Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/2021

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947–1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 4. Profesor Miloslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 5. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 6. Fotograf Pavel Hečko
 7. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 8. Topos zahrady ve fotografii
 9. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 10. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 11. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 12. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 13. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 14. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 15. Zrcadlo v prostoru fotografického obrazu
 16. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 17. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 18. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 19. Fotograf Jaroslav Bárta
 20. Fotograf Ján Rečo
 21. Fotograf Jindřich Heisler
 22. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 23. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 24. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 25. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 26. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 27. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 28. Fotografie a současný divadelní plakát
 29. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 30. Topos továrny ve fotografii
 31. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 32. Tragédie Černobylu ve fotografii
 33. Motiv oblečení jako symbol absence člověka
 34. Obrazy pandemie (reflexe koronavirové krize ve sféře umění i v rámci neumělecké vizuality)
 35. Historie ateliéru Reklamní fotografie
 36. Estetika české reklamy 1990-2020
 37. Reklama firmy Škoda Auto
 38. Fotografická publikace a design (přehled současných trendů)

(Zveřejněno 1. 6. 2020)

 

Fakulty a součásti

Zavřít