Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2019/2020

Dějiny animovaného filmu

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.

01 / SVĚT / prehistorie a počátky animovaného filmu
02 / EVROPA / vývoj do druhé světové války
03 / USA / počátky, zlatý věk a vstup animace na TV obrazovky, nezávislá tvorba
04 / USA / Walt Disney – život, studio, technologie, tvorba
05 / USA / UPA
06 / SVĚT / ideologie a propaganda, animace za Druhé světové války
07 / VB / vývoj animace po Druhé světové válce, nezávislí tvůrci, komerční tvorba
08 / FRANCIE/ vývoj animace po Druhé světová válce, starší a mladší generace, tvorba pro děti i dospělé
09 / JUGOSLÁVIE / Záhřebská škola
10 / RUSKO, ESTONSKO / vývoj ruské a estonské animace, významné osobnosti
11 / ČESKO(SLOVENSKO) / vznik a počáteční vývoj československé animace
12 / ČESKO(SLOVENSKO) / významné osobnosti československé/české animace
13 / JAPONSKO / fenomén anime, nezávislí tvůrci

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti dané téma aplikovali na konkrétních animovaných filmech. Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů předkládají komisi.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují dílčí otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, technologický aspekt animovaného audiovizuálního díla.

Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
Kamera v animovaném filmu
Kompozice, rámování, délka záběru
Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Okruhy otázek ke SZZ pro magisterské studium ak. rok 2019/2020

Dějiny animovaného filmu

Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, jež se zaměří na konkrétní osobnost/studio.
Další část bude tvořit analyzování jednoho filmového titulu, který vybere zkušební komise z předloženého seznamu zhlédnutých snímků. (Student předloží seznam 20 titulů, od jednoho režiséra budou maximálně dva filmy.)

01 / USA / Americká nezávislá animace a tvorba mladých tvůrců
02 / USA / Americká studiová a televizní animace
03 / VB / britská animace – nezávislí tvůrci, menší studia
04 / VB / britská animace –studiová a televizní tvorba
05 / FRANCIE / francouzská animace pro staršího a dospělého diváka
06 / FRANCIE / francouzská animace pro děti a mládež
07 / ZÁPADNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
08 / JIŽNÍ A SEVERNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
09 / STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, RUSKO / nezávislá i studiová tvorba
10 / JAPONSKO / anime a nezávislí tvůrci

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.
Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů a 5 přečtených knih či studií předkládají komisi.

Kýč, krása a ošklivost
definice pojmu, přístupy k němu, klady a zápory, relativismus, vývoj napříč dobou, příklady v animovaném filmu
Literatura, komiks a film
rozdíly a podobnosti mezi literaturou, komiksem a filmem, přístupy při adaptacích
Psychlogie filmu
psychoanalýza, předtstavivost, skutečnost, vnímání diváka, sen…

Sociologie filmu, gender, odlišnosti, politika, ideologie
společenské tendence a film, fenomén korektnosti, cenzura, propaganda…

Harmonogram SZZ ak. rok 2019/2020

Pondělí 7. 9. 2020
Budova U4, učebna U42/256
Dějiny animovaného filmu I.
Nástup na přípravuZkouškaOsobní číslo studenta
8:308:45K17016
8:459:00K17012
9:009:15K17013
9:159:30K16105
9:309:45K17014
9:4510:00K17019
10:0010:15K17022
Technologie a teorie oboru I.
10:3010:45K17016
10:4511:00K17012
11:0011:15K17013
11:30 – 12:30polední přestávka
12:3012:45K16105
12:4513:00K17014
13:0013:15K17019
13:1513:30K17022
13:45 – 14:15Závěrečná porada komise, vyhlášení výsledků
Dějiny animovaného filmu II.
14:1514:30K17342
14:3014:45K17344
14:4515:00K18206
15:0015:15K17347
Technologie a teorie oboru II.
15:1515:30K17342
15:3015:45K17344
15:4516:00K18206
16:0016:15K17347
16:30 – 17:00Závěrečná porada komise, vyhlášení výsledků
Úterý 8. 9. 2020
Budova U4, učebna U42/256
Obhajoba bakalářské práce
Nástup na obhajobuOsobní číslo studenta
8:30K17016
9:15K15236
10:00K17012
10:45K16105
11:30 – 12:30polední přestávka
12:30K17014
13:15K17019
14:00K17022
14:45 – 15:15Závěrečná porada komise, vyhlášení výsledků
Středa  9. 9. 2020
Budova U4, učebna U42/256
Obhajoba diplomové práce
Nástup na obhajobu
8:30K17342
9:15K17344
10:00K18206
10:45K16307
11:30 – 12:30polední přestávka
12:30K17347
13:15K17343
K17348
K17349
14:45 – 15:15Závěrečná porada komise, vyhlášení výsledků

Fakulty a součásti

Zavřít