Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

O ústavu

Branding, kreativní koncept, sociální média, marketingová strategie, segmentace, cílová skupina, mediální plán, guerilla, brief, digitální kampaň, projekt… to jsou pojmy z oboru marketingových komunikací. Znalost podstaty těchto pojmů, chápání oboru marketingových komunikací v širších souvislostech, dobré teoretické znalosti, hodně praktických zkušeností, stáží, workshopů, zapojení do projektů – to všechno jsou možnosti studia na Ústavu marketingových komunikací. Absolventi si do praxe odnáší nejen dobré teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, schopnost sebeprezentace, argumentace a také etický přístup k oboru. Marketingové komunikace jsou dynamickým oborem, který nemá jasně dané hranice. Studium tohoto oboru rozvíjí kreativitu, komunikaci, znalosti strategického marketingového uvažování, ekonomiky, etiky, schopnost týmové práce a mnoho dalších oblastí, které každodenně prolínají naše životy. Našim hnacím motorem jsou nové trendy a nápady. Nejsme jen vysokoškolským pracovištěm, jsme společenství lidí, kteří se vzájemně respektují, podporují a mají společné cíle a sny. A ty sny si plní…

Fakulty a součásti

Zavřít