Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Pokyny k citování závěrečných prací

Pokyny pro psaní odkazů a bibliografických citací

Kabinet teoretických studií
7. 5. 2024

Výklad normy ČSN ISO 690:2022: https://www.citace.com/Vyklad-CSN-ISO-690-2022.pdf

Citační tahák: https://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/citacni-tahak.pdf

Odkazování v textu: https://iva.k.utb.cz/lekce/odkazy-na-citace-v-textu/
rolovat níže na tlačítko Metoda průběžných poznámek

Způsob citování při využívání nástrojů AI: https://iva.k.utb.cz/lekce/citovani-pri-vyuzivani-nastroju-ai/

Doporučení KTS: používat jeden formát pro odkazování na citace v textu: Metoda průběžných poznámek.

Odkazování na bibliografické citace obrázků a psaní bibliografických citací k obrázkům
1. Obrázek očíslujte
2. Napište název obrázku.
3. V seznamu obrázků uveďte kromě čísla obrázku a jeho názvu také plnou bibliografickou citaci použitého zdroje k obrázku.

Fakulty a součásti

Zavřít