Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

O ateliéru

Současný svět je doslova přeplněn vizuálními prvky, které vytvářejí grafičtí designéři. Ateliér vychovává již více jak 20 let všestranné špičkové specialisty v tomto oboru. Obsahem studia je široké spektrum tvorby grafického designu: základní cvičení v oblasti stylizace obrazových motivů, propagační prostředky (plakát, tiskoviny, letáky, katalogy), značka, logotyp, vizuální identita, logomanuál, písmo a typografie, architektura knihy, úprava tiskovin, elektronická sazba, design obalů, návrhy multimediálních a dynamických prezentací.

V bakalářském stupni si studenti osvojí základy grafického designu zejména po řemeslné, profesní stránce v co nejširším spektru tvorby. V magisterském stupni mají studenti možnost zdokonalovat své individuální profesní zaměření, nebo také rozvíjet hlavně rozsáhlejší, myšlenkově složitější grafické koncepty, včetně rozvíjení teoretických základů oboru. Důležitou stránkou studia je rovněž spolupráce se studenty Marketingových komunikací na různých praktických projektech, což umožňuje studentům mimo jiné i dobré uplatnění v praxi (reklamní agentury, grafická studia, samostatně výdělečná činnost – freelance). Právě tato profilace studia zajišťuje téměř 100% uplatnění v praxi, proto je o studium v ateliéru vysoký zájem.

Aktualizované informace o práci studentek a studentů, činnosti a aktivitách ateliéru, výstavách, úspěších a dalších aktivitách jsou uvedeny v složce Tvůrčí činnost.

Workshopy považujeme za nutnou profesní podporu výuky a přímý kontakt s praxí (zahraniční lektoři: J. Mrowczyk, prof. Oslislo, prof. Pluta, americký kaligraf prof. Brody Neuschwander).

Stručný výběr z aktivit AGD

 • VZOR SPOLEČENSTVÍ EU – P. Jašková ve spolupráci s R. Illíkem získala tento významný chráněný vzor za sadu obalů na cukrovinky pro děti.
 • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – dr ak. soch. Rostislav Illík měl v Polsku (ASP Czestochowa) na mezinárodní konferenci (se sborníkem) přednášku. Název konference: OD INSPIRACIJI DO KREACJI – GRAFIKA, TYPOGRAFIA.
 • MEZINÁRODNÍ PŘEDNÁSKA – dr ak. soch. Rostislav Illík měl přednášku v cizím jazyce na téma: Diagram výuku v ateliéru Grafický design spojenou s výstavou projektu.
 • OCENĚNÍ V SOUTĚŽI  – CREATE EUROPE CREATE YOUR HOPE – L. Stejskalová vyhrála jako jedna ze tří oceněných 2. místo v soutěži na plakát, pořádanou studenty pařížské Sorbony.
 • OCENĚNÍ V SOUTĚŽI – V. Nováková vyhrála 1. Místo v mezinárodní soutěži na téma HOLOCAUST – KEEPING THE MEMORY. Zabodovali ještě další dva studenti AGD a ARF ve výběru 16 prací.
 • OCENĚNÍ V SOUTĚŽI – Studenti AGD získali 2. místo (M. Košťálová), 3. místo (M. Málek) a 4. místo
  (J. Súkeníková) v mezinárodní soutěži kterou vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy ČR na téma MIGRATE TO EUROPE. Bylo posuzováno celkem 218 prací ze 13 zemí.
 • OCENĚNÍ V SOUTĚŽI – Virtuální bienále 2011 na téma Čína (organizuje AUG) 1. místo Pavel Coufalík AGD, 2. místo Jan Šlégr AGD
 • SPOLUPRÁCE S PRAXÍ – Česká centra Praha – spolupráce na mezinárodní výstavě Otto Wichterle ve formě diplomové práce (P. Kadlec).
 • SPOLUPRÁCE S PRAXÍ – studenti 2. ročníku AGD navrhli 11 variant logotypů Domu kultury v KM. Vítězný návrh L. Stejskalové byl realizován v praxi
 • SPOLUPRÁCE S PRAXÍ – studenti 2. ročníku zpracovali 11 návrhů kalendářů pro papírenskou společnost ANTALIS. Dva vybrané kalendáře se realizovali (práce P. Beláka a V. Novákové z 1. Ročníku AGD)
  a zároveň budou rovněž využity i pro propagaci FMK.
 • SPOLUPRÁCE S PRAXÍ – studenti 2. ročníku zpracovali m10 návrhů logotypu Pekařství Rašner z Vyškova. Vítězný návrh bude používán v praxi.
 • SPOLUPRÁCE S REKTORÁTEM UTB – O. Kahánek navrhl nový vizuální styl náborové kampaně pro budoucí studenty  pro celou UTB, která se bude realizovat v ak. roce 2010/11.
 • WORKSHOP – na školní chatě na Portáši se realizoval workshop s polským pedagogem dr. J. Mrowczykem na téma HRANICE.
 • WORKSHOP – v říjnu 2011 proběhl workshop s významných českým tvůrcem a nositelem ceny RedDot za grafiku MgA. Petrem Skálou na chatě na Portáši.
 • WORKSHOP – v prosinci proběhl mezinárodní workshop s polským profesorem K. Truszem na téma Tvorba módního časopisu.
 • SPOLEČNÝ PROJEKT – na základě úvodního workshopu s profesorem Truzsem studenti AGD budou realizovat společný projekt 4 ateliérů FMK (AGD, ARF s Ateliéry Design oděvu a obuvi) – módní časopis.
 • VÝSTAVA  – Výstava prací studentů AGD s názvem ATELIÉR GRAFICKÝ DESIGN v budově rektorátu UTB
 • VÝSTAVA – Výstava prací studentů AGD s názvem Ateliér grafický design proběhla v závěru roku na ASP v Krakově zároveň s účastí studentů AGD na vernisáži.

Fakulty a součásti

Zavřít