Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

O ateliéru Arts Management

Ateliér Arts Management otevírá studentům možnosti směrem k organizaci a managementu kulturních akcí a institucí a vytváří chuť a nadšení k realizaci akcí a vlastních projektů v rámci kultury, designu a umění.

Zaměřujeme se na to, v čem je Zlín výjimečný, tedy na design, start-upy a kreativní průmysly a snažíme se přinést Zlínu i živou kulturu a umění. Čerpáme při tom z toho, v čem je výjimečná naše fakulta, tedy z propojení designerů a teoretiků designu, marketérů, manažerů, kurátorů a umělců.

ateliér arts management

Právě spojením studentů s různou zkušeností z předchozího studia a učitelů z různých oborů FMK i mimo ni je ateliér Arts Management ojedinělým tvůrčím prostředí, kde je velký důraz kladen především na individuální výuku, praxi a umělecký výzkum.

Nedílnou součástí ateliéru je i fakultní galerie G18.

Připravujeme všestranné manažery v oblasti organizace a řízení umělecké praxe v kulturních a kreativních odvětvích, v umění a designu, v komerčním i nekomerčním sektoru.

ateliér arts management

Absolventi našeho ateliéru Arts Management se uplatní jako manažeři a produkční v oblasti volného umění a designu v komerčním i nekomerčním sektoru, nebo si například založí vlastní start-up, nebo projekt. Jsou totiž vybaveni schopností spolupracovat v týmech s umělci a kreativci a vést procesy řízení a prezentace tvorby.

Studium na ateliéru je dvouleté, magisterské a navazující. Je určeno pro absolventy bakalářských studijních programů výtvarná umění, design, marketingové komunikace, ale také pedagogika, estetika, dějiny umění, a další příbuzné obory.

Podívejte se, co naši studenti tvoří a chystají
Facebook Arts Management
Instagram Arts Management

Fakulty a součásti

Zavřít