Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Prostorová tvorba

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ na KTS – Dějiny vizuální kultury 2019/20

bude vyvěšen v červenci 2020 na stránkách Kabinetu teoretických studií

Harmonogram SZZ na ateliéru Prostorová tvorba 2019/20

DNE 27.08.2020 – U16/413
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
DĚJINY OBORU
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTA
19:008:45K18439
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér Prostorová tvorba
TECHNOLOGIE OBORU – NAUKA O MATERIÁLECH – dřevo, kovy
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTA
19:309:15K17092
29:459:30K17093
310:009:45K19094
410:1510:00K17095
510:3010:15K17096
610:4510:30K17099
711:0010:45K17100
11:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
DNE 28.08.2020 – U16/413
Harmonogram SZZ – BAKALÁŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOOS. ČÍSLO STUDENTA
19:008:45K17092
29:309:15K17093
310:009:45K17094
410:3010:15K17095
511:0010:45K17096
611:3011:15K17099
712:0011:45K17100
Harmonogram SZZ – MAGISTŘI –  ateliér PROSTOROVÁ TVORBA
OBHAJOBY
POŘADOVÉ ČÍSLOČASPŘÍPRAVA ODJMÉNOčÍSLO
112:3012:15k18439
13:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
VŠICHNI STUDENTI BUDOU PŘÍTOMNI PO CELOU DOBU KONÁNÍ SZZ.

Témata závěrečných prací 2019/20

Výběr kvalifikační práce vychází z:

1.  studentem samostatně vybrané úlohy na základě jeho směřování, znalosti určitého prostředí, kontaktů a konzultace vhodnosti s vedoucím ateliéru

2.  nabídnutých úloh z portfolia ateliéru (preferováno)

PORTFOLIO TÉMAT:

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

 • IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ FOYER – 14/15 BAŤŮV INSTITUT – ZLÍN

Návrh vstupního prostoru do kulturní instituce – Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Vytvoření návrhu interiéru vč. výtvarného řešení a definice prostoru ve vztahu k funkci, vybavení a orientaci návštěvníka.

 • ZLÍNSKÝ PODCHOD – OŽIVENÍ

Úkol směřuje organizací tohoto prostoru k výstavě v rámci ZDW s tématem „spolupráce“. Záměrem je návrh originálního výstavního systému / prostorové intervence, která si dává za cíl odprezentovat nejlepší výsledky spolupráce ateliéru Prostorová tvorba s praxí.

 • TV STUDIO – TELEVIZE NOE

Zadáním je vytvoření návrhu nového studia pro měsíční folklórní pořad TV NOE. Úkol obnáší vymezení prostoru pro stálé stolování / vystupování souborů / komplexní návrh dekorací / AV atd.

 • PŘÍRODNÍ SEVER – ŠTĚRKOVIŠTĚ NAPAJEDLA

Cílem je rekultivovat dílčí prostor štěrkoviště v budoucnu sloužící městu jako přírodní koupaliště, s možností občerstvení / rybolovu / odpočinku atd. Propojení s dalšími částmi štěrkoviště a blízkým okolím.

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 1. Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 2. Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 3. Historiografie daného problému
 4. Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 5. Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 6. Výkresová část a obrazová dokumentace
 7. Dokladová část
 8. Fyzický model vybraného řešení

Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min.3x, vedené v dokladové části.

FORMA ODEVZDÁNÍ: tištěná a elektronická

 • Bakalářská práce o rozsahu minimálně 26 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

 

MAGISTERSKÁ PRÁCE

 • NAUČNÁ STEZKA – ŠTĚRKOVIŠTĚ NAPAJEDLA

Úkol předpokládá nový způsob práce s tradičním tématem naučné stezky. Hledání jak formy prezentace informací, tak i zpracování samotné (předem určené) trasy vč. návrhu mobiliáře.

 • FENOMÉNOVÉ ČESKÉ SCÉNOGRAFIE

Teoreticky zaměřený úkol s cílem vytvoření přehledu historie až po současnost, s praktickou částí vytvoření výstavy na toto téma.

