Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Témata bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2022/2023

aktualizováno 30. 6. 2022

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947–1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 4. Profesor Miroslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 5. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 6. Fotograf Pavel Hečko
 7. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 8. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 9. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 10. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 11. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 12. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 13. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 14. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 15. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 16. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 17. Fotograf Jaroslav Bárta
 18. Fotograf Ján Rečo
 19. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 20. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 21. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 22. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 23. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 24. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 25. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 26. Topos továrny ve fotografii
 27. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 28. Tragédie Černobylu ve fotografii
 29. Motiv oblečení jako symbol absence člověka
 30. Obrazy pandemie (reflexe koronavirové krize ve sféře umění i v rámci neumělecké vizuality)
 31. Historie ateliéru Reklamní fotografie
 32. Estetika české reklamy 1990–2020
 33. Reklama firmy Škoda Auto
 34. Fotografická publikace a design (přehled současných trendů)
 35. Motivy mytologie a pohádky ve fotografii
 36. Žena – politička a její mediální obraz
 37. Od balónu k dronu. Výzvy ptačí perspektivy ve fotografii.
 38. Smuteční místo. Hřbitovy a krematoria jako motiv fotografie.
 39. Současné společenské trendy ve fotografování rodiny
 40. Postdigitální fotografie a její možnosti
 41. Možnosti postprodukce v Reklamní fotografii
 42. Produkční agentura 2PM a úloha reprezentantky

Okruhy otázek z Dějin oboru pro SZZ 2021/2022 – ateliér Reklamní fotografie

aktualizováno 10. 2. 2022

1. Vynález fotografie – fotografie a společnost 19. století
1.1. Předchůdci technické předpoklady, vynálezci dílčích technologií, linie Aristoteles –  Leonardo da Vinci – Giovanni della Porta – Johann Heinrich Schulze – Humphry Davy a Thomas Wedgwood
1.2. Vynálezci fotografie – Joseph Nicéphore Niepce a Louis Jacques Daguerre, Henry Fox Talbot, Hippolyte Bayard
1.3. Zdokonalení fotografického procesu – J. F. W. Herschel, Josef Petzval, Frederick Scott Archer, Richard Maddox

2. Počátky portrétu odkaz malířského portrétu, fenomén ateliérů, ghost mothers, fotografické album
2.1. Nejznámější portrétisté do roku 1918 – David Octavius Hill a Robert Adamson, Nadar, Étienne Carjat, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, André Disdéri, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Jan Langhans, Anton Trčka
2.2. Státnický portrét (královna Viktória, Abraham Lincoln, J. F. Kennedy, G. Husák… současné kampaně)
2.3. Stručný nástin problémů/témat portrétní fotografie řešených v průběhu 20. století

3. Podoby portrétu stručný nástin historie žánru
3.1. Portrét jako sociologická studie a časosběr – August Sander, Edward Curtis, Adam Clark Vroman, Nicholas Nixon, Rineke Dijkstra, Dita Pepe, Lucia Sekerková, JR
3.2. Portrét a introspekce (fenomén gaze, krása nepěkného) – Paul Strand, Diane Arbus, Sally Man, Ivan Pinkava, Pavel Hečko
3.3. Portrét, móda a životní styl – Yousuf Karsch, Arnold Newman, Philippe Halsman, Cecil Beaton, Richard Avedon, Irving Penn, Annie Leibovitz
3.4. Portrét za hranici žánru – Cindy Sherman, T. A. Blonski

4. Počátky živé fotografie – fotografie a zachycení okamžiku, živé obrazy, fotografie jako zrcadlo doby
4.1. Fotografie pohybu – Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey
4.2. Počátky reportážní a dokumentární do roku 1918 – Roger Fenton, Mathew Brady a Alexander Gardner, Timothy H. O’Sullivan,
4.3. Fenomén obrazových časopisů: Berliner Illustrirte Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, Arbeiter Illustrierte Zeitung – AIZ, National Geographic, Weekly Illustrated, Life, Look, Picture Post, Ogoňok, SSSR na strojke, Pestrý týden. Rozvoj fotografické techniky. Fenomén Kodak a Leica.
4.4. Meziválečná reportážní a dokumentární fotografie: Francie: Jacques-Henri Lartigue, André Kertész, Brassaï; Německo: Erich Salomon, Alfred Eisenstaedt; USA: Helen Levitt, Lisette Model; SSSR: Max Alpert, Arkadij Šajchet; u nás: Karel Hájek, Václav Jírů, Jan Lukas

5. Piktorialismus – vztah fotografie a malby, piktorialismus vs. naturalismus, otázka pravdy ve fotografii, utvrzování identity média
5.1. Anglický piktorialismus 40. – 70. let 19. století
dobové klima viktoriánské Anglie
– Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, Clementine Hawarden
5.2. Naturalistická fotografie – Peter Henry Emerson
5.3. Impresionistický a secesní piktorialismus přelomu století – Robert Demachy, Rakouský trojlístek (Hans Watzek, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn), Rudolf Koppitz, Franz Fiedler, Vladimír Jindřich Bufka, Karel Novák
5.4. Puristický piktorialismus. Skupina Fotosecese, Galerie 291, Camera Work a počátky přímé fotografie v USA – Edward Steichen, Gertruda Käsebierová, Alvin Langdon Coburn, Alfred Stieglitz, Clarence Hudson White

6. Počátky krajinářské a cestopisné fotografie – tradice krajinomalby, Caspar David Friedrich a jeho vliv, krajina a architektura, místopis
6.1. Krajinářská a cestopisná fotografie do roku 1918 – William Henry Fox Talbot, Gustave Le Gray, Auguste Bisson, Francis Frith, Timothy H. O´Sullivan, William Henry Jackson, Jindřich Eckert
6.2. Stručný nástin problémů/témat fotografie krajiny řešených v průběhu 20. století

7. Fotografie krajiny ve 20. a 21. století stručný nástin historie žánru
7.1. Krajina „idyly a elegie“. Krajina jako prostor pro introspekci a meditaci. Ekologie a antropocén. Krajina a problém „národního“ – Ansel Adams, Josef Sudek, Karol Plicka, Josef Koudelka, A. R. Minkkinen, Hiroshi Sugimoto, Beate Gutschow, Magdalena Jetelová, Nicolai Howalt, Martin Tůma, Sanna Kanisto, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Edward Burtynsky, Ilkka Halso, Jiří Šigut

8. Počátky zátiší, nová věcnost a surrealismus
– definice zátiší vycházející z malby
– věc, atribut, vanitas, koláž, asambláž, ready made
8.1. předmět ve fotografii 19. století (Tužka přírody, umění, dokumentace a propagace)
8.2. Německo a nová věcnost (Neue Sachlichkeit)– Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, August Sander
8.3. Předmět a surrealismus –  Man Ray, Eugéne Atget, Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Václav Zykmund, Vilém Reichmann, Emila Medková
8.4. Stručný nástin problémů/témat portrétní fotografie řešených v průběhu 20. století

9. Věc ve fotografii. Současné podoby zátiší stručný nástin historie žánru
9.1. Americký velkoformátový verismus – Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Walker Evans
9.2. Současné podoby zátiší v tradici Josefa Sudka – J. Sudek, J. Svoboda, I. Pinkava, M. Kalhous, Jasanský / Polák, A. Kotzmannová, L. Sceranková
9.3. Současné zátiší ve světové fotografii – P. J. Witkin, J. Fontcuberta

 10. Akt a obrazy tělesnostidefinice žánru, koncepce femme-fatale, specifika mužského pohledu, limity aktu, zneužívání obrazu ženského těla v reklamě, mačismus, obraz těla vs. akt, tematizace bolesti, feminismus
10.1. 19. století: skica, věda, sociologický výzkum, erotismus – C. H. Stratz, A. Mucha, E. J. Belocq, A. Zych, W. von Gloeden
10.2. mužský pohled na ni – František Drtikol, Miloslav Stibor, Taras Kuščinskyj, Vladimír Židlický, Pavel Mára, Jan Saudek, Slovenská nová vlna: Tono Stano, Miro Švolík, Jan Pavlík; Richard Avedon, Helmut Newton, Bill Brandt, Nobyiushi Araki, Karel Novák, Miroslav Tichý
10.3. mužské tělo a autoakt – Arno Rafael Minkkinen, Robert Mapplethorpe, Ivan Pinkava, Michal Macků
10.4. obrazy tělesnosti očima žen – Zofia Kulik, Veronika Bromová, Rineke Dijkstra, Chen Lingyang, Libuše Jarcovjáková

11. Světová meziválečná avantgarda – nástin politické situace v meziválečném Německu a Sovětském svazu, fotografie a film jako nástroje moci, letáky, fotomontáž, AIZ, SSSR na strojke (USSR in Construction), politický plakát
11.1. fenomén Bauhaus – idey, periodizace, učitelé, žáci, budova
fotografie na Bauhausu: László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën, Herbert Bayer
11.2. Sovětská avantgardní fotografie
spjatost s filmem (Ejzenštejn, Vertov)
– Alexandr Rodčenko, Jevgenij Chalděj
11.3. Leni Riefenstahl vs. John Heartfield

12. Československá avantgardní fotografie – charakteristika avantgardního obrazu a knižní obálky
12.1. Devětsil, obrazové básně, typofoto, estetika poetismu – Karel Teige, Evžen Markalous, Jindřich Štyrský, Jaroslav Rössler, Karel Paspa
12.2. Konstruktivismus a nová věcnost – Josef Drahomír Růžička, Jaromír Funke, František Drtikol, Josef Sudek (do 1945), Jaroslav Rössler, Josef Ehm, Tibor Honty, Eugen Wiškovský, Aventinské trio (Alexander Hackenschmied, Ladislav Emil Berka, Jiří Lehovec), Slováci: Viliam Malík, Miloš Dohnány

13. Módní a reklamní fotografie ve světě Kodak Girl, fenomén módních časopisů, haute couture, topmodelky, vliv výtvarné fotografie
13.1. Meziválečná módní a reklamní fotografie – módní časopisy (Vogue, Harper’s Bazaar), Alexey Brodovitch, L. Pierson, Adolf de Meyer, Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Man Ray, Martin Munkáczi
13.2. Módní fotografie poválečná – Irving Penn, Richard Avedon, William Klein, Helmut Newton
13.3. Současná módní a reklamní fotografie, fenomén supermodelky lifestylové časopisy (i-D, Dazed & Confused), Guy Bourdin, Oliviero Toscani, Peter Lindbergh, Mario Testino, Nick Knight, David LaChapelle
13.4. Snapshotová módní fotografie – Wolfgang Tillmans, Jürgen Teller, Terry Richardson

14. Módní a reklamní fotografie v Československu prvorepublikový kult těla, módní domy a salóny v Československu, konfekce, časopisy (Eva, Světozor, Gentleman, Akademické módní listy, Hvězda, Módní revue), Družstevní práce
a Krásná jizba, proměny módní fotografie v novém tisíciletí
14.1. Meziválečná česká a slovenská reklamní fotografie Josef Sudek, Jaroslav Rössler, Alexander Hackenschmied
14.2. Meziválečná československá módní fotografie – František Drtikol, Francois Kollar, František Vobecký
14.3. Pováleční magazínoví fotografové životního stylu – Karel Hájek, Jan Lukas, Václav Chochola, Karel Ludwig, Václav Jírů
14.4. Role reklamy v období socialismu, katalog PRIOR – Karol Kállay, Fred Kramer, Vilém Heckel

15. Sociální fotografie 20. 30. let – fotografie jako nástroj sociálních změn, Susan Sontag: O fotografii, S bolestí druhých před očima
15.1. Počátky sociální fotografie ve světě – John Thomson, Frank Meadow Sutcliffe, Jacob Augustus Riis, Lewis Hine
15.2.  U nás: Lubomír Linhart, Karel Teige, Rudolf Kohn, Karel Kašpařík, Oldřich Straka, výstavy sociální fotografie; Slovensko: Irena Blühová, Karol Aufricht, Illia J. Marko, Sergej Protopopov, Francois Kollar
15.3. USA: Farm Security Administration: Roy Stryker, Walker Evans, Dorothea Langeová, Ben Shahn, Arthur Rothstein a Fotoliga – Aaron Siskind, Helen Levittová;
Anglie: Bill Brandt

16. Od humanistického k novému dokumentu – tradiční a nové pojetí dokumentární fotografie, dobová východiska, formální principy
16.1. Humanistická fotožurnalistika agentura Magnum, výstava Lidská rodina, časopisy (Life, Look, Time), Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Werner Bischof, Eugene W. Smith, David Seymour (Chim),
16.2. Newyorská škola fotografie – Robert Frank, Weegee, Diane Arbus, William Klein, Helen Levitt, Lisette Model

