UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Prostorová tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram Dějiny vizuální kultury

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ na ateliéru pro ak. rok 2018/19

DNE 05.06.2019 – U16/413
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
DĚJINY OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
18:007:45K17330PS
28:158:00K17334PS
38:308:15K16296PS
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Prostorová tvorba
TECHNOLOGIE OBORU – NAUKA O MATERIÁLECH – dřevo, kovy
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
19:159:00K16067PS
29:309:15K16069PS
39:459:30K16070PS
410:009:45K16072PS
510:1510:00K16074PS
610:3010:15K16072PS
710:4510:30K16076PS
11:00 – 12:30 přestávka
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
DNE 05.06.2019
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
112:3012:15K16067PS
213:0012:45K16069PS
313:3013:15K16070PS
414:0013:45K16072PS
514:3014:15K16074PS
615:0014:45K16072PS
715:3015:15K16076PS
13:00 – 14:00  PŘESTÁVKA
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTATYP STUDIA
116:0015:45K17330PS
216:3016:00K17334PS
317:0016:45K16296PS-3
18:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.

 

Okruhy otázek SZZ – Technologie oboru (ateliér Prostorová tvorba) – bakalářské studium

Akademický rok 2018/19

a) Nauka o materiálech – DŘEVO (nábytek)
b) Nauka o materiálech – KOVY

1. a) Dřevo, jeho stavba a fyzikální vlastnosti, řezy a směry dřeva, anizotropie, makroskopie a mikroskopie dřevin, fyzikální vlastnosti dřeva.
b)Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování).

2. a) Voda ve dřevě a vlhkost dřeva, formy vody ve dřevě, technická vlhkost, sesýchání, bobtnání, borcení a kornatění dřeva, stav vlhkostní rovnováhy.
b) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání, rovnání, tažení, stříhání). ). Tahokov – výroba a využití.

3. a) Mechanické vlastnosti dřeva a jeho vady, pružnost, pevnost a tvrdost dřeva, vady dřeva, vady tvaru kmene a struktury dřeva, houby a hmyz.
b) Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).

4. a) Sortimenty dřevní suroviny, dýh a řeziva
b) Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).

5. a) Výroba a druhy překližovaných a aglomerovaných dřevních materiálů
b) Technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (lapování, leštění, omílání, ruční obrábění, broušení, honování, superfinišování).

6. a) Třískové a beztřískové opracování dřeva – stroje a nástroje
b) Technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení).

7. a) Podpůrné dřevařské výrobní technologie, sušení přirozené a umělé, lepení, plastifikace a ohýbání, modifikace a povrchová úprava
b) Koroze. Povrchové úpravy kovů.

8. a) Základy spojování dřeva, spoje pevné a demontovatelné, rámové konstrukce, konstrukční prvky
b) Fyzikální vlastnosti kovů (mechanické – tvrdost, pevnost, houževnatost; tepelné a elektrické a jejich testování.

9. a) Výroba a konstrukce skříňového nábytku, základní části skříňí, způsoby uzavírání
b) Vyjmenujte třídy ocelí a uveď jejich použití.

10. a) Výroba a konstrukce stolového nábytku, rozdělení stolů, rozměry a způsoby zvětšování stolových desek
b) Slévárenství. Výroba odlitků. Slitina.

11. a) Výroba a konstrukce lůžkového nábytku, rozdělení lůžek, rozměry a skladba čalounění
b) Legování, legury.

12. a) Výroba a konstrukce sedacího nábytku, základní části, rozdělení a rozměry
b) Neželezné kovy a jejich použití v praxi.

