Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
profesor

prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Ateliér Audiovize
E-mail: grecnar@utb.cz TEL: +420 576 034 135 Kancelář:
U41/304A

Fakulty a součásti

Zavřít