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ MAGISTERSKÝCH PRACÍ

 1. Rozbor zadaného prostorového úkolu a vymezení jeho problematičnosti
 2. Známé příklady stejných nebo podobných řešení (min. 3 příklady, včetně osobního vyhodnocení)
 3. Historiografie daného problému
 4. Koncept a vývoj návrhu (včetně osobního stanoviska)
 5. Průvodní zpráva popisující vybrané a schválené řešení
 6. Výkresová část a obrazová dokumentace
 7. Dokladová část
 8. Fyzický model vybraného řešení

Pro všechna témata je požadována konzultace a docházka min. 80% možného času, potvrzené konzultace s externími odborníky min.3x, vedené v dokladové části.

FORMA ODEVZDÁNÍ: tištěná a elektronická

 • Diplomová práce o rozsahu minimálně 34 normostran textu + obrazové přílohy (vazba minimálně ve standardu UTB).
 • Příloha výkresové dokumentace v potřebném měřítku a rozsahu autorizujícím návrh.
 • Fyzický model v odpovídajícím měřítku.
 • Kopie A3 paré dokumentující průběh a vývoj práce.
 • Prezentační postery 2ks B1 (700x1000mm), kappa tl. 3mm , přímý tisk.

 

OBECNÁ DOPORUČENÁ LITERATURA

 • DETAIL, EL croquis, FRAME.
 • Odborné časopisy. ERA21, ARCHITECT+, INTERIÉRY.
 • LOU, Michel. Light: The Shape of Space: Designing with Space and Light. New York: Wiley, 1996. ISBN: 0471286184.
 • MORAN, Nick. Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. ISBN 978-80-7008-246-1.
 • NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, 2. české vydání, Praha: Consult invest. 2000. ISBN: 80-191486-6-6.
 • GAVENTA, Sarah. New Public Spaces. 1. vyd. Londýn: Octobus Publishing Group, 2006. 208 s. ISBN 184533-134-6.
 • GEHL, Jan a Lars GEMZOE. Nové městské prostory. 1. vyd. Brno: ERA, 2002. 263 s. ISBN 87-7407-233-1.
 • ŠILHÁNKOVÁ,Vladimíra. Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. 1. vyd. Brno: VUT Fakulta architektury, 2003. 143 s. ISBN 80-214-2505-9.
 • NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: Krajina, místo, architektura. Vyd.2. Praha: Dokořán, 2010. ISBN: 978-80-7363-303-5.
 • KLANG, Michael. Televizní konfese. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2018. ISBN 978-80-7454-808-6.
 • ALBERTOVÁ, Helena. Josef Svoboda – scénograf. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2012. ISBN 978-80-7008-290-4.
 • DANNHOFEROVÁ, Jana. Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 9788025137857.
 • HAUSLADEN, Gerhard a Karsten TICHELMANN. Interiors construction manual: integrated planning, finishings and fitting-out, technical services. Munich: Institut für Architektur-Dokumentation, c2010. Detail (Institut für Architektur-Dokumentation). ISBN 9783034602846.
 • PALLISTER, James. Sacred spaces: contemporary religious architecture. New York, NY: Phaidon Press, 2015. ISBN 9780714868950.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-4-4.
 • MCKINNON, Peter a Eric FIELDING. World scenography. London: Nick Hern Books, 2012. ISBN 978-92-990063-1-3.
 • SALINGAROS, Nikos A., HORÁČEK, Martin, ed. Sjednocená teorie architektury: forma, jazyk, komplexita. Přeložil Hana LOGAN. Brno: Vysoké učení technické v Brně – VUTIUM ve spolupráci s Barrister & Principal Publishing, 2017. ISBN 978-80-7485-138-4.
 • MEISS, Pierre von. Od formy k místu: úvod do studia architektury ; + O tektonice : úvod do studia architektury. Přeložil Michaela BROŽOVÁ. Ve Zlíně: Archa, 2018. a Architektura. ISBN 9788087545614.

 další literatura bude doporučována v průběhu výuky, příp. dle dohody s vedoucím práce.

