Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kabinet teoretických studií

Tvůrčí činnost

Projekty

TAČR ÉTA Manažerský model hodnoty designu pro konkurenceschopnost MSP v ČR (2019–2020)

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

KTS Tvůrčí činnost TAČR

NAKI II Designéři v českých zemích a strojírenský průmysl (2018–2022)

prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D, Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.

KTS Tvůrčí činnost Rozum versus cit

Gesta síly jako součást multimediálních komunikací a nástroj persvaze (2020–2021)

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., doc. Miroslav Zelinský, doc. Jana Horáková (TIM MU v Brně), Mgr. Lukáš Gregor, PhD., MgA. Le Trieu Hoang Ahn, MgA. Andreas Gajdošík

KTS-Gesto2

Publikace

  • Jakubíček, Vít, Kolesár, Zdeno: Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918–1958. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548611
  •  Gartnerová, Eva , Maňasová Hradská, Helena , Zelinský, Miroslav, Jakubíček, Vít, Valentová, Petra, Veselá, Romana: Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548703

KTS Tvůrčí činnost Nenávratné stopy

  •  Kolesár, Zdeno,  Jakubíček, Vít, Dubovský, Petr, Stanická, Silvie: Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2017. ISBN 9788074546471

KTS Tvůrčí činnost Design ve službách

Univerzita třetího věku a kurzy kaligrafie Lenky Baroňové

KTS Tvůrčí činnost Kurzy pro veřejnost

 

Fakulty a součásti

Zavřít