Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Tvorba prostoru

Doporučená literatura

 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • KRATOCHVÍL, Petr. Současná česká architektura a její témata. Praha: Paseka, 2011. ISBN: 978-80-7432-110-8.
 • VIDIELLA, Alex Sánchez. Současná architektura. Praha: Slovart, 2007. ISBN: 978-80-7209-983-2.
 • BROOKER, Graeme a Sally STONE. Co je interiérový design?. Praha: Slovart, 2011. ISBN: 978-80-7391-435-6.
 • ZDEŇKOVÁ, Marie. Současná česká scénografie. Praha: Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-145-7
 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav. Design/nábytek/interiéry. Hradec Králové: Zikmund Hradec Králové, 2014. ISBN: 978-80-905271-4-0.
 • KARASOVÁ, Dagmar. Geneze nábytkového designu. Praha: UPM, 2012. ISBN 978-80-7101-103-3.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu 1. a 2., Praha: VŠUP, 2009. ISBN 978-8086863283.
 • MORANT, H., Dějiny užitného umění. Praha: Odeon, 1983.
 • PIJOAN, José. Dějiny umění 1.–11. díl. Praha: Knižní klub: Balios, 1998.
 • ŠVÁCHA, Rostislav a Jan MALÝ. Od moderny k funkcionalismu, ISBN 8085605848.

Fakulty a součásti

Zavřít