Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

Tvůrčí činnost

Louky a stráně

21. 6. – 30. 11. 2022
Autorské kresby květin Lenky Baroňové
Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny ve Valticích | Národní zemědělské muzeum Valtice

Přijďte si prohlédnout půvab květin luk a strání v podání zlínské umělkyně.
Kresby jsou doprovázeny texty Kristýny Petříčkové – o vybraných rostlinách, jejich stručné
historii i symbolickém významu v souvislosti s oblíbenými florálními motivy užitými
na výzdobu tradičního lidového oděvu na Moravě.
Výstava bude součástí expozice Krajina Lednicko-valtického areálu.
Plakát k výstavě najdete na tomto odkaze: NZM-Valtice_ Vystava-kreseb-Baronova_2022

BookVision

25. 5. – 17. 6. 2022
mezinárodní výstava studentských autorských knih
Vernisáž a vyhlášení 25. 5. 2022 v 17 hodin | Galerie Fakulty umění (GAFU)
Českobratrská 16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Kurátorka: Julie Kačerovská
Grafický design: Jakub Konvica
Technické řešení: Marek Franz
Zúčastnili se studenti 2. ročníku FMK ateliér Grafický design, autorské knihy vznikly v předmětu
Písmo a typografie pod vedením Lenky Baroňové

Bára Miklová – autorská kniha


Ferdinand Kacler – autorská kniha

Nikolas Urban – autorská kniha

 

Projekt Handstyles

Soubor plakátů na dané téma, cvičení v předmětu Písmo a typografie
Anglický výraz „handstyles“ vystihuje lépe než čeština zaměření a podstatu našeho tématu, jímž je ručně vytvořené autorské písmo: kreslené, malované, ryté, obtiskované, tradičními i netradičními psacími nástroji „vyrobené“ písmo bez pomocí počítačových softwarů. Přesněji řečeno, první a základní tvary písmových znaků jsou tvořeny ručně, aby v konečné fázi mohly být čištěny a skládány do kompozic pomocí příslušných programů. Pozornost jsme zaměřili na podtéma Udržitelnost přírody, jež je hlavním mottem přehlídky a soutěže studentské tvorby New European Bauhaus.

Výstupem je dvanáct plakátů formátu 70x100cm, z nichž dva jsou společným dílem týmu studentů. Zúčastnili se posluchači 1. ročníku ateliérů Grafický design (10 autorských plakátů), Digitální design (1 společný plakát, kdy každý student připravil kresbu jedné litery a následně byl ze všech příspěvků skomponován finální plakát) a Produktový design (s týmž procesem vzniku). Úroveň prací je možné shlédnout v pracovní dny do konce září 2022 ve spojovacím traktu Kabinetu teoretických studií (budova FMK U42, Univerzitní 2431, Zlín).

Undercurrent / Spodní proud

Aliaksandra Laurova – Undercurrent / Spodní proud
Vizualizace dat jako výzva umění a estetice
25. května – 9. června 2022 | Galerie G18
Kurátor výstavy: Miroslav Zelinský

Velkoobjemová data se stala respektovaným materiálem umění. Materiálem ve stejném smyslu jako hlína či kámen pro sochaře, barvy a plátno pro malíře, zvuk pro hudebníka, pohyb, gesto a slovo pro divadelníka. “Umělci, kteří disponují dovednostmi, které odpovídají dnešnímu digitálnímu informačnímu věku, jsou schopni tvořit z látky udávající význam bezpočtu věcí a dějů v našem aktuálním prostředí.“ (Lukáš Pilka k výstavě Big Bang Data v galerii DOX, 2017).

plakát k výstavě Spodní proud

Černá kostka, bílé jablko

Čtyřiadvacátá sklizeň ateliéru Reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně.
Kurátorky výstavy: Lucia L. Fišerová, Elsa Rauerová, Nikola Tláskalová
1. 4. – 22. 5. 2022
Galerie G4 Cheb, Františkánské nám. 30/1

