Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost ateliéru je zaměřena na projekty spojené s galerijní činností, výstavnictvím i spoluprací s kulturními projekty ve Zlíně i mimo něj.

Ateliér Arts Management je také úzce provázán s univerzitní galerií G18, ve které se odehrávají výstavy studentů, absolventů i pedagogů FMK a pozvaných umělců a designérů.

O prvním roce fungování galerie byla vydána odborná publikace Nenávratné stopy: Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18, kterou najdete ke stažení na webových stránkách galerie.

Studentské projekty

2021

Zikmundova vila –  studenti kombinovaného studia
Studenti dálkového studia Arts managementu společně připravují projekt, který otevře Zikmundovu vilu veřejnosti během Zlínského filmového festivalu v září 2021. Součástí akce budou workshopy, letní kino a komentované prohlídky zlínské vily, ve které ještě nedávno bydlel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

London Design Biennale – Šárka Michalíková, Katarína Pribylová
Studenti ateliéru se podílejí na přípravách prezentace Prof. MgA. Petra Stanického, M.F.A., vedoucího ateliéru Design skla a také jediného nominovaného zástupce České republiky na prestižní přehlídce London Design Biennale.

Zlin Design Week –  Jitka Smolíková, Eliška Janáková
Studentky Arts managementu pracují na přípravách největšího projektu Fakulty multimediálních komunikací. Zlin Design Week je festival designu, který každé jaro oživuje ulice Zlína instalacemi, výstavami mladého českého i zahraničního designu, konferencí pro odbornou veřejnost i večerními koncerty.

European Glass Context, Bornholm, Dánsko – Klára Ďabolková
Realizace audiovizuálního medailonku (umělce) Petra Stanického pro prezentaci na European Glass Context v Dánsku. Scénář připravili a video natočili Radim Vaňous, Jan Pololáník, Filip Hostýnek a současná studentka AM Klára Ďabolková.

2020

Vizuální smog  – Eliška Janáková,  Jitka Smolíková, Andrea Stehlíková, Katarína Pribylová
Vizuální stránku měst možno vnímat jako součást nejskromnějšího designu – toho, který často nepovšimnut ovlivňuje kvalitu našeho života. A protože téma celoročního výstavního cyklu univerzitní galerie G18 je nejskromnější řemeslo, zaměřili jsme náš ročníkový projekt právě na prezentaci vizuálního smogu a vizuality měst, ve kterých žijeme.

V rámci České republiky vzniká řada iniciativ, které se tímto tématem zabývají a zasazují se o odstranění vizuálního smogu z ulic. Ve Zlíně je to projekt Vizuální smysl, kterého cílem je zatraktivnění veřejného prostoru Zlína a obnovení estetiky v něm. Snaží se o odstranění vizuálních nesmyslů z ulic Zlína, aby pohled na město těšil smysly jeho obyvatel a návštěvníků. Proto jsme v rámci projektu navázali spolupráci právě s nimi, abychom tak pomohli zprostředkovat veřejnosti kreativní, interaktivní formou jejich práci.

Naším cílem je ukázat občanům, široké veřejnosti, jakým značným způsobem může grafická stránka a celková vizualita měst ovlivňovat to, jak lidé město vnímají, jak se jim v něm žije a také jak se v něm cítí. Zaměřujeme se na to, jak toto téma ovlivňuje psychiku člověka, byť si to neuvědomuje. Klíčovým bodem projektu je proto poznání a pochopení problémů očima občanů prostřednictvím výzkumu a následné rozpoutání veřejné diskuze.

Umění na vesnici – Lucie Kántorová, Sabina Szilagyiová, Klára Hamplová Schön
Projekt Umění na vesnici se zabývá kulturou na vesnicích, kterou chce propagovat prostřednictvím kulturně zážitkové mapy fungující v tištěné i online podobě. Mapa se zaměřuje na oblast valašského údolí, počínaje Vsetínem a konče Velkými Karlovicemi, které spojuje cyklostezka, vedoucí kolem řeky Vsetínská Bečva.

Mapa představí tipy na výlety, památky, galerie a divadla, pravidelné koncerty a sympozia, možnosti ubytování, restaurace a wellness, které umožní sousedům i výletníkům prožít na Valašsku krásné dny plné zážitků a místní kultury.

Fakulty a součásti

Zavřít