Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

O ústavu

Kreativní marketingové komunikace v souvislostech

Zákazníci mají dnes naprostou kontrolu nad tím, kdy, proč a jak nakupují. Současná úloha marketingových komunikací je klíčová, každá značka se snaží si vybojovat svůj komunikační prostor a získat tak zákazníka pro svůj brand. V kontinuitě a kreativitě je dnes síla, praxe po ukončení studia je ve firmách vždy vítaná. Právě tuto přidanou hodnotu nabízí studium na Ústavu marketingových komunikací.

Studium je vhodné nejen pro maturanty (prezenční forma studia), ale i pro odborníky z praxe, kteří si chtějí rozšířit vzdělání (kombinovaná forma studia). Na půdě Ústavu marketingových komunikací vyučují kantoři s vědeckým i praktickým přesahem, díky tomu se můžeme pyšnit vysokou uplatnitelností našich absolventů v odborné praxi.

Co si nechcete nechat ujít?

zkumavka
REDlab
marketingová laboratoř

Ústav marketingových komunikací, jako jediný na Moravě, nabízí pro studenty (i firmy) platformu uzpůsobenou pro marketingové zkoumání. Laboratoř disponuje technikou jako je oční kamera, jež snímá pohyb očí a zjišťuje intenzitu pozornosti zákazníka. Dále nabízí programování a testování virtuální reality nebo nástroje pro uplatnění nového vědního oboru Design Thinking. 

localization
KOMAG

předmět, kde se potkává praxe s výukou

Díky předmětu Komunikační agentura (KOMAG) mají studenti možnost již během svého vysokoškolského studia uplatnit manažerské dovednosti a schopnosti týmové spolupráce napříč všemi obory, které celá Fakulta multimediálních komunikací (dále FMK) nabízí. Po dobu dvou semestrů studenti samostatně organizují eventy a akce od počáteční idey, přes shánění finančních prostředků, kreativní online i offline propagaci, až po finální realizaci ve spolupráci s 11 uměleckými obory, které FMK nabízí.

Jaké znalosti získáte?

….a spoustu dalších dovedností a znalostí.

 

Více o náplni studia najdete ve studijních plánech ZDE.

Přihlášku ke studiu podávejte ZDE.

 

Fakulty a součásti

Zavřít