Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Témata SZZ pro ak. rok 2022/2023

Témata k bakalářské teoretické práci 

UPA jako inspirace pro českou animaci
Barva jako spolutvůrce charakterů v animovaném filmu
Přepis literatury do animovaného filmu
Typografické prvky v animovaném filmu
Typologie a charakteristika protihráče v animované tvorbě

Témata k diplomové teoretické práci 

Téma rodičovství v rodinných animovaných filmech
Antihrdina v televizních animovaných seriálech
Generační vliv při ztvárnění téhož tématu
Artikulace expresivních prvků v kódu animovaného filmu
Ikonografické znaky figury na pozadí hlavní osy děje v animované tvorbě
Člověk a věc v animovaném filmu
Prostor v animovaném filmu
Hyperrealismus v animovaném filmu

Okruhy otázek SZZ pro ak. rok 2022/2023

Bakalářský studijní program

KAAT/SZZA1 Dějiny animovaného filmu I.

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.
1/ Prostor jako určující prvek
2/ Čas jako určující prvek
3/ Hudba jako určující prvek
4/ Hra jako určující prvek
5/ Dětství – identita, vztahy
6/ Dětství – perspektivou dítěte
7/ Dětství – fantazie a dobrodružství
8/ Dospívání
9/ Rodičovství
10/ Stáří
11/ Smrt
12/ Naděje a víra

KAAT/SZZT1 Technologie a teorie oboru I.

1/ Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
2/ Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
3/ Kamera v animovaném filmu
kompozice, rámování, délka záběru
4/ Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
5/ Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
6/ Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Navazující magisterský studijní program

KAAT/SZZ2S Současný animovaný film

1/ studio Sony Pictures
2/ studio Blue Sky
3/ studio Pixar
4/ studio Disney
5/ studio DreamWorks
6/ studio Laika
7/ studio Cartoon Saloon
8/ další významná studia

KAAT/SZZ2T Teorie oboru

1 / Kýč, krása a ošklivost
2 / Literatura, komiks a film, adaptace
3 / Serialita a poetika současného televizního vysílání, distribuce audiovizuálního díla

Harmonogram SZZ pro ak. rok 2022/2023

Pondělí 5. 6. 2023
Budova U4, učebna U42/256
ateliér Animované tvorby
Typ: bakalářský
Teoretické předměty
Nástup na přípravuZkouškaOs. číslo studenta
Dějiny animovaného filmu I.
8:308:45K19097
8:459:00K19098
9:009:15K19101
9:159:30K19104
Technologie a teorie oboru I.
9:309:45K19097
9:4510:00K19098
10:0010:15K19101
10:1510:30K19104
10:45 – 11:00závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
11:00 – 12:00 polední přestávka
Typ: navazující
Teoretické předměty
Nástup na přípravuZkouškaOs. číslo studenta
Současný animovaný film
12:0012:15K20095
12:1512:30K21251
12:3012:45K21252
12:4513:00K20097
13:0013:15K21253
13:1513:30K20098
13:3013:45K19408
Teorie oboru
13:4514:00K20095
14:0014:15K21251
14:1514:30K21252
14:3014:45K20097
14:4515:00K21253
15:0015:15K20098
15:1515:30K19408
15:45 – 16:00závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Úterý 6. 6. 2023
Budova U4, učebna U42/256
ateliér Animované tvorby
Typ: bakalářský
Obhajoba BP
Nástup na obhajobuOs. číslo studenta
8:30K19095
9:10K19096
9:50K19097
10:30K19098
11:10K19099
11:50 – 12:30 polední přestávka
12:30K19101
13:10K19104
13:50K18103
14:30K18104
15:10 – 15:30závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Středa 7. 6. 2023
Budova U4, učebna U42/256
ateliér Animované tvorby
Typ: navazující
Obhajoba DP
Nástup na obhajobuOs. číslo studenta
8:30K20095
9:10K21251
9:50K21252
10:30K20097
11:10 – 12:00 polední přestávka
12:00K21253
12:40K20098
13:20K19408
14:00 – 14:30závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Poznámka: Studenti se dostaví ke Státní závěrečné zkoušce 15 min. před uvedenou dobou nástupu na přípravu u teoretických předmětů a 1 hodinu před obhajobou. Nedostavení se včas  ke zkoušce/ obhajobě = hodnocení – F – nedostatečně.

Fakulty a součásti

Zavřít