Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Produktový design

O ateliéru

Produkt – realizací to nekončí

V rámci studia se studenti orientují na designerskou praxi v několika rovinách tj. výrobní – uživatelské – etické. Seznamují se s materiály, technologiemi a ergonomií a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele, dlouhodobé udržitelnosti i etické a environmentální zodpovědnosti. Ty jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení.

Studenti často řeší nejenom návrh produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, aby byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce s praxí našim studentům pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na vlastní práci.

Práce studentů si prohlédněte na 23design.cz.

Sledujte nás na Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít