (Dudešek, Kadleček), Jiří Barta, Vlasta Pospíšilová, Michaela Pavlátová, Pavel Koutský, Jan Švankmajer

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti dané téma aplikovali na konkrétních animovaných filmech. Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů předkládají komisi.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují dílčí otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, technologický aspekt animovaného audiovizuálního díla.

Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
Kamera v animovaném filmu
Kompozice, rámování, délka záběru
Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Okruhy otázek ke SZZ pro magisterské studium ak. rok  2018/2019

Dějiny animovaného filmu

Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, jež se zaměří na konkrétní osobnost/studio.
Další část bude tvořit analyzování jednoho filmového titulu, který vybere zkušební komise z předloženého seznamu zhlédnutých snímků. (Student předloží seznam 20 titulů, od jednoho režiséra budou maximálně dva filmy.)

Americká nezávislá animace
např.: Bill Plympton, Don Herztfeld, Signe Baumane, Debra Solomon, Tobias Stretch, Kirsten Lepore, Paul Fierlinger, Nina Paley
Animovaný film v Kanadě a The National Film Board
např.: Co Hoedeman, Cardell Barker, Suzanne Gervais, Michéle Cournoyer, Jacques Drouin, John Weldon, Marv Newland, Ryan Larkin, Danny Antonucci, Wendy Tilby, Amanda Forbis, Janet Perlman, Les Drew, Caroline Leaf, Ishu Patel, Frederick Back, Richard Condie
Západní Evropa: Nová generace – Velká Británie
např.: Joanna Quinn, Stephen a Timothy Quayové, Peter Lord, Phil Mulloy, Nick Park, Suzie Templeton, Ainslie Henderson, Stephen Irwin, Peter Millard, Michael Please, Tom Moore
 Západní Evropa: Nová generace – Francie
např.: Jean Francois Laguionie, Michel Ocelot, Sylvian Chomet, celovečerní tvorba pro dospělé a děti
Západní Evropa: Nová generace – Belgie, Nizozemí, Německo, Švédsko, FInsko, Španělsko, Portugalsko a Itálie
např.: Michael Dudok de Wit, Andreas Hykade, Michael Frei, Barelli, Barras, Schwizgebel, Womerhalder aj.
Východní Evropa: Rusko, Estonsko
např.: Ivan Maximov, Garri Bardin, Konstantin Bronzit, Alexandr Petrov, Janno Poldma, Priit Tender, Priit Pärn, Ülo Pikov
Asie
kontext: definice anime, historický vývoj, žánry
např.: Koji Yamamura, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, studio 4°C, Mamoru Oshii, Mamoru Hosoda, Kacuhiro Ótomo
Československo a česká animace po roce 1989
např.: Jan Švankmajer, Jiří Barta, Vlasta Pospíšilová, Michaela Pavlátová, Pavel Koutský, Aurel Klimt, Jan Balej, celovečerní a televizní tvorba, studentská tvorba, reklama, počítačové hry
Společnosti, studia a osobnosti – současná tvorba
osobnosti/studia: dle vlastního výběru

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.
Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů a 5 přečtených knih či studií předkládají komisi.

Kýč, krása a ošklivost
definice pojmu, přístupy k němu, klady a zápory, relativismus, vývoj napříč dobou, příklady v animovaném filmu
Literatura a film
rozdíly a podobnosti mezi literaturou a filmem, přístupy při adaptacích
Komiks
řeč komiksu, porovnání s filmovým médiem

Zavřít

Fakulty a součásti