17. Válečná fotografie – proměny válečných obrazů v čase, vstup digitální fotografie, sociálních sítí a videa
do reportážní fotografie, válečná pornografie, otázka etiky
17.1. První fotografie válečných konfliktů – Roger Fenton, Alexander Gardner, Mathew Brady
17.2. 2. světová válka ve fotografii – Robert Capa, David Seymour (Chim), Margaret Bourke-Whiteová, Eugène Smith, Dmitrij Baltermanc, Jevgenij Chalděj, Max Alpert, Arkadij Šajchet, osvobození fotografové poválečného Československa: Zdeněk Tmej, Jindřich Marco, Oldřich Straka, Václav Jírů, Karel Hájek, Jan Lukas
17.3. Novodobá válečná fotografie – David Douglas Duncan, Donald McCullin, Philip Jones Griffith, Tim Page, Gilles Peress, James Nachtwey

18. Poválečná dokumentární fotografie v Československu – postavení československé fotografie v kontextu společnosti a umění, socialistický realismus, momentní fotografie,
18.1. Poezie všedního dne –  Erich Einhorn, Milada Einhornová, Karel Hájek
18.2. Výtvarný fotožurnalismus a dokumentární fotografie –  Miloň Novotný, Jan Lukas, Karol Kállay, Martin Martinček, Miroslav Hucek, Pavel Dias, Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Josef Koudelka, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Libuše Jarcovjáková, Viktor Kolář, Karel Cudlín, Jiří Hanke, Dana Kyndrová, Václav Podestát, Jan Šibík, Antonín Kratochvíl

19. Nové tendence v dokumentu, inscenovaný dokument – nový dokument, subjektivní dokument, fiktivní dokument, typologie, vstup barvy do dokumentu, nové témata nového tisíciletí: heroizace vs. banalizace, globální vs. lokální
19.1. Nový dokument, inscenace –  Lee Friedlander, Garry Winogrand, Joel Meyrowitz, Stephen Shore, William Eggleston, Martin Parr, Nan Goldin, Rafal Milach, Tina Barney, Phillipe Lorca diCorcia, Jeff Wall, Gregory Crewdson
19.2. Nový dokument v českém a slovenském kontextu –  Martin Kollár, Lucia Nimcová, Milan Jaroš, Milan Bureš, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Vladimír Birgus

20. Současná reklamní a módní fotografie v České republice – fenomén rychlé módy (Bibloo, Zoot), české mutace světových magazínů (Vogue, HB, Elle, Dolce Vita, Era 21) a alternativní časopisy (Blue Paper, Živel)
20.1. Současná fotografie módy – Adam Holý, Bára Prášilová, Štěpánka Stein a Salim Issa, Václav Jirásek, Michal Pudelka, Daniela a Linda Dostálkovy, Vendula Knopová
20.2. Fotografie produktů a architektury – Boys Play Nice, studio Flusser
20.3. Divadelní fotografie – alternativní reklamní kampaně (ND Brno, ND Praha)

21. Výtvarná fotografie 70. – 80. let vstup fotografujících výtvarníků, koncepce „nefotografie“, série, ekologie, objektivismus
21.1. Konceptualismus, vizualismus – Joseph Kosuth, Ed Ruscha, John Baldessari, Duan Michals, Christian Boltanski, Andreas Müller-Pohle
21.2. Nová topografie (Düsseldorfská škola) – manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer
21.3. Minimalismus, vizualismus a konceptuální tendence v československém prostředí –  Jan Svoboda, Štěpán Grygar, Rudolf Sikora, Jaroslav Anděl, Jiří Valoch, Ivan Kafka, Michal Kern, Ľubo Stacho, Jan Hudeček

22. Postmodernismus a současné tendence ve fotografii –  klíčová témata: politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, diaspora, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovoformulování pojmu krása, vernakulární a trashová fotografie, DIY, kýč
22.1. Inscenovaná fotografie – Les Krims, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Sally Man, Bettina Rheims, Joel-Peter Witkin, William Wegman, Bettina Rheims, Andreas Serrano, Diana Scherer, Elina Brotherus
22.2. Kontextuální a multimediální fotografie – Arnulf Rainer, Pierre & Gilles, Gilbert & George, Barbara Kruger, Aziz & Cucher, A.E.S., Matthew Barney

23. Postmodernismus a současné tendence v české fotografii –  klíčová témata: politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, diaspora, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovoformulování pojmu krása, vernakulární a trashová fotografie, DIY, kýč
23.1. Postmodernismus v českém kontextu – Bratrstvo, Ivan Pinkava, Michal Kalhous, Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Pavel Baňka, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová, Jiří Thýn, Hynek Alt a Saša Vajd, Radek Brousil
23.2. současná nejmladší generace, školství, galerie, festivaly

Okruhy otázek z Technologie oboru pro SZZ 2021/2022- ateliér Reklamní fotografie

 1. Camera obscura – princip, rozptylový kroužek, Schwarzschildův efekt, expoziční hodnota EV, expoziční trojúhelník
 2. Zvětšovací přístroje a fotokomora – konstrukce – formáty, světelné zdroje, objektivy, ostření, ochranné osvětlení, doplňky
 3. Černobílý fotografický materiál – druhy a zpracování černobílého negativního a pozitivního materiálu, charakteristické vlastnosti filmu, senzitometrická charakteristika, příprava a skladování roztoků
 4. Fotografický materiál – rozdělení fotografického materiálu, způsob výroby materiálu, pojem senzibilace, složení citlivých vrstev černobílého a barevného negativního a pozitivního materiálu
 5. Fotometrie, elektromagnetické vlnění – světelné zdroje, fotometrické veličiny, vysvětlete způsob měření světla ve fotografii, fotochemické reakce, pojem teplota chromatičnosti
 6. Chemismus zpracování černobílých fotografických materiálů – latentní obraz, chemismus a mechanismus vyvolávání černobílého negativního materiálu, fyzikální a chemické vyvolávání, typy vývojek, chemismus ustalování
 7. Principy barevné fotografie – barevné výtažky, autochrom, současné materiály – konstrukce citlivých vrstev barevného negativu
 8. Fotografická inverze – principy, výhody, nevýhody, použití, Cibachrom
 9. Speciální úpravy fotografického materiálu – senzitometrická křivka, zesilování a zeslabování fotografického obrazu, filtry pro černobílou a barevnou fotografii, speciální historické a moderní techniky získání fotografického obrazu
 10. Stručný historický přehled vývoje fotografické techniky – přelomové momenty ve vývoji fotografické techniky. Od camery obscury po digitální fotoaparát – daguerotypie, první negativy, první objektiv, vývoj formátů a podložek negativů, barevný proces, Kodak, Leica, zrcadlovka…
 11. Konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů – konstrukce přístrojů na optické lavici, obrazové formáty, způsob zaostřování, stanovení expozice, kypování, švenkování, Scheimpflugovo pravidlo
 12. Vývoj a konstrukce středoformátových fotografických přístrojů – jednotlivé vývojové stupně a konstrukční celky základních typů středoformátových fotografických přístrojů
 13. Vývoj a konstrukce kinofilmových analogových fotografických přístrojů – jednotlivé řady a konstrukční celky základních typů analogových fotografických přístrojů, příslušenství
 14. Závěrky a hledáčky – základní konstrukční typy, vlastnosti, výhody, nevýhody
 15. Vývoj a konstrukce digitálních fotografických přístrojů – základní typy digitálních fotografických přístrojů – jednotlivé řady, velké formáty, full frame, APS-C, výhody, nevýhody, crop faktor
 16. Principy digitálního snímání – snímače CCD a CMOS, Super CCD SR, vznik obrazové informace, formát RAW, výhody, nevýhody, užití
 17. Snímací objektivy – základní parametry z hlediska uživatele, vady, hyperfokální vzdálenost, asférické členy, stabilizace, osobní test objektivu
 18. Dělení snímacích objektivů – ohniska a z nich vyplývající vlastnosti, hloubka ostrosti, objektivy s proměnlivou ohniskovou vzdáleností, speciální objektivy – makro, tilt-shift
 19. Příslušenství fotografických přístrojů a objektivů a jejich použití – vlastnosti a použití následujících doplňků: blesky, expozimetry, filtry, clony, telekonvertory, mezikroužky, předsádky
 20. Základy optického zobrazení a jeho vlastnosti – zákon odrazu a lomu, index lomu, pojmy teoretického a praktického zobrazení, optické aberace a jejich korekce, pojem kvality zobrazení optickou soustavou, rozlišovací schopnost optických soustav
 21. Konstrukční prvky rovinné optiky – optické elementy patřící mezi prvky rovinné optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci
 22. Konstrukční prvky sférické optiky – optické elementy patřící mezi prvky sférické optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto sférické optické prvky používají a v jaké funkci
 23. Optické aberace – monochromatické a polychromatické zobrazení, monochromatické a polychromatické aberace zobrazení, vliv na kvalitu fotografického obrazu
 24. Barva – co to je barva z psychického a fyzikálního pohledu, rozdíl mezi monochromatickou a polychromatickou barvou, pojem světelného spektra, vývoj diagramů chromatičnosti, současný stav poznání
 25. Skládání barev – barvotvorné prostory RGB a CMY, aditivní a subtraktivní skládání barev, numerický model, barevná hloubka, použití barvy ve fotografickém procesu jak analogovém, tak digitálním, vztah mezi barvou předmětu a pozadí ve fotografii
 26. Fotografický ateliér – vybavení profesionálního fotografického ateliéru se zaměřením na specifika fotografické zakázky
 27. Internet – historie, internet, prohlížeče, provider (ISP), typy připojení, domény, FTP, HTTP server, URI (URL), spam, cookies, DNS, firewall, MIME, IP adresa
 28. Software pro zpracování fotografie a jeho charakteristika – software, jejich možnosti zpracování fotografie, formáty, zpracováni, postprodukce, příprava pro tisk, příprava pro elektronické publikování
 29. Digitalizace a úprava obrazu – scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy a další zpracování, zpracování obrazu z digitální fotografie
 30. Tiskové techniky – tisk z výšky – knihtisk, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk
 31. Prepress – příprava obrázku pro klasický tisk (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronický tisk, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku – CTP, PDF – Adobe Acrobat Distiller, Exchange, Reader, vztah PS a PDF
 32. Photoshop – grafický software – definice grafického software, PPI, DPI, pixel, obrazový bod, perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, EPS, GIF, RAW, TIFF, PNG, BMP, PSD, PSB, PDF, kreslící a retušovací nástroje, kanály, alfa kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání. Rozdíly přípravy podkladů pro následné zpracování pro tisk, web, prezentaci
 33. Workflow současnosti – idea, návrh, předpříprava, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev – RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, formáty pro tisk, osvit CTP, tisk, distribuce
 34. Digitální prezentace – motion grafika

