Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Sklo

Chci studovat v ateliéru Sklo

Přijímací řízení do ateliéru Sklo

Chcete studovat design skla ve Zlíně? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat design skla, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků typických pro ateliér Sklo.

Autorské portfolio zaslané předem zpravidla obsahuje 20 listů, z toho 10 listů kresby, malby a skici k projektům a 10 fotografických dokumentací prostorových objektů a větších vizuálních kompozic. Maximální velikost listů je A3.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci designu skla.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související se sklem zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o design skla a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Sklo najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Projděte si autorské práce studentů na webu ateliéru Sklo.

Dění na ateliéru sledujte na našem Facebooku a Instagramu.

Fakulty a součásti

Zavřít