Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2019/2020

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947 – 1963
 2. Vývoj české cestovatelské fotografie
 3. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 4. Expozimetrie – použití v analogové a digitální fotografii
 5. Proč filtrujeme světlo
 6. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 7. Profesor Miloslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 8. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 9. Fotograf Pavel Hečko
 10. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 11. Topos zahrady ve fotografii
 12. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 13. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 14. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 15. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 16. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 17. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 18. Způsoby současného hodnocení snímacích objektivů v odborné literatuře
 19. Zrcadlo v prostoru fotografického obrazu
 20. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 21. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 22. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 23. Fotograf Jaroslav Bárta
 24. Fotograf Jindřich Heisler
 25. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 26. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 27. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat…)
 28. Kyanotypie – technologie a tvorba
 29. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 30. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 31. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik…)
 32. Fenomén antropocénu ve fotografii
 33. Fotografie a současný divadelný plakát
 34. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 35. Topos továrny ve fotografii
 36. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 37. Tvorba kreativního konceptu v komerční fotografii (vztah zadavatel, agentura, fotograf)
 38. Tragédie Černobylu ve fotografii
 39. Big Brother. Kontrola, sledování a voyerizmus ve fotografii
 40. Motiv oblečení jako symbol absence člověka

 (Zveřejněno 1. 6. 2019)

Zavřít

Fakulty a součásti