Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Produktový design

O ateliéru Produktový design

Produktový design? Realizací to nekončí

V rámci studia v ateliéru Produktový design se studenti orientují na designerskou praxi v několika rovinách tj. výrobní – uživatelské – etické. Seznamují se s materiály, technologiemi a ergonomií a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele, dlouhodobé udržitelnosti i etické a environmentální zodpovědnosti. Ty jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení.

produktový design

Studenti ateliéru často řeší nejenom návrh produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, aby byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Vedoucím ateliéru Produktový design je doc. M.A. Vladimír Kovařík.

Při navrhování klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu. Spolupráce s praxí našim studentům pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na vlastní práci.

Práce studentů si můžete prohlédnout na 23design.cz.

Dění na našem ateliéru můžete sledovat na našem Facebooku.

společné projekty

made in paper

foodprint

taste the waste

long life

Fakulty a součásti

Zavřít