Černá kostka, bílé jablko. Od první bilancující výstavy ateliéru Reklamní fotografie UTB ve Zlíně, nazvané Devátá sklizeň (2006), uplynulo šestnáct let. Od následné Osmnácté sklizně (2015) pak sedm let. Tvorba studentů se během této doby proměnila tak, jak se proměnilo samotné fotografické médium. Vizuálními symboly letošní sklizně se staly černá kostka a bílé jablko. Černá kostka se váže k názvu klasického technologického cvičení, cílem kterého je nasvítit a vyfotografovat model černé kostky tak, aby byly tři viditelné strany různě černé. Jablko (jakožto oblíbené ovoce Stevea Jobse) odkazuje k minimalistické vizuální identitě značky Apple, která se v posledních desetiletích stala oblíbeným výrobcem zařízení určených k tvorbě či úpravě fotografií. Názvem jsou tak propojeny dvě zásadní východiskové pozice současné fotografie. Na jedné straně je to návrat k rukodělnosti, analogovým přístrojům, filmům a experimentům v temné komoře, na straně druhé jakési zautomatizování tvorby prostřednictvím digitální techniky, dovršené masovým sdílením fotografických obrazů na sociálních sítích. Protiklad kostky a jablka však definuje výstavu i z hlediska jejího obsahu. Ačkoliv název zlínského ateliéru naznačuje zaměření na komerční fotografii, nemenší důraz je kladen na oblast volné tvorby a autorských fotografických publikací. Výstava tak poskytuje široký rámec tvůrčích vizí, od konceptuální, esteticky skoupé obraznosti hraničící s minimalismem, přes technicky rafinované studiové inscenace, až po obrazy hledající definici krásy v krajině, lidech či prostých předmětech kolem nás.

výstava výstava

Vyšší princip

Doktorandi ARF
Kurátorky výstavy: Lucia L. Fišerová, Elsa Rauerová, Nikola Tláskalová
1. 4. – 22. 5. 2022
Galerie G4 Cheb, Františkánské nám. 30/1

Samostatnou výstavou probíhající ve druhém patře galerie je prohlídka prací čtyř současných doktorandů ateliéru s názvem Vyšší princip. Matej Chrenka, Adam Kencki, Matěj Skalický a Elsa Rauerová posouvají hranice svého zralého vztahu k fotografii ješte o úroveň dál. Nebojí se od ní částečně odcházet směrem k jiným médiím jako je malba, objekt nebo video a samotný formát výstavy tak pojmout jako umělecké dílo sui generis: „Výstavu chápeme jako samostatné médium, které je důležitější než pouhý snímek. Pro nás je fotografie dokončená teprve v momentě výstavní prezentace – ne v okamžiku vytvoření nebo zveřejnění na internetu. Důležité je, že výstava je společným dílem, které má zanechat dojem jako celek, ne jako čytři samostatné soubory v jednom výstavním prostoru. Navzájem se autorsky ovlivňujeme, doplňujeme, je dovoleno zasahovat do rozdělané práce. Společnou snahou se stalo vytvořit dobrou výstavu bez ohledu na osobní autorství… Nejsme umělci pracující s médiem fotografie, ale fotografové pracující s fotografií jako s výchozím bodem, tvůrčím materiálem, prostorem, který se občas snaží překročit směrem k jiným formám umění. Nechceme se za každou cenu vymezovat vůči fotografii, ale spíše neuzavírat si hranice tvorby lpěním na ní jako na výlučném médiu. Mít rádi fotografii a být na ní nezávislí.“

výstava výstava

Na povrch a zpět / An die Oberfläche und zurück

Vladimír Kovařík a Jean Kirsten
1. 4. 2022–18. 5. 2022 | galerie Gotické dvojče Litoměřice
Kurátor výstavy: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Jean Kirsten (1966) a Vladimír Kovařík (1965) spolu nevystavují poprvé. Zmíním alespoň společnou instalaci na podzim roku 2016 v lipské galerii Tapettenwerk s názvem Kreise & Bewegungen / Kruhy & Pohyby. A zmiňuji ji proto, že tvarově, tematicky i barevností obě výstavy, dnešní i ta lipská, o sobě vědí. Dále rozvíjejí geometrické a trigonometrické variace. V případě Jeana Kirstena (1966) jsou to křivky a linie, geometrické tvary prostorové i plošné, v černé a bílé, objekty s pentagramovými nikami, prázdny prostor v zajetí krystalických linií. Je zde silná sugesce až přírodního, buněčného světa, který překvapuje svou uspořádaností, symetričností v asymetrii, vztahem dílčích prvků a celku. Rozpínavost a vlastně nekonečnost vesmíru prostorových forem v krystalicky/krystalově čisté a přehledné podobě staví lidskou tvarovou proměnlivost před interpretační a zážitkovou výzvu.

Kovaříkova objektová kolekce vstupuje do dialogu trochu jiného typu s těmi, které představil v Lipsku. Fokus je antiklimatický, od velkých prostorových forem přešel autor k miniaturizaci, ovšem tušená otázka, zda to kruh unese, bude i v tomto případě zodpovězena pozitivně, tedy v tom smyslu, že významová nosnost kruhu je takřka nevyčerpatelná. Viděno jinak: Kovařík přenesl svoje kruhové variace a ozkušování jejich významů z plenéru do malých galerijních prostor. Nejnovější autorovy grafické variace na kruh pak tvoří velkoformátové serigrafie na ručních papírech. Ty autor získal z pozůstalosti výtvarníka Vladislava Vaculky (1914 -1977) a jsou staré bezmála celé půlstoletí. Někdy jsou doplněny kresbou, vše ve velmi zredukované barevnosti, v černé, bílé a stříbrné. Protínající se kružnice se středy na svých obvodech jsou prastarým symbolem s významy prvotní duality světa a počátku všeho, latinsky vesica piscis. V Kovaříkově pojetí jsou nositeli kontemplativního klidu, smíření, uvolnění. Na straně diváka Apel směrem k divákovi vyzývá ke zvýšené citlivosti vnímání, jemně odlišené valéry barev a typů povrchů vytvářejí struktury, které mohou sugerovat až haptickou touhu po kontaktu, po ozkušování hladkosti nebo drsnosti, a tedy velmi niternou potřebu doteku.

A jak se to vše má k názvu výstavy? Vnější podoba objektů je tady od toho, aby nás (s)vedla do jejich nitra. A toto nitro, abychom pochopili, abychom mu porozuměli, k nám mluví jazykem „povrchu“, materiálu a tvaru.

Modrý a silný

Příběh značky Alpa a Lea Heilbrunna
17. 3. 2022–28. 4. 2022 | vernisáž 16. 3. 2022 v 18.00
Kurátorka: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
Výstava odkrývá kořeny idejí a předobrazů, které reklamní strategie značky dokázala využít k budování své identity. Upozorní také na podíl reklamního výtvarníka Lea Heilbrunna na podobě značky, který byl zásadní a do velké míry určoval vysokou úroveň marketingové komunikace firmy. Díky tomu se v té době stala značka Alpa doslova legendárním příkladem dobré reklamy “vyššího stylu”.

Foto vernisáž Alpa Vernisáž Modrý a silný

Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
17. 11. 2021–27. 2. 2022
kurátor: Vít Jakubíček, Jiří Hulák

galerie G18 Fakulty multimediálních komunikací

8. 12. 2021–31. 1. 2022 | vernisáž 8. 12. v 18.00
Kurátor: Vít Jakubíček, Zdeno Kolesár
V pořadí druhá výstava se zaměří na dění v oblasti designu technických oborů ve Zlíně (Gottwaldově) a jeho širším okolí. Počátek sledovaného období se kryje se zahájením výuky tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně na vysokoškolské úrovni (které znamenalo zároveň počátek specializovaného vysokoškolského vzdělávání designérů pro spolupráci se strojírenským průmyslem v Československu). Za kulminační body, kdy se organické (sochařské) formy z designu vytrácely, aby byly v souvislosti s proměnami technologií nahrazeny optimálnějšími kubickými tvary, můžeme považovat významné turné designu Zdeňka Kováře a jeho žáků po Jižní Americe na počátku šedesátých let, a zejména pak mezinárodní sympozium, které se konalo v roce 1968 právě v Gottwaldově. Konec představuje rozdělení Československa a zároveň zánik dosavadních společenských a ekonomických struktur spojených s rozpadem institucionálního rámce československého designu. Dominantními osobnostmi pozorovaného období jsou zejména pedagogové a designéři Zdeněk Kovář a František Crhák, kteří svými pracemi spoluutvářeli svébytnou tvář nejen zlínského, ale i československého designu. Více na stránkách Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Rozum vs cit 2 vystava 2 Rozum vs cit 2 vystava 1

Rozum vs cit 2 vernisaz 2 Rozum vs cit 2 vernisaz 1

Projekty aplikovaného výzkumu

TAČR ÉTA Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR (2019–2020)

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Anotace projektu

Cílem projektu Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR (zkrácený název Hodnota designu) je vytvořit metodiku pro měření přínosu designu pro management MSP v ČR. Cílem projektu je navrženou a otestovanou metodiku nabídnout prostřednictvím online nástroje managementu MSP jako softwarovou aplikaci. Aplikovatelnost metodiky bude ověřena pomocí kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod v prostředí firem, se kterými spolupracuje aplikační garant projektu. Výsledky kvantitativního i kvalitativního výzkumu budou publikovány jako výzkumné články a ve formě případových studií v recenzovaných časopisech v ČR i v zahraničí. Doba řešení projektu: 1. 2. 2019 – 1. 7. 2020 tj. 18 měsíců. Hlavní řešitelkou projektu je Eva Šviráková. Projekt je realizován ve spolupráci s FaME (Jan Kramoliš).

Popularizační články k projektu Hodnota designu
Jakou hodnotu má design? A dá se vůbec měřit? – Culturenet
První metoda měření hodnoty designu v Česku
Algoritmus hodnoty designu
Odborníci z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vytvořili online kalkulačku designu
Umíme změřit, proč se vyplatí investice do designu

 

Vyplnění DVC design-value-canvas
Takto vypadá kreativní dotazník, který určí, jaké číselné vstupy určí hodnotu designu.

NAKI II Designéři v českých zemích a strojírenský průmysl (2018–2022)

prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D, Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.

Anotace projektu

FMK NAKI – Designeři v českých zemích a československý strojírenský průmysl.
Hlavní koordinátor FMK, partner Národní technické museum, Poskytovatel: Ministerstvo kultury, doba řešení 2018-2022. Projekt se věnuje aplikovanému výzkumu průmyslového designu technických oborů v českých zemích v období československého státu (1918-1992) se zaměřením na nedávnou minulost a současnost. Cílem projektu je zpracování oblasti designu technických oborů jako významného zdroje národní kulturní identity a tím přispívá k rozvoji dějin a teorie designu s akcentem na pedagogickou činnost. Mimo jiné je cílem projektu také přiblížit veřejnosti průmyslový design jako společensky prospěšnou profesi spojující vědu, techniku a umění, nikoli (jak je dnes běžné) jako atribut exkluzivního životního stylu. Projekt aplikovaného výzkumu podpořený ministerstvem kultury ČR v rámci programu Národní kulturní identity II (od 2018) – Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl – realizujeme jako hlavní koordinátor s partnerem Národní technické muzeum. Předmětem aplikovaného výzkumu je zmapování a prezentace významných osobností a výsledků československých strojírenských designérů v období let 1918 až 1993. V roce 2019 byla v rámci tohoto projektu zahájena výstava Rozum versus cit, která prezentuje výsledky aplikovaného výzkumu zaměřeného na historii zlínského průmyslového designu v období let 1918–1958.

KTS Tvůrčí činnost Rozum versus cit

Gesta síly jako součást multimediálních komunikací a nástroj persvaze (2020–2021)

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., doc. Miroslav Zelinský, doc. Jana Horáková (TIM MU v Brně), Mgr. Lukáš Gregor, PhD., MgA. Le Trieu Hoang Ahn, MgA. Andreas Gajdošík

KTS-Gesto2

Publikace

Jakubíček, Vít, Kolesár, Zdeno: Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918–1958. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548611

Gartnerová, Eva , Maňasová Hradská, Helena , Zelinský, Miroslav, Jakubíček, Vít, Valentová, Petra, Veselá, Romana: Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548703

KTS Tvůrčí činnost Nenávratné stopy

Kolesár, Zdeno,  Jakubíček, Vít, Dubovský, Petr, Stanická, Silvie: Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2017. ISBN 9788074546471

KTS Tvůrčí činnost Design ve službách

Univerzita třetího věku a kurzy kaligrafie Lenky Baroňové

KTS Tvůrčí činnost Kurzy pro veřejnost

Galerie Kabinetu teoretických studií

Fakulty a součásti

Zavřít