Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Produktový design

Státní závěrečné zkoušky

Témata kvalifikačních prací

 Témata bakalářských prací 2023/2024

 • Sada obalů
 • Sada P.O.P.
 • Herní prvky
 • Merchandising
 • Recyklovaný design
 • Interiérový multifunkční prvek
 • Exteriérový multifunkční prvek
 • Městský mobiliář
 • Interiérové svítidlo
 • Individuální zadání

Témata diplomových prací 2023/2024

 • Sada obalů
 • Sada P. O. P.
 • Produkt a P. O. P.
 • Merchandising
 • Recyklace
 • Interiérový multifunkční prvek
 • Exteriérový multifunkční prvek
 • Exteriérový mobiliář
 • Sada šperků
 • Individuální zadání

Základy technologie oboru

témata pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku

Ateliér Produktový design

1. Vektorová grafika

Princip vektorové grafiky – doporučený software, křivky, kreslení, tracing, tvorba dokumentu, tahy, štětce, vzorky, cestář, vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty do JPEG, PNG, GIF, PDF.

2. Bitmapová grafika

Princip bitmapové grafiky – doporučený software, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, PICT, EPS, GIF, RAW, Targa, TIFF, PDF, Kodak PhotoCD), kreslící a retušovací nástroje, kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání.

3. Typografie a sazba na počítači

Princip sazby a typografie – doporučený software, postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode, použití písma ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, písmo v křivkách, Type URW, Open Type. Velikost písma na počítačích – pica, point, upravená pica, vyrovnání párů, prostrkání, proklad, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory.

4. Vizuální komunikace

Definice komunikace, formy komunikace, dělení komunikace (dichotomie), struktura komunikace, nonverbální komunikace, řeč těla (signály); hromadné sdělovací prostředky; vizuální komunikace: grafický design, typografie a písmo (charakteristika a typická média).

5. Písmo

Nauka o písmu (terminologie); vývoj písma (význam písma, formování konečné podoby písmového znaku, předstupně písma, čtyři fáze ve vývoji písma); klasifikace písma.

6. Typografie

Typografie jako podpůrný prostředek komunikace (základní typografická pravidla a estetické kategorie); sazba; dějiny typografie; kniha a knižní edice; noviny a časopis.

7. Corporate identity, Corporate design

Jednotný vizuální styl, co je to logo a zásady pro jeho tvorbu, nástroje budování značky – image subjektu, co je obsahem design manuálu (podrobný popis jednotlivých prvků a jejich praktické uplatnění). Příklady kvalitního/funkčního a nekvalitního/nefunkčního CI.

8. Světlo

Základ barvy, barevné spektrum, základní a komplementární barvy, míchání barev.

9. Sémantika barev

Odlišnosti podle zeměpisných šířek.

10. Základní rozdělení materiálů podle jejich vzniku a původu
11. Současné materiálové tendence v P.O.P.
12. Vliv technologie na vývoj designu
13. Klasické a současné metody v navrhování – designu
14. Vývoj designu v první polovině 20. století
15. Vývoj designu v druhé polovině 20. století
16. Trendy a tendence designu

Dějiny oboru

okruhy pro navazující magisterský studijní program N8206

1. Počátky designu

19. století, přelom 19. a 20. století, Velká Británie, Rakousko – Uhersko,Francie, Belgie, Španělsko

2. Modernismus

Období mezi I. a II. světovou válkou, Bauhaus, Německo, Holandsko, Rusko,USA, Českoslovesnko

3. II. polovina 20. století

Charakteristika jednotlivých proudů

4. Současné tendence v designu

Východiska, enviromentální, sociální, psychologické aspekty, materiály,technologie, vize

5. Enviromentální hlediska v designu

Sustainable design, ekodesign, udržitelné technologie, souvislosti napříč staletími i směry

6. Reklama a design

P. O. P., packaging, media, media mix

7. Současné materiály a technologie používané při navrhování

Rapid prototyping, CAD/CAM, virtual reality, CNC, kompozitní materiály

Teorie a technolgie oboru / Dějiny oboru

Okruhy pro navazující magisterský studijní program N0212A310007

1.
A: Počátky designu

19. století, přelom 19. a 20. století, Velká Británie, Rakousko-Uhersko, Francie, Belgie, Španělsko

