Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

Spolupráce s praxí

Polaroidlove

V souvislosti s obnovením technologie instantní fotografie (Polaroid) spolupracuje ateliér Fotografie s firmou Polaroidlove v Praze, která je výhradním dovozcem fotografického materiálu Impossible. S fotoaparáty SX – 70 a dále Polaroid 600 jsme realizovali celou řadu snímků v průběhu workshopu Novesta v Partizánském na Slovensku v letech 2011 a 2013. Studenti si mohli vyzkoušet pracovat s touto technologií a vytvořit fotografické soubory. Proběhlo testování několika druhů nově vyráběných materiálů, černobílých i barevných (Polaroid Silver Shade 100 a dalších). Z vybraných snímků Impossible jsme realizovali v únoru 2012 výstavu v galerii Polagraph v Praze, Husinecké ulici č. 14. Výstava v galerii Polagraph byla spojena s přednáškou a ukázkou jednotlivých prací. Proběhla diskuze o možnostech použití této technologie v dnešní době. V roce 2013 jsme poprvé mohli vyzkoušet spolu s firmou Polaroidlove zcela nově vyvinutý materiál Impossible 8 x 10 inch a realizovat několik snímků během samotného workshopu. I pro rok 2014 a další léta je plánována spolupráce s firmou Polaroidlove v rámci různých workshopů.

Fatra Napajedla

Spolupráce s ateliery Grafický design a Design oděvu na návrzích fotografických velkoformátových kalendářů pro rok 2016 pro firmu Fatra. Předpokládáme realizaci nejlepších kalendářů a jejich výtisk jako oficiální firemní kalendář. Počítáme i s další spolupráci s touto firmou v blízké budoucnosti.

Fakulty a součásti

Zavřít