Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost ateliéru je zaměřena na projekty spojené s galerijní činností, výstavnictvím i spoluprací s kulturními projekty ve Zlíně i mimo něj.

Ateliér Arts Management je také úzce provázán s univerzitní galerií G18, ve které se odehrávají výstavy studentů, absolventů i pedagogů FMK a pozvaných umělců a designérů.

O prvním roce fungování galerie byla vydána odborná publikace Nenávratné stopy: Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18, kterou najdete ke stažení na webových stránkách galerie.

Fakulty a součásti

Zavřít