B: Základní otázky současné estetiky

Co je umění? Kdo je umělec? Jak poznáme dobré umění? Statut uměleckého díla, jeho bezúčelovost a „neužitečnost“ v protikladu k praktickým funkcím umění tzv. „užitého“; proměny postavení umělce v dějinách: řemeslník, genius, šílenec, „svědomí lidstva“, sluha ideologie, vizionář; individuální vnímání uměleckého díla, potřeba sdílet zážitek, lhostejnost vs. pozitivní nebo negativní emoce (estetika vs. anestetika)

2.
A: Modernismus

Období mezi I. a II. světovou válkou, Bauhaus, Německo, Holandsko, Rusko, USA, Československo

B: Základy sémiotiky (znaky, symboly)

znak a jeho dvojdomost (označující a označované); typologie znaků: ikon, index, symbol (příklady); znakové systémy: přirozený jazyk a ostatní; symboly ostré a neostré, devět symbolických tematických oblastí (živly, kosmická tělesa, geometrické tvary, čísla atd.)

3.
A: 2. polovina 20. století

Charakteristika jednotlivých proudů

B: Současné tendence v českém designu

Proměny českého designu po roce 1989 (vzdělávací instituce pro designéry od 90. let, významné osobnosti současného českého designu, tuzemští výrobci spolupracující s designéry a charakteristika jejich produkce (vliv tradice vs. nově vzniklé firmy), prezentace designu v současnosti (nedávné minulosti) v ČR.

4.
A: Současné tendence v designu

Východiska, enviromentální, sociální, psychologické aspekty, materiály, technologie, vize.

B: Sociální obrat v umění

(participativní princip v umění, arte util, aktivismus, politizace) např. Tania Bruguera, Francis Alÿs, Tereza Margolles, Hito Steyerl, Andreas Gajdošík, Kateřina Šedá, …

5.
A: Enviromentální hlediska v designu

Design, který pomáhá / design pro znevýhodněné skupiny, inkluzivní design. ekologie a koncepce udržitelného designu a její význam pro současné tendence ve světovém designu vs. greenwashing, udržitelné technologie, souvislosti napříč staletími i směry.

B: Současné umění jako mediátor aktualizovaných témat

identita a tělo, paměť, (e-)migrace, ekologie a transformace k udržitelné společnosti, spiritualita, kánon a globalizace (např. Cindy Sherman, Orlan, Ming Wong, ad.; Larisa Sansour, Ai Wei Wei, Wangeshi Muttu, Ed Atkins, Eva Koťátková…)

6.
A: Reklama a design

P. O. P., packaging, media, media mix

B: Umění, instituce, trh

(„život“ uměleckého díla mezi soutěžemi, přehlídkami a trhem, role prestiže, ostentativní a demonstrativní konzum, investice do pozice etc., příklady umělecké činnosti, která tyto principy kritizuje nebo na ně nějakou formou ukazuje, Jeff Koons, Zanna Kadyrova, Banksy, Federico Diáz, Krištof Kintera, David Černý).

7.
A: Současné materiály a technologie používané při navrhování

Rapid prototyping, CAD/CAM, virtual reality, CNC, kompozitní materiály

B: Konvergence postmoderních a neomoderních tendencí od 90. let do současnosti.

 

Využití nových technologií a technických inovací v praxi světových designérů ú designérských firem, významné světové firmy spolupracující s designéry a charakteristika jejich produkce, vliv tradice a inovace.

Literatura

 • Kolesár, Zdeno.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.
 • Sparkeová, Penny: Století designu. Praha 1999.
 • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí, Praha, 2005.
 • Norman, Donald, A.: Design pro každý den, Praha 2010.
 • kolektiv autorů: Lexikon moderního designu, Praha 2008.
 • Pachmanová, Martina: Design: aktualita nebo věčnost, Praha 2005.
 • Bhaskaranová, Lakshmi: Podoby moderního designu, Praha 2007.
 • Wilk, Christopher: Modernism Designing and New World, London 2006.
 • Waters, Debra: A Material Life, Victoria 2008.
 • Cikánek, Martin: Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha, 2009