Okruhy otázek SZZ – Dějiny oboru (ateliér Prostorová tvorba) – magisterské studium

Akademický rok 2018/19

1. a) Ekologická architektura
b) Norman Foster

2. a) Současné české architektonické skupiny
b) Renzo Piano

3. a) Brněnská architektura po roce 1989
b) Daniel Libeskind

4. a) Eva Jiřičná
b) Jan Kaplický

5. a) Martin Rajniš
b) Frank O. Gehry

6. a) Josef Pleskot
b) Álvaro Siza Vieira

7. a) Ladislav Lábus
b) Richard Meier

8. a) Nové knihovny u nás
b) Santiago Calatrava

9. a) CZ EXPO po roce 1989
b) Tadao Ando

10. a) Zlínské novostavby a rekonstrukce
b) Současné světové knihovny

Témata závěrečných prací 2018/19

ATELIÉR PROSTOROVÁ TVORBA

Výběr práce vychází z:

 1. studentem samostatně vybrané úlohy na základě jeho směřování, znalosti určitého prostředí, kontaktů a konzultace vhodnosti s vedoucím ateliéru
 2. nabídnutých úloh z portfolia ateliéru (preferováno)

PORTFOLIO TÉMAT:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STÁLÁ EXPOZICE – MÜLLERŮV DŮM – OPAVA

(Návrh expozice ve zrekonstruovaném výstavním prostoru přízemí Müllerova domu v opavě;  návrh expozice s námětem Po stopách archeologie středověké Opavy.)

 

MAGISTERSKÁ PRÁCE

EXPOZICE PLOŠTINA

(Návrh expozice na téma v souvislosti s vypálenými vesnicemi, konkrétně např. vesnice/osada Ploština – připomínka vyvražděné pasekářské osady nacisty na konci 2. světové války.)

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ MAGISTERSKÝCH PRACÍ

 1. Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti (6A4 textu)
 2. Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení – 6A4 textu)
 3. Historiografie daného problému (6A4 textu)
 4. Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska – 6A4 textu)
 5. Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení (10A4 textu)
 6. Výkresová část a obrazová dokumentace
 7. Dokladová část a cenový aproximativ
 8. Zpracování detailu zvoleného prvku
 9. Fyzický model vybraného řešení a detailu zvoleného prvku

Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min.3x, vedené v dokladové části.

FORMA ODEVZDÁNÍ: tištěná a elektronická

 • Diplomová práce o rozsahu minimálně 34 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzické modely v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 1. Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti (5A4 textu)
 2. Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení – 5A4 textu)
 3. Historiografie daného problému (5A4 textu)
 4. Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska – 4A4 textu)
 5. Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení (7A4 textu)
 6. Výkresová část a obrazová dokumentace
 7. Dokladová část a cenový aproximativ
 8. Zpracování detailu zvoleného prvku
 9. Fyzický model vybraného řešení a detailu zvoleného prvku

Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min.3x, vedené v dokladové části.

FORMA ODEVZDÁNÍ: tištěná a elektronická

 • Bakalářská práce o rozsahu minimálně 26 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzické modely v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

„Na samostatném nosiči CD-ROM odevzdejte v min. počtu 10 kusů obrazovou dokumentaci praktické části závěrečné práce pro využití v publikacích FMK. Formát pro bitmapové podklady: JPEG, barevný prostor RGB, rozlišení 300dpi, 250mm delší strana. Formáty pro vektory: AI, EPS, PDF. Loga a texty v křivkách. V samostatném textovém souboru uveďte jméno a příjmení, login do Portálu UTB, obor (ateliér), typ práce, přesný název práce v češtině a angličtině, rok obhajoby, osobní mail, osobní web, telefon. Přiložte svou osobní fotografii v tiskovém rozlišení.“

LITERATURA

 • Magazines. DETAIL, EL croquis, FRAME.
 • Odborné časopisy. ERA21, ARCHITECT+, INTERIÉRY.
 • LOU, Michel. Light: The Shape of Space: Designing with Space and Light. New York: Wiley, 1996. ISBN: 0471286184.
 • MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. ISBN 978-80-7008-246-1.
 • NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, 2. české vydání, Praha: Consult invest. 2000. ISBN: 80-191486-6-6.
 • GAVENTA, Sarah. New Public Spaces. 1. vyd. Londýn: Octobus Publishing Group, 2006. 208 s. ISBN 184533-134-6.
 • GEHL, Jan a Lars GEMZOE. Nové městské prostory. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 263 s. ISBN 87-7407-233-1.
 • ŠILHÁNKOVÁ,Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. 1. vyd. Brno: VUT Fakulta architektury, 2003. 143 s. ISBN 80-214-2505-9.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • další literatura bude doporučována v průběhu výuky, příp. dle dohody s vedoucím práce.

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti