Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.
odborná asistentka

Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

Kabinet teoretických studií
E-mail: lfiserova@utb.cz TEL: +420 576 034 254 Kancelář:
U42/254

Výuka

Konzultační hodiny

Sudá středa 14.00–15.00 a 19.00–20.00, vždy po dohodě

Životopis

Vzdělání

 • 1990–1995: Gymnázium Vazovova, Bratislava
 • 1996–2002: Veda o výtvarnom umení, Katedra dejín umenia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Mgr.
 • 1996–1999: Výberový vzdelávací spolok, Bratislava
 • 1999–2000: Doplňkové pedagogické studium, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 • 2010–2016: Výtvarná umění, Multimédia a design, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, doktorské studium

Průběh zaměstnání

 • 1999–2011: výkonná redaktorka medzinárodného časopisu o fotografii IMAGO
 • 1999–doposiaľ: prispievateľka časopisov Atelier, IMAGO, Profil, Fotograf, FotoVideo, European Photography, FotoNoviny, FlashArt, pracuje v oblasti umeleckej kritiky a venuje sa prednáškovej a kurátorskej činnosti
 • 2003–2004: Pražský dům fotografie, teoretik fotografických kurzov
 • 2004–2007: Katedra fotografie Univerzity J. E. Purkyně v ústí nad Labem, externý pedagóg
 • 2005–2008: Mesiac fotografie v Bratislave, koordinátorka prehliadky portfólií PORTFóLIO REVIEW
 • 2006–doposiaľ: spoločnosť PPF, odborný poradca zbierky českej fotografie
 • 2006–2008: Vyššia odborná fotografická škole ORANGE FACTORY v Prahe, pedagóg
 • 2006: Pražský dům fotograife, koordinátorka a editorka knižných publikácií Pražského domu fotografie
 • 2007–doposiaľ: Ateliér reklamnej fotografie na Fakulte mediálnej komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, pedagóg
 • 2008–doposiaľ: Stredoeurópsky dom fotografie, lektorka fotografických workshopov
 • 2014–doposiaľ: Photogenia, lektorka fotografických workshopov

Fakulty a součásti

Zavřít