Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Kontakt

Vedoucí ateliéru Game Design TEL:+420 576 036 402 E-mail: p1novak@utb.cz Kancelář:U16/216

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Game Design TEL:+420 576 036 403 Mobil:+420 733 690 514 E-mail: gamedesign@fmk.utb.cz Kancelář:U16/217

Interní pedagogové

MgA. Pavel Novák

vedoucí ateliéru TEL:+420 576 036 402 E-mail: p1novak@utb.cz

MgA. Michal Ščuglík

asistent TEL:+420 576 036 402 E-mail: scuglik@utb.cz

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně