Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Okruhy otázek ke SZZ pro bakalářské studium ak. rok 2019/2020

Dějiny animovaného filmu

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.

01 / SVĚT / prehistorie a počátky animovaného filmu
02 / EVROPA / vývoj do druhé světové války
03 / USA / počátky, zlatý věk a vstup animace na TV obrazovky, nezávislá tvorba
04 / USA / Walt Disney – život, studio, technologie, tvorba
05 / USA / UPA
06 / SVĚT / ideologie a propaganda, animace za Druhé světové války
07 / VB / vývoj animace po Druhé světové válce, nezávislí tvůrci, komerční tvorba
08 / FRANCIE/ vývoj animace po Druhé světová válce, starší a mladší generace, tvorba pro děti i dospělé
09 / JUGOSLÁVIE / Záhřebská škola
10 / RUSKO, ESTONSKO / vývoj ruské a estonské animace, významné osobnosti
11 / ČESKO(SLOVENSKO) / vznik a počáteční vývoj československé animace
12 / ČESKO(SLOVENSKO) / významné osobnosti československé/české animace
13 / JAPONSKO / fenomén anime, nezávislí tvůrci

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti dané téma aplikovali na konkrétních animovaných filmech. Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů předkládají komisi.
Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují dílčí otázku, jež se zaměří na konkrétní problematiku, technologický aspekt animovaného audiovizuálního díla.

Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
Kamera v animovaném filmu
Kompozice, rámování, délka záběru
Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Okruhy otázek ke SZZ pro magisterské studium ak. rok 2019/2020

Dějiny animovaného filmu

Vypsané okruhy představují osnovu probrané látky – studenti si vylosují jednu konkrétní otázku, jež se zaměří na konkrétní osobnost/studio.
Další část bude tvořit analyzování jednoho filmového titulu, který vybere zkušební komise z předloženého seznamu zhlédnutých snímků. (Student předloží seznam 20 titulů, od jednoho režiséra budou maximálně dva filmy.)

01 / USA / Americká nezávislá animace a tvorba mladých tvůrců
02 / USA / Americká studiová a televizní animace
03 / VB / britská animace – nezávislí tvůrci, menší studia
04 / VB / britská animace –studiová a televizní tvorba
05 / FRANCIE / francouzská animace pro staršího a dospělého diváka
06 / FRANCIE / francouzská animace pro děti a mládež
07 / ZÁPADNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
08 / JIŽNÍ A SEVERNÍ EVROPA / nezávislá i studiová tvorba
09 / STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA, RUSKO / nezávislá i studiová tvorba
10 / JAPONSKO / anime a nezávislí tvůrci

Technologie oboru

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti rozvedli dané téma – vycházeli z teoretických definic, obohatili je a doplnili o svou vlastní intepretaci a zkušenosti, praktické příklady uvedli i s uvedením konkrétních animovaných filmů či jiných děl.
Seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů a 5 přečtených knih či studií předkládají komisi.

Kýč, krása a ošklivost
definice pojmu, přístupy k němu, klady a zápory, relativismus, vývoj napříč dobou, příklady v animovaném filmu
Literatura, komiks a film
rozdíly a podobnosti mezi literaturou, komiksem a filmem, přístupy při adaptacích
Psychlogie filmu
psychoanalýza, předtstavivost, skutečnost, vnímání diváka, sen…

Sociologie filmu, gender, odlišnosti, politika, ideologie
společenské tendence a film, fenomén korektnosti, cenzura, propaganda…

 

Fakulty a součásti

Zavřít