Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Témata SZZ pro ak. rok 2023/2024

Témata k bakalářské a diplomové teoretické práci 

Zvolené hlavní téma vychází z praktické části, projektu animovaného audiovizuálního díla, přičemž v rámci teoretické práce se klade důraz na propojení rešerší a zpracování dostupné literatury a zdrojů s vlastní praxí, vývojem a realizací praktického výstupu.

Okruhy otázek SZZ pro ak. rok 2023/2024

Bakalářský studijní program

KAAT/SZZ1D Dějiny animovaného filmu

Pro úspěšné absolvování SZZ je potřeba, aby studenti předložili seznam 20 zhlédnutých animovaných filmů.
1/ prehistorie a počátky animace
2/ období před druhou světovou válku
3/ animace ve službách propagandy, období druhé světové války
4/ Walt Disney
5/ americká animace – zlatý věk, groteska, UPA
6/ britská animace
7/ francouzská animace
8/ ruská animace
9/ záhřebská, estonská, polská animace
10/ japonská animace
11/ japonská animace – Miyazaki
12/ česká animace – počátky a klíčová jména
13/ česká animace – Karel Zeman
14/ česká animace – Jiří Trnka
15/ česká animace – Jan Švankmajer
16/ česká animace – zvolená osobnost
17/ česká animace – zvolená osobnost
18/ otázka dle vlastního výběru (země, osobnost, studio)
19/otázka dle vlastního výběru (země, osobnost, studio)

KAAT/SZZ1F Filmová řeč animovaného filmu

1/ Zvuková složka v animovaném filmu
vlastnosti vnímání zvuku, výběr, úprava a kombinace, mluvené slovo, hudba, ruchy, rytmus, prostor a čas
2/ Mizanscéna v animovaném filmu
prostředí, barevnost, práce se světlem, rekvizity, pohyb a chování postav
3/ Kamera v animovaném filmu
kompozice, rámování, délka záběru
4/ Střihová skladba v animovaném filmu
dimenze filmového střihu (kompoziční, rytmické, prostorové a časové vztahy mezi záběry), kontinuální skladba a její alternativy
5/ Vyprávění
fabule, syžet, čas a prostor, úvod, závěr a vývojové vzorce, narace
6/ Typologie postavy a animovaný film
kategorizace postav – dle věku, pohlaví, soc.začlenění, charakter, potřeby a motivace, míra stylizace a výtvarné uchopení

Navazující magisterský studijní program

KAAT/SZZ2S Současný animovaný film

1/ studio Sony Pictures
2/ studio Blue Sky
3/ studio Pixar
4/ studio Disney
5/ studio DreamWorks
6/ studio Laika
7/ studio Cartoon Saloon
8/ další významná studia

KAAT/SZZ2T Teorie oboru

1 / Kýč, krása a ošklivost
2 / Literatura, komiks a film, adaptace
3 / Serialita a poetika současného televizního vysílání, distribuce audiovizuálního díla

Harmonogram SZZ pro ak. rok 2023/2024

Středa 5. 6. 2024
Budova U4, učebna U42/256
ateliér Animované tvorby
Typ: bakalářský
Teoretické předměty
Nástup na přípravu Zkouška Os. číslo studenta
Dějiny animovaného filmu
8:25 8:45 K20010
8:45 9:00 K20001
9:00 9:15 K20002
9:15 9:30 K20003
9:30 9:45 K20004
9:45 10:00 K20005
10:00 10:15 K20006
10:15 10:30 K20007
10:45 – 11:40  polední přestávka
Filmová řeč animovaného filmu
11:40 12:00 K20010
12:00 12:15 K20001
12:15 12:30 K20002
12:30 12:45 K20003
12:45 13:00 K20004
13:00 13:15 K20005
13:15 13:30 K20006
13:30 13:45 K20007
14:00 – 14:30 závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Typ: navazující
Teoretické předměty
Nástup na přípravu Zkouška Os. číslo studenta
Současný animovaný film
14:30 14:45 K21254
14:45 15:00 K21255
Teorie oboru
15:00 15:15 K21254
15:15 15:30 K21255
15:45 – 16:00 závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Čtvrtek 6. 6. 2024
Budova U4, učebna U42/256
ateliér Animované tvorby
Typ: bakalářský
Obhajoba BP
Nástup na obhajobu Os. číslo studenta
8:30 K20001
9:10 K20002
9:50 K20003
K20006
10:30 K20007
11:10 – 12:10  polední přestávka
12:10 K20004
K20005
K20010
13:00 K19100
Typ: navazující
Obhajoba DP
Nástup na obhajobu Os. číslo studenta
13:40 K21254
14:20 K21255
15:00 K20097
15:40 – 16:00 závěrečná porada komise
vyhlášení výsledků
Poznámka: Studenti se dostaví ke Státní závěrečné zkoušce 15 min. před uvedenou dobou nástupu na přípravu u teoretických předmětů a 1 hodinu před obhajobou. Nedostavení se včas  ke zkoušce (obhajobě) = hodnocení – F – nedostatečně.

Fakulty a součásti

Zavřít