Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Sklo

Doporučená literatura

 • ALAN, Josef: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945 –1989. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001. ISBN 80-7106-449-1.
 • CHALUMEAU, J. L.: Přehled teorií umění, Portál, 2003. ISBN 80-7178-663-2.
 • HEARTNEY, Eleanor. Art and Today. London: Phadion, 2008. ISBN 978-0-7148-45142.
 • KIRSCH, Roland (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích II/1, 2. Praha: Academia, 2003. ISBN 8020010696.
 • KLASOVÁ, Milena. Libenský a Brychtová. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-86010-54-6.
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2009. ISBN 978-8086863283.
 • LANGHAMER, A. Sklo a světlo—150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově: 1856-2006. ISBN 80-7101-058-8.
 • LANGHAMER, A. Legenda o českém skle. Tigris, 2000. ISBN 80-86062-02-3.
 • MILLER, Judith, LIEBE, Frankie, HILL, Mark. Sklo 20. století, Bratislava: NOXI 2005 ISBN 80-89-179-21-5.
 • PETROVÁ, Sylva. České sklo. Gallery, 2001. ISBN 80-86010-44-9.
 • PIJOAN, J. Dějiny umění 1.–11. díl. Praha: Knižní klub: Balios, 1998.
 • RAIMANOVÁ, Ivona. V prostoru 2000, Generace 1989–2009, Liberec: Spacium, 2009. ISBN 9788025457511.
 • RAIMANOVÁ, Ivona. Socha a město Liberec 1969. Liberec: Spacium, 2008. ISBN 978-80-87213-00-1.
 • RICKE, Helmut. Czech Glass 1945–1980/Design in an Age of Adversity, Stuttgart: Arnoldsche Verlagsanstalt, 2008. ISBN 978-3-89790-217-6.
 • RUHRNBERG, Karl. Umění 20. století. Köln: Tachen GmbH, 2000. ISBN 80-7209-521-8.
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.
 • Časopisy – Art and AntiquesNeues GlassKeramika a skloAtelier.

Fakulty a součásti

Zavřít