Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

doc. M.A. Vladimír Kovařík

docent TEL:+420 576 036 403 Mobil:+420 724 646 733 E-mail: kovarik@utb.cz Kancelář:U16/217, U16/220 - tel: +420 576 036 405, / - tel: +420 576 038 052

Sekretariát

Asistentka vedoucího ateliéru Produktový design TEL:+420 576 036 403 Mobil:+420 733 690 514 E-mail: produkt@fmk.utb.cz Kancelář:U16/217

Technik

Technik ateliéru Produktový design TEL:+420 576 036 404 E-mail: technik-produkt@fmk.utb.cz Kancelář:U16/219

Interní pedagogové

doc. M.A. Vladimír Kovařík

docent TEL:+420 576 036 403 Mobil:+420 724 646 733 E-mail: kovarik@utb.cz Kancelář:U16/217, U16/220 - tel: +420 576 036 405, / - tel: +420 576 038 052

Mgr. A. Ivan Pecháček

odborný asistent TEL:+420 576 036 402 Mobil:+420 608 401 573 E-mail: pechacek@utb.cz Kancelář:U16/216

MgA. Sabina Psotková

asistentka TEL:+420 576 036 402 E-mail: spsotkova@utb.cz

Pedagogové Fakulty multimediálních komunikací

MgA. Lubomír Ančinec

odborný asistent TEL:+420 576 034 114 E-mail: ancinec@utb.cz

M.A. Lenka Baroňová

odborná asistentka TEL:+420 576 034 257 E-mail: baronova@utb.cz Kancelář:U42/257

MgA. Radek Petříček, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 036 416 E-mail: petricek@utb.cz Kancelář:U16/409

MgA. Václav Ondroušek

odborný asistent TEL:+420 576 036 402 E-mail: ondrousek@utb.cz Kancelář:U16/216

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

docent TEL:+420 576 034 257 E-mail: zelinsky@utb.cz Kancelář:U42/257

Externí pedagogové

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně