Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

O ateliéru Arts Management

Cílem ateliéru Arts Management je poskytovat vzdělání budoucím lídrům v kulturních a kreativních odvětvích, kteří do svých aktivit a přístupů propisují hodnoty inkluze, udržitelnosti, rovnosti, přístupnosti, ale i mezinárodní či mezioborové spolupráce a well-beingu. 

Připravujeme všestranné manažery*ky v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, v umění a designu, v komerčním i nekomerčním sektoru. 

Naše studenty*ky nově připravujeme do praxe ve dvou oborových zaměřeních.  

Cílem bakalářského oboru Kreativní odvětví a digitální kultura je vychovávat nové kreativní profesionály, kteří mají schopnost přispívat k rozvoji kulturních a kreativních odvětví v 21. století jak v prostředí České republiky, tak v zahraničí. Studium se zaměřuje především na nové přístupy a inovace v souvislosti s digitalizací kultury.  

Studium oboru Kreativní odvětví a digitální kultura je tříleté, bakalářské a dá se studovat pouze prezenčně.  

Navazující magisterský obor Arts Management se věnuje zejména muzeím a galeriím, jejich otevřenosti a přístupnosti. Naše studentstvo se však specializuje i na přidružené obory jako hudba, film, fotografie, módní design a divadlo. 

Studium oboru Arts Management je dvouleté, magisterské a navazující, dá se studovat pouze kombinovaně. Je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů výtvarná umění, design, marketingové komunikace, ale také pedagogika, estetika, dějiny umění, a další příbuzné obory. 

Přinášíme studentům možnost zapojit se do mezinárodních i lokálních projektů a aplikovat nabyté teoretické znalosti do praxe. Máme za sebou organizaci mezinárodní letní školy, zveme si zahraniční i lokální lektory a odborníky, spolupracujeme s organizacemi po celém Česku jako například Česká centra, Divadlo Drak, Sladovna Písek, Klub kultury Napajedla, Zvěřinec Zlín, Knihovna Třinec a další. Naši pedagogové i studenti jsou součástí mezinárodních projektů v rámci Kreativní Evropy, Visegrádských fondů i ERASMUS+. 

Snažíme se rozvíjet Zlínský region, ale zaměřujeme se i na návštěvy a reflexe kulturní scény v celé ČR a zahraničí. Prostřednictvím exkurzí, plenérů, ale i výjezdních workshopů umožňujeme studentům poznávat současné kulturní prostředí a následně je společně reflektovat a inovovat. Pro všechny naše aktivity a projekty navštivte naše sociální sítě, kde se rádi chlubíme talentem a zapálením našich kolegů či studentů. 

Ateliér Arts Management otevírá studentům možnosti směrem k organizaci a managementu kulturních akcí a institucí a vytváří chuť a nadšení k realizaci akcí a vlastních projektů v rámci kultury, designu a umění. Vyzkoušet si je mohou mimo jiné díky projektům Komunikační agentury. Podílí se tak na rozvoji festivalů jako je Zlin Design Week, Busfest, Culturea, Skrz Prsty, Fashion Event Dotek apod. 

Zaměřujeme se na to, v čem je Zlín výjimečný, tedy na design, start-upy a kreativní průmysly a snažíme se přinést Zlínu i živou kulturu a umění. Čerpáme při tom z toho, v čem je výjimečná naše fakulta – propojení designérů a teoretiků designu, marketérů, manažerů, kurátorů a umělců. Mezioborová spolupráce nám koluje v žilách a jsme otevření experimentům a tvorbě neočekávaných propojení, které mohou přinášet a otevírat důležité změny ve společnosti. 

Právě spojením studentů s různou zkušeností z předchozího studia a učitelů z různých oborů FMK i mimo ni je ateliér Arts Management ojedinělým tvůrčím prostředím, kde je velký důraz kladen především na individuální výuku, praxi a umělecký výzkum. 

Kromě nového ateliérového zázemí ateliér tvoří také moderně vybavená imerzivní laboratoř a digitální kreativní dílna Robota vybavená například 3D tiskárnami, plotterem nebo třeba gravírovacím a řezacím laserem. Nedílnou součástí ateliéru je i fakultní galerie G18. Nabízí další formy vzdělávání, tvůrčí workshopy, přednášky, koncerty, ale také možnosti pro setkávání nejrůznějších komunit a nadšenců. 

Absolventi našeho ateliéru Arts Management se uplatní jako manažeři a produkční v oblasti volného umění a designu v komerčním i neziskovém sektoru, založí vlastní start-up, nebo projekt. Jsou vybaveni schopností spolupracovat v týmech s umělci a kreativci a vést procesy řízení a prezentace tvorby. 

Zajímá vás studium na ateliéru Arts Management? Poslechněte si rozhovor s vedoucí ateliéru Mgr. Evou Gartnerovou, Ph.D. v podcastu Studovna Radia Wave.

 

Podívejte se, co naši studenti tvoří a chystají na našem facebookovém a instagramovém profilu. 

Diplomové práce, které na ateliéru vznikly, můžete najít na Showcase FMK UTB. 

Fakulty a součásti

Zavřít