Dějiny designu

 • FAIRS, Marcus. Design 21. století: nové ikony designu; od masového trhu k avantgardě.
  Praha: Slovart, 2007. ISBN 9788072099702
 • FIELL, Charlotte, Peter FIELL. Design – Ikony (20. století).
  Praha: Slovart, Taschen, 2006. ISBN 80-7209-560-9
 • HERRIOTT, Luke. Design pro 21. století.
  Praha: Slovart, 2007. ISBN 8072096192
 • HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada, ed., PAUKNEROVÁ, Pavla, ed. a ŘÍHA, Cyril, ed. Tam a zpátky: současný design, architektura a urbanismus.
  Vydání první. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. ISBN 9788087989005
 • KNOBLOCH, Iva, ed. a VONDRÁČEK, Radim, ed. Dějiny českého designu 20. století: instituce moderního designu.
  Vydání 1. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2612-5
 • KOLESÁR, Zdeno et al. Design ve službách trvale udržitelného rozvoje.
  Překlad Jan Svoboda. Vydání první. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2017. ISBN 9788074546471
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu.
  Překlad Kateřina Křížová a Lucie Vidmar. Vydání druhé, dopl. a rev. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. ISBN 9788086863283
 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu.
  První vydání. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. ISBN 8096865854.
 • MEGGS, Philip B. a PURVIS, Alston W. Meggs’ history of graphic design.
  Vydání 5., ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 9781118772058
 • PAULY, Jana a HULÁK, Jiří. Český průmyslový design 1990-2010.
  Vydání první. Roztoky u Prahy: Signum, 2010. ISBN 9788090353107

Současné tendence v umění

 • Hlavním studijním podkladem jsou přednáškové prezentace dostupné na MS TEAMS v souborech týmu předmětu Současné tendence v umění 1 a 2 pro ZS a LS.

Mezinárodní přehledy:

 • HICKS, Alistair. Průvodce světem současného umění. Nové směry 21. století.
  Zlín, 2014. ISBN 978-80-7473-558-5
 • WILSON, Michael. How to Read Contemporary Art.
  Thames et. Hudson, 2014 (vyšlo i česky) ISBN 9780500970447
 • KHOLEIF, Omar. The Artists Who Will Change the World.
  Thames & Hudson, 2018. ISBN-10-050051996X

Téma trhu:

 • THOMPSON, Don. Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 miliónů dolarů).
  Zlín, 2010. ISBN 978-80-87162-58-3.

Téma spolupráce, participativní principy v umění:

 • BISHOP, Claire. Řízení reality. Spolupráce a participace v současném umění. In: Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. 1-2, 2007.
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce.
  Avu/Muni Press 2011. ISBN 978-80-210-5707-4
 • MIRZOFF, Nicholas. Vizuální aktivismus in: Jak vidět svět.
  ArtMap, 2018. ISBN 978-80-906599-5-7

Téma instituce a umění:

 • O´DOHERTY, Brian. Uvnitř bílé krychle. Praha:
  Tranzit.cz, 2000. ISBN/ISSN: 978-80-87259-30-4
 • STEYERL, Hito. In Defense of the Poor Image. In: e-flux journal,
  Issue #10, November 2009.
  Dostupné z: https://www.e-flux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/.

České umění:

 • DRDOVÁ, Lucie, ŠEVČÍKOVÁ, Lucie a ŽÁKOVÁ, Eva, eds. Czech contemporary art guide.
  2012. ISBN 978-80-7008-294-2.
 • POSPYSZIL, Tomáš. Asociativní dějepis umění. (výňatek: Eva Koťátková)
  Tranzit.cz, 2014. ISBN/ISSN: 978-80-87259-28-3

Estetika

 • VANĚK, Jiří. Estetika v proměnách prožitků.
  ARSCI, Praha 2014 ISBN  978-80-7420-040-3
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Kaleidoskop estetiky.
  UP, Olomouc 2006, ISBN 80-244-1488-0
 • Estetika na křižovatce humanitních disciplín (kol. aut.),
  UK, Praha 1997, ISBN 80-7184379-2
 • HADRAVOVÁ, Tereza. Co je nového v estetice?
  Nová beseda, Praha 2016, ISBN 978-80-906089-7-9

Fakulty a součásti

Zavřít