Tomas Bata University in Zlín

Animation

Creative Activities

Tvůrčí činnost pedagogů

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

 • 2010: Několik poznámek k ukázkové nekoncepčnosti dramaturgie ve filmu Kozí příběh: Pověsti staré Prahy. Současný český a slovenský film: pluralita estetických, kulturních a ideových konceptů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, s. 185-198. ISBN 978-80-244-2605-1.
 • 2011: Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company, VeRBuM, 2011, ISBN: 978-80-87500-06-4
 • 2011: Základy analýzy animovaného filmu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, ISBN: 978-80-7454-112-4
 • 2011: Mac pro úplné začátečníky, Computer Press, 2011, ISBN: 978-80-251-3229-6
 • 2011: iPad – Průvodce s tipy a triky, Computer Press, 2011, ISBN: 978-80-251-3336-1
 • 2011: Rodinný film jako žánr, Homo Felix, 1/2011, str. 5, ISSN: 1338–2268
 • 2011: Toy Story 3: Příběh hraček, Homo Felix, 1/2011, str. 2, ISSN: 1338–2268
 • 2011: Psychologické konflikty v trilogii Toy Story: Příběh hraček, Aspekt, 1/2011, str. 65, ISSN: 1805–0085
 • 2012: Je čas zahodit skepsi, Cinepur, č. 82 (2012), s. 16, ISSN: 1213-516X
 • 2012: Struktura osobnosti a osobnostní rysy kladných postav ve 2D animovaných filmech Walta Disneyho, Aspekt, 2/2012, str. 8-23, ISSN: 1805–0085
 • 2012: Tři základní funkce hudby ve filmech Walta Disneyho, Homo Felix, 1/2012, str. 24, ISSN: 1338–2268
 • 2013: Pocahontas – Tři podoby jednoho symbolu. Homo Felix, 1/2013, s. 14-18, ISSN: 1338–2268
 • 2013: Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney CompanyII. Díl – Studio Pixar, VeRBuM, 2013, ISBN: 978-80-87500-31-6
 • 2013: Vzhůru do nekonečna a ještě dál! Poetika studia Pixar, VeRBuM, 2013, ISBN: 978-80-87500-43-9

prof. Ondrej Slivka, ArtD.

animátor, výtvarník
 • 2008 – Výtvarno.- priestorové riešenie výstavy „Cirkus“ (výstava o zanikajúcom magickom svete cirkusu); v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, Panská ulica, Bratislava;
 • Výtvarno – priestorové riešenie výstavy „Na prvej koľaji pozor!“ (výstava o železnici a jej odraze vo výtvarnom umení) v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, Panská ulica, Bratislava;
 • 2010 – Reinštalácia výstavy „Na prvej koľaji pozor!“ v objekte poľnej železnice Poľnohospodárskeho múzea v Nitre;
  Výtvarno-priestorové riešenie (v spolupráci s manželkou Katarínou Slivkovou) výstavy „Dračou stopou“ (Podoby draka vo výtvarnom umení) v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, Panská ulica, Bratislava;
 • Výtvarno-priestorové riešenie výstavy „Fantastický svet Karla Zemana“ v medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA, Panská ulica, Bratislava;
 • 2011 – Výtvarné objekty pre výstavu 20 rokov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Bratislava.

MgA. Veronika Szemlová

animátorka, režisérka
 • 2011 – Nesejdeš z cesty!;
 • 2009 – Chocolate factory – ve spolupráci s Vlaďkou Macurovou, Markem Gabrielem Hruškou, Lindou Audyovou a animátorskou dílnou na festivalu Folkové prázdniny 2009 v náměšti nad Oslavou;
 • 2009 – Opustíme vzory;
 • 2008 – Šušínci; 2008 – Tomíkova volba;
 • 2007 – Oči; 2007 – Dealer;
 • 2006 – Dopadení;
 • 2010 – znělka pro festival Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou

doc. akad. mal. Michal Zeman

výtvarník, režisér
 • Příběhy hraběcích lázní, ilustrace – říjen 2011, publikace s textem a s ilustracemi, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně – Muzeum Luhačovického zálesí, Luhačovice – ISBN 978-80-87130-17-9;
 • ANIMATORÁMA 011 – leden 2011, výstava a audiovizuální prezentace pedagoga a studentů ateliéru Animovaná tvorba FMK UTB ve Zlíně v kulturním institutu Alternativa Zlín;
 • 2010: “Příběh vyšívaného šátku” – celostránkové ilustrace (omalovánky) ISBN 978-80-87130-12-4, 2010 (12.–16. 10.);
 • 2009 březen–duben “Jak se točí večerníček” – spoluúčast na výstavě o tvorbě televizních večerníčků;
 • 2009 leden ANIMATORÁMA 09 – výstava a audiovizuální prezentace ateliéru Animovaná tvorba, 008 (14.–18. 10.);
 • 2008 “Příběh svatebního džbánku z Pozlovic” – celostránkové ilustrace (omalovánky) ISBN 978-80-87130-04-9

Faculties and departments

Close