Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost ateliéru je zaměřena na projekty spojené s galerijní činností, výstavnictvím i spoluprací s kulturními projekty ve Zlíně i mimo něj.

Ateliér Arts Management je také úzce provázán s univerzitní galerií G18, ve které se odehrávají výstavy studentů, absolventů i pedagogů FMK a pozvaných umělců a designérů.

O prvním roce fungování galerie byla vydána odborná publikace Nenávratné stopy: Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18, kterou najdete ke stažení na webových stránkách galerie.

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

TAČR: Muzea bez bariér

Ateliér Arts Management získal ve spolupráci s Gočárovou galerií podporu TAČR na výzkumný projekt Muzea bez bariér.

Výzkumný projekt “Muzeum bez bariér” se zaměřuje na zlepšení přístupnosti a inkluzivity českých muzeí pro lidi s poruchami učení a barvoslepostí. Tyto poruchy postihují značný počet obyvatel a omezuje jejich plnohodnotný zážitek z návštěvy muzea. Projekt se inspiroval mezinárodním trendem inkluze ve zpracování zrakových a sluchových poruch, avšak zjišťuje nedostatek řešení pro poruchy učení. Cílem projektu je identifikovat bariéry v uživatelském zážitku, navrhnout cestu návštěvníka s poruchami učení, analyzovat omezující faktory, a vytvořit výstupy pro muzea, galerie a další instituce, které chtějí zvýšit svou inkluzivitu. Projekt také klade důraz na wellbeing a zlepšení mentálního zdraví těchto návštěvníků.

Ph. D. výzkum Šárka Michalíková

Digitalizace umění a digitální kultura v galeriích
Šárka Michalíková se v rámci doktorského studia zaměřuje na téma digitalizace a využívání digitálních nástrojů v galerijní praxi. Zabývá se vztahem galerie a publika v kontextu digitální kultury a její vlivem na digitální wellbeing. Ve své práci zkoumá strategie, které kulturní instituce mohou využít při správě digitálních prostorů s důrazem na aktivní podporu duševního zdraví a pohody svých online komunit. Cílem výzkumu je přinést nové poznatky do diskuze o budoucnosti kultury a umění v digitálním věku.

Diplomové práce

2023

Anna Eliášová 
Diplomová práce Anny Eliášové se zabývá vztahem české umělecké scény k udržitelnosti. Práce kontextualizuje integraci umění a ekologie s důrazem na udržitelné přístupy v období let 1960–2023. Analyzuje příklady dobré praxe českého výtvarného umění a v praktické rovině zkoumá, jakým způsobem se k udržitelnosti staví aktéři*rky současného uměleckého provozu. Udržitelnost umění je nahlížena jak z hlediska materiality a obsahu výtvarné produkce, tak i z pohledu fungování uměleckého provozu. Práce hledá možnosti a nabízí potenciální východiska udržitelné umělecké praxe v kontextu legislativního rámce české a mezinárodní kulturní politiky.

2022

Šárka Michalíková 
Šárka Michalíková se ve své diplomové práci zabývala komunikačními strategiemi veřejných galerií výtvarného umění v České republice. Teoretická část práce se věnovala vymezení pojmů galerie a muzeum umění, typologii galerií, jejich financování a poslání. Nastínila roli arts managementu a arts marketingu a kriticky se zabývala marketingovým přístupem veřejných galerií s ohledem na jejich zaměření a poslání. 

2021

Ondřej Šulák
Ondřej Šulák diplomovou práci věnoval volné grafice a augmentované realitě a rozvoji svého start-upu Nyanse. Společně s nezávislými umělci a designéry vytváří plakáty a volnou grafiku v limitovaných počtech kusů, kterým dává digitální podobu skrz augmentovanou realitu. Nyanse znamená rozdíl, který charakterizuje přidanou hodnotu uměleckého plakátu, tedy AR aplikace, autorský podpis, muzejní kvalita tisku. Skrz umění, design a technologie transformuje své myšlenky a propojujeme realitu s AR pro intenzivnější zážitek z umění.

Všechny diplomové práce našeho ateliéru můžete najít na Showcase.  

Studentské projekty

2023

Sympozium výtvarného umění v Kutné Hoře – Aneta Zelenková
Každoročního výtvarného sympozia na klasicistním zámku Kačina v Kutné Hoře se letos účastnil i náš ateliér. Jako reprezentantka vyjela pedagožka doc. Mgr. Art. Mária Štraneková, ArtD. se svou novou kolekcí Identity. Jako asistentka produkce a stylingu vyrazila i studentka prezenčního studia Aneta Zelenková. Společně s Vojtěchem Plhákem, studentem ateliéru Fotografie, během sympozia nafotili fashion editorial.  

Lodz Design Festival – studenti prezenčního studia
Studenti prezenčního studia Arts Managementu se zapojili do celofakultního projektu Identita. Pro výstavu prací studentů ateliérů Průmyslový design a Digitální design prezentovanou na polském Lodz Design Festival vytvořili interaktivního průvodce designem a pomohli s kulturní diplomacií a propagací výstavy. Závěrečným výstupem bylo vyhodnocení celé výstavy. 

Fashion Revolution Week – Aneta Zelenková, Eliška Janáková
Studentka prezenčního studia Arts Managementu Aneta Zelenková se v tomto roce po boku naší absolventky Elišky Janákové ujala organizace hlavního programu české odnože neziskové organizace Fashion Revolution. V průběhu jednoho týdne v galerii G18 zorganizovaly malou výstavu ateliéru Design oděvu, kreativní dílny, filmová promítání, přednášky i edukační program pro střední školy. 

2021

Příběh letokruhů – studenti prezenčního studia
Výstava pod kurátorským vedením studentů prvního ročníku v G18 již skrze svůj název asociuje cyklický koloběh života stromů a jeho jedinečnou roli, kterou v našich životech zastává. Expozice ve třech částech připomíná zastoupení dřeva v předmětech běžné potřeby s návazností na tradici, řemeslo, naši historii, současnost i budoucnost. Protože přesně takovým materiálem a tématem dřevo je.

Zikmundova vila –  studenti kombinovaného studia
Studenti dálkového studia Arts managementu společně připravují projekt, který otevře Zikmundovu vilu veřejnosti během Zlínského filmového festivalu v září 2021. Součástí akce budou workshopy, letní kino a komentované prohlídky zlínské vily, ve které ještě nedávno bydlel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

 

Fakulty a součásti

Zavřít