Tomas Bata University in Zlín

Department of Theoretical Studies

Creative Activities

Research

NAKI II Designers in the Czech Lands and the Czechoslovak Machinery Industry (2018–2022)

prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D, Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D. MgA. Martin Čada, Mgr. Zuzana RagulováKTS Tvůrčí činnost Rozum versus cit

Gestures of power as a part of multimedia communications and a tool of persuasion (2020–2021)

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., doc. Miroslav Zelinský, doc. Jana Horáková, Mgr. Lukáš Gregor, PhD., MgA. Le Trieu Hoang Ahn, MgA. Andreas Gajdošík

KTS-Gesto2

Visualization of Big Data as a Challenge to Aesthetics. (2020-2021)

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc, Dr. Ing. Radek Stoček (Center of Polymer Systems), MgA. Aliaksandra Laurova

Vizualizace dat

TAČR ÉTA A Managerial Model of Design Value for Competitiveness of SME in the Czech Republic (2019–2020)

Ing. Eva Šviráková, Ph.D., Mgr. Jan Kramoliš Ph.D

KTS Tvůrčí činnost TAČR

 

Books

  • Jakubíček, Vít, Kolesár, Zdeno: Rozum versus cit : zlínský průmyslový design 1918–1958. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548611
  • Rozum versus cit
  • Gartnerová, Eva , Maňasová Hradská, Helena , Zelinský, Miroslav, Jakubíček, Vít, Valentová, Petra, Veselá, Romana: Nenávratné stopy : tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18 = Irreversible traces : tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2019. ISBN 9788074548703
  • KTS Tvůrčí činnost Nenávratné stopy
  •  Kolesár, Zdeno, Jakubíček, Vít, Dubovský, Petr, Stanická, Silvie: Design ve službách trvale udržitelného rozvoje. Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2017. ISBN 9788074546471
  • KTS Tvůrčí činnost Design ve službách

 

U3A   Courses of calligraphy by Lenka Baroňová

KTS Tvůrčí činnost Kurzy pro veřejnost

Faculties and departments

Close