Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Produktový design

Státní závěrečné zkoušky

Témata kvalifikačních prací

 Témata bakalářských prací 2021/2022

 • Sada obalů
 • Sada P.O.P.
 • Herní prvky
 • Merchandising
 • Recyklovaný design
 • Interiérový multifunkční prvek
 • Exteriérový multifunkční prvek
 • Městský mobiliář
 • Interiérové svítidlo
 • Individuální zadání

Témata diplomových prací 2021/2022

 • Sada obalů
 • Sada P. O. P.
 • Produkt a P. O. P.
 • Merchandising
 • Recyklace
 • Interiérový multifunkční prvek
 • Exteriérový multifunkční prvek
 • Exteriérový mobiliář
 • Sada šperků
 • Individuální zadání

Základy technologie oboru

témata pro bakalářskou státní závěrečnou zkoušku

Ateliér Produktový design

1. Vektorová grafika

Princip vektorové grafiky – doporučený software, křivky, kreslení, tracing, tvorba dokumentu, tahy, štětce, vzorky, cestář, vrstvy, průhlednost, CMYK, RGB, webové barvy, přímé barvy, vzorníky barev, použití písma, písmo do křivek, masky, filtry, textury, použití bitmap, exporty do JPEG, PNG, GIF, PDF.

2. Bitmapová grafika

Princip bitmapové grafiky – doporučený software, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, PICT, EPS, GIF, RAW, Targa, TIFF, PDF, Kodak PhotoCD), kreslící a retušovací nástroje, kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání.

3. Typografie a sazba na počítači

Princip sazby a typografie – doporučený software, postscriptové fonty, Truetype fonty, Unicode, použití písma ve Photoshopu, Illustratoru, InDesignu, písmo v křivkách, Type URW, Open Type. Velikost písma na počítačích – pica, point, upravená pica, vyrovnání párů, prostrkání, proklad, glyfy, ligatury, účaří, posun účaří, mřížka účaří, proklad, vazby, hypervazby, tabulátory.

4. Vizuální komunikace

Definice komunikace, formy komunikace, dělení komunikace (dichotomie), struktura komunikace, nonverbální komunikace, řeč těla (signály); hromadné sdělovací prostředky; vizuální komunikace: grafický design, typografie a písmo (charakteristika a typická média).

5. Písmo

Nauka o písmu (terminologie); vývoj písma (význam písma, formování konečné podoby písmového znaku, předstupně písma, čtyři fáze ve vývoji písma); klasifikace písma.

6. Typografie

Typografie jako podpůrný prostředek komunikace (základní typografická pravidla a estetické kategorie); sazba; dějiny typografie; kniha a knižní edice; noviny a časopis.

7. Corporate identity, Corporate design

Jednotný vizuální styl, co je to logo a zásady pro jeho tvorbu, nástroje budování značky – image subjektu, co je obsahem design manuálu (podrobný popis jednotlivých prvků a jejich praktické uplatnění). Příklady kvalitního/funkčního a nekvalitního/nefunkčního CI.

8. Světlo

Základ barvy, barevné spektrum, základní a komplementární barvy, míchání barev.

9. Sémantika barev

Odlišnosti podle zeměpisných šířek.

10. Základní rozdělení materiálů podle jejich vzniku a původu
11. Současné materiálové tendence v P.O.P.
12. Vliv technologie na vývoj designu
13. Klasické a současné metody v navrhování – designu
14. Vývoj designu v první polovině 20. století
15. Vývoj designu v druhé polovině 20. století
16. Trendy a tendence designu

Dějiny oboru

Témata pro magisterskou státní závěrečnou zkoušku

1. Počátky designu

19. století, přelom 19. a 20. století, Velká Británie, Rakousko – Uhersko,Francie, Belgie, Španělsko

2. Modernismus

Období mezi I. a II. světovou válkou, Bauhaus, Německo, Holandsko, Rusko,USA, Českoslovesnko

3. II. polovina 20. století

Charakteristika jednotlivých proudů

4. Současné tendence v designu

Východiska, enviromentální, sociální, psychologické aspekty, materiály,technologie, vize

5. Enviromentální hlediska v designu

Sustainable design, ekodesign, udržitelné technologie, souvislosti napříč staletími i směry

6. Reklama a design

P. O. P., packaging, media, media mix

7. Současné materiály a technologie používané při navrhování

Rapid prototyping, CAD/CAM, virtual reality, CNC, kompozitní materiály

Literatura

 • Kolesár, Zdeno.: Kapitoly z dějin designu. Praha 2005.
 • Sparkeová, Penny: Století designu. Praha 1999.
 • Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí, Praha, 2005.
 • Norman, Donald, A.: Design pro každý den, Praha 2010.
 • kolektiv autorů: Lexikon moderního designu, Praha 2008.
 • Pachmanová, Martina: Design: aktualita nebo věčnost, Praha 2005.
 • Bhaskaranová, Lakshmi: Podoby moderního designu, Praha 2007.
 • Wilk, Christopher: Modernism Designing and New World, London 2006.
 • Waters, Debra: A Material Life, Victoria 2008.
 • Cikánek, Martin: Kreativní průmysly příležitost pro novou ekonomiku. Praha, 2009

Fakulty a součásti

Zavřít