Okruhy otázek SZZ – Technologie oboru (ateliér Prostorová tvorba) – bakalářské studium

Akademický rok 2019/20

a) Nauka o materiálech – DŘEVO (nábytek)
b) Nauka o materiálech – KOVY

1. a) Dřevo, jeho stavba a fyzikální vlastnosti, řezy a směry dřeva, anizotropie, makroskopie a mikroskopie dřevin, fyzikální vlastnosti dřeva.
b)Porovnejte základní metody tepelného zpracování ocelí (žíhání, kalení, popouštění, zušlechťování).

2. a) Voda ve dřevě a vlhkost dřeva, formy vody ve dřevě, technická vlhkost, sesýchání, bobtnání, borcení a kornatění dřeva, stav vlhkostní rovnováhy.
b) Technologické operace pro výrobu dílců plošným tvářením (válcování, ohýbání, rovnání, tažení, stříhání). ). Tahokov – výroba a využití.

3. a) Mechanické vlastnosti dřeva a jeho vady, pružnost, pevnost a tvrdost dřeva, vady dřeva, vady tvaru kmene a struktury dřeva, houby a hmyz.
b) Technologické operace pro výrobu dílců objemovým tvářením (kování, pěchování, protlačování ražení).

4. a) Sortimenty dřevní suroviny, dýh a řeziva
b) Metody spojování a tepelného dělení materiálu (nýtování, pájení, lepení, svařování).

5. a) Výroba a druhy překližovaných a aglomerovaných dřevních materiálů
b) Technologie obrábění nástroji s nedefinovanou geometrií (lapování, leštění, omílání, ruční obrábění, broušení, honování, superfinišování).

6. a) Třískové a beztřískové opracování dřeva – stroje a nástroje
b) Technologie obrábění s definovanou geometrií (řezné materiály, soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování, obrážení).

7. a) Podpůrné dřevařské výrobní technologie, sušení přirozené a umělé, lepení, plastifikace a ohýbání, modifikace a povrchová úprava
b) Koroze. Povrchové úpravy kovů.

8. a) Základy spojování dřeva, spoje pevné a demontovatelné, rámové konstrukce, konstrukční prvky
b) Fyzikální vlastnosti kovů (mechanické – tvrdost, pevnost, houževnatost; tepelné a elektrické a jejich testování.

9. a) Výroba a konstrukce skříňového nábytku, základní části skříňí, způsoby uzavírání
b) Vyjmenujte třídy ocelí a uveď jejich použití.

10. a) Výroba a konstrukce stolového nábytku, rozdělení stolů, rozměry a způsoby zvětšování stolových desek
b) Slévárenství. Výroba odlitků. Slitina.

11. a) Výroba a konstrukce lůžkového nábytku, rozdělení lůžek, rozměry a skladba čalounění
b) Legování, legury.

12. a) Výroba a konstrukce sedacího nábytku, základní části, rozdělení a rozměry
b) Neželezné kovy a jejich použití v praxi.

Okruhy otázek SZZ – Dějiny oboru (ateliér Prostorová tvorba) – magisterské studium

Akademický rok 2019/20

1. a) Ekologická architektura
b) Norman Foster

2. a) Současné české architektonické skupiny
b) Renzo Piano

3. a) Brněnská architektura po roce 1989
b) Daniel Libeskind

4. a) Eva Jiřičná
b) Jan Kaplický

5. a) Martin Rajniš
b) Frank O. Gehry

6. a) Josef Pleskot
b) Álvaro Siza Vieira

7. a) Ladislav Lábus
b) Richard Meier

8. a) Nové knihovny u nás
b) Santiago Calatrava

9. a) CZ EXPO po roce 1989
b) Tadao Ando

10. a) Zlínské novostavby a rekonstrukce
b) Současné světové knihovny

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít