UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky 2017/2018

Témata BP a DP pro ak. rok 2018/2019

NAVRHOVANÁ TÉMATA TEORETICKÝCH BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ ARF FMK UTB Zlín 2018/2019

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947 – 1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Expozimetrie – použití v analogové a digitální fotografii
 4. Proč filtrujeme světlo
 5. Význam a funkce fotografie ve filmové tvorbě
 6. Profesor Miroslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 7. Profesor Karel Plicka a jeho fotografická tvorba
 8. Fotograf Pavel Hečko
 9. Téma národního a politického v současné české (slovenské) fotografii
 10. Prostor a zařízení fotografického ateliéru jako motiv
 11. Barva jako výrazový prostředek fotografie
 12. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 13. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 14. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 15. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 16. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 17. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 18. Způsoby současného hodnocení snímacích objektivů v odborné literatuře
 19. Lesk a bída fotografických festivalů (kritický pohled na evropské festivaly fotografie)
 20. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 21. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 22. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 23. Fotograf Jaroslav Bárta
 24. Fotograf Jindřich Heisler
 25. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 26. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 27. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 28. Kyanotypie – technologie a tvorba
 29. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 30. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 31. Motiv automobilu ve fotografii
 32. Nalezená fotografie jako artefakt (využití archivu, amatérských alb, nalezených negativů…)
 33. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 34. Fenomén antropocénu ve fotografii
 35. Motiv politika v tvůrčí fotografii
 36. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 37. Topos továrny ve fotografii
 38. Fotografie provázející bankovní produkty a jejich mytologie
 39. Tvorba kreativního konceptu v komerční fotografii (vztah zadavatel, agentura, fotograf)
 40. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)

1. 6. 2018

Zavřít

Fakulty a součásti