Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

Ing. arch. Kamil Koláček

vedoucí ateliéru TEL:+420 576 036 415 Mobil:+420 724 218 332 E-mail: kkolacek@utb.cz Kancelář:U16/423

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Tvorba prostoru TEL:+420 576 036 408 Mobil:+420 606 777 205 E-mail: prostor@fmk.utb.cz Kancelář:U16/313

Interní pedagogové

Ing. arch. Kamil Koláček

vedoucí ateliéru TEL:+420 576 036 415 Mobil:+420 724 218 332 E-mail: kkolacek@utb.cz Kancelář:U16/423

Ing. Radek Otevřel, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 036 415 E-mail: otevrel@utb.cz

Pedagogové Fakulty multimediálních komunikací

prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 034 257 E-mail: kolesar@utb.cz Kancelář:U42/257

doc. Mgr. Ivan Titor

docent TEL:+420 576 036 412 Mobil:+420 606 777 291 E-mail: titor@utb.cz Kancelář:U16/408

Pedagogové Fakulty technologické

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

docentka TEL:+420 576 031 222 Mobil:+420 734 872 707 E-mail: vilcakova@utb.cz Kancelář:U1/442, U17/A417 - tel: +420 576 038 113

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně