Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost ateliéru je zaměřena na projekty spojené s galerijní činností, výstavnictvím i spoluprací s kulturními projekty ve Zlíně i mimo něj.

Ateliér Arts Management je také úzce provázán s univerzitní galerií G18, ve které se odehrávají výstavy studentů, absolventů i pedagogů FMK a pozvaných umělců a designérů.

O prvním roce fungování galerie byla vydána odborná publikace Nenávratné stopy: Tradice a udržitelnost jako roční téma galerie G18, kterou najdete ke stažení na webových stránkách galerie.

Diplomové práce
2021


Ondřej Šulák
Ondřej Šulák diplomovou práci věnoval volné grafice a augmentované realitě a rozvoji svého start-upu Nyanse. Společně s nezávislými umělci a designéry vytváří plakáty a volnou grafiku v limitovaných počtech kusů, kterým dává digitální podobu skrz augmentovanou realitu. Nyanse znamená rozdíl, který charakterizuje přidanou hodnotu uměleckého plakátu, tedy AR aplikace, autorský podpis, muzejní kvalita tisku. Skrz umění, design a technologie transformuje své myšlenky a propojujeme realitu s AR pro intenzivnější zážitek z umění.

Klára Ďabolková
Diplomová práce Kláry Ďabolkové se zaměřila na rozsah a kvalitu produkce českých fashion filmů a zároveň si pod drobnohled vzala audiovizuální prezentaci vybraných českých a slovenských módních značek.
Výsledky postavila do kontrastu s aktuálními světovými trendy, zahraniční tvorbou luxusních módních domů i malých značek lokálních tvůrců. Práce je do jisté míry ovlivněna opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, která v minulých měsících značně proměnila ekonomiku, kulturu a také formy, jakými je v současnosti móda prezentována.
Celosvětové omezení konání módních přehlídek a uzavření obchodů přinutilo módní značky najít nové způsoby, jak se svým publikem komunikovat. Většina z nich vsadila na video, což dalo vzniknout enormnímu množství audiovizuálního obsahu různé kvality.

Praktická část práce je výroba módního filmu. Na tomto konkrétním příkladu jsou pak podrobně rozebrány jednotlivé výrobní postupy v preprodukci. Tento postup následně pomůže návrhářům i filmařům porozumět krokům, které je třeba podniknout pro výrobu módního filmu.

Studentské projekty

2021

Příběh letokruhů – studenti prezenčního studia
Výstava pod kurátorským vedením studentů prvního ročníku v G18 již skrze svůj název asociuje cyklický koloběh života stromů a jeho jedinečnou roli, kterou v našich životech zastává. Expozice ve třech částech připomíná zastoupení dřeva v předmětech běžné potřeby s návazností na tradici, řemeslo, naši historii, současnost i budoucnost. Protože přesně takovým materiálem a tématem dřevo je.

Zikmundova vila –  studenti kombinovaného studia
Studenti dálkového studia Arts managementu společně připravují projekt, který otevře Zikmundovu vilu veřejnosti během Zlínského filmového festivalu v září 2021. Součástí akce budou workshopy, letní kino a komentované prohlídky zlínské vily, ve které ještě nedávno bydlel cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund.

2020

Vizuální smog  – Eliška Janáková,  Jitka Smolíková, Andrea Stehlíková, Katarína Pribylová
Vizuální stránku měst možno vnímat jako součást nejskromnějšího designu – toho, který často nepovšimnut ovlivňuje kvalitu našeho života. A protože téma celoročního výstavního cyklu univerzitní galerie G18 je nejskromnější řemeslo, zaměřili jsme náš ročníkový projekt právě na prezentaci vizuálního smogu a vizuality měst, ve kterých žijeme.

V rámci České republiky vzniká řada iniciativ, které se tímto tématem zabývají a zasazují se o odstranění vizuálního smogu z ulic. Ve Zlíně je to projekt Vizuální smysl, kterého cílem je zatraktivnění veřejného prostoru Zlína a obnovení estetiky v něm. Snaží se o odstranění vizuálních nesmyslů z ulic Zlína, aby pohled na město těšil smysly jeho obyvatel a návštěvníků. Proto jsme v rámci projektu navázali spolupráci právě s nimi, abychom tak pomohli zprostředkovat veřejnosti kreativní, interaktivní formou jejich práci.

Naším cílem je ukázat občanům, široké veřejnosti, jakým značným způsobem může grafická stránka a celková vizualita měst ovlivňovat to, jak lidé město vnímají, jak se jim v něm žije a také jak se v něm cítí. Zaměřujeme se na to, jak toto téma ovlivňuje psychiku člověka, byť si to neuvědomuje. Klíčovým bodem projektu je proto poznání a pochopení problémů očima občanů prostřednictvím výzkumu a následné rozpoutání veřejné diskuze.

Fakulty a součásti

Zavřít