Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Digitální design

Chci studovat Digitální design

Přijímací řízení

Chcete studovat Digitální design? Přijímací řízení má našem ateliéru dvě kola:

První kolo přijímacího řízení, nebo také talentová zkouška, probíhá bez přítomnosti uchazeče, na základě prací zaslaných předem na adresu FMK. Zkušební komise během prvního kola zhodnotí tvůrčí potenciál uchazeče, který chce studovat digitální design, kreativní stránku jeho talentu, schopnosti osobitého myšlení a zvládnutí vyjadřovacích prostředků, typických pro ateliér Digitální design.

Do prvního kola přijímacího řízení na Digitální design je třeba dodat domácí práce v počtu 20-25 kusů: kresby, práce z oboru grafický design, digitální design a volný výběr vlastní tvorby. Dalším úkolem je navrhnout digitální projekt na téma, které se každý rok mění. V rámci tématu můžete navrhnout web, aplikaci, video atd., prezentujete vždy několik printscreenů klíčových obrazovek nebo vizuálu. Práce musí být řádně označeny a svázány do formátu A3.

Pokud uchazeč uspěje v prvním kole přijímacího řízení, postupuje do druhého kola.

Druhé kolo přijímacího řízení je nejčastěji dvoudenní a skládá se ze dvou částí:

  • písemná zkouška – zkoumá všeobecný přehled v oblasti vizuální kultury a znalosti ve specializaci digitální design.
  • tvůrčí zkouška – během ní uchazeč vypracovává úkoly související s digitálním designem zadané zkušební komisí.
  • ústní zkouška – tady komise zjišťuje motivaci uchazeče, hloubku jeho zájmu o digitální design a všeobecný rozhled.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Digitální design najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Dění na ateliéru můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu.

Fakulty a součásti

Zavřít