Seznam základní a doporučené literatury pro technologické předměty ARF:

FOTOCHEMIE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
NOVOTNÝ, P., FotochemieUpravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě.
URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3.VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9.

FOTOCHEMIE – Doporučená
HEDGECOE, J. Velká kniha fotografie. 1996, Svojtka a Vašut Praha, ISBN 80-7180-056-2.
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9

OPTIKA – Základní
BAJER, J., Optika 1 a 2, 2018 digitální vydání na CD-OM, chlup.net
FUKA, J., HAVELKA. B., Optika, 1961 Praha SPN
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 2000, Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, ISBN 80-214-1868-0.
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia optika, 5. přepracované vydání, 2015, Praha – Prometheus, ISBN 80-7196-237-6
NOVOTNÝ, P., Optika, Sbírka příkladů – Upravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2014, ARF FMK UTB v elektronické podobě
ŠTRBA, A., MESÁROŠ, Vl., SENDERÁKOVÁ, D., Svetlo, 2011, ENIGMA Nitra, ISBN 979-80-89132-83-6

OPTIKA – Doporučená
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
LEPIL, O., Malý lexikon fyziky, 1995, PROMETHEUS Praha, ISBN 80-85849-77-1
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARG FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Doporučená
CLERC, L. Photography. The Camera and its Functions. London: The Focal Press, 1970. ISBN 0240506855.
GREGOR, K. Konstrukce fotografických přístrojů. 1989, SNP Praha.
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
URBAN, M., SKLENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SNP Praha
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava, ISBN 80-85879-40-9

KOLORIMETRIE – Základní
FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7

KOLORIMETRIE – Doporučená
DANNHOFEROVÁ, J., Velká kniha barev, 2012, ALBATROS MEDIA Praha, ISBN 978-80-251-3785-
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
KITABATAKE, Akira. Desktop Color Handbook. Tokyo Japan, EIZO Nanao Corp., 2007.
KÜNNE, CH., Úpravy barev, 2007, COMPUTER Press Brno, ISBN 978-80-251-1578-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.
Student Filmmaker´s Book. New York: Kodak Publication, 2002. ISBN 0-87985-800-1.

Současné technologické trendy
BLOCH, Ch., HDRI pro fotografy a počítačové grafiky, 2007, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-001-4
GATCUM, CH., Fotografické experimenty, 2009, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-057-1
JINDRA, Jan, Reklamní a produktová fotografie, 2011, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-3112-1
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
PEGRAM, Billy, Fotomodeling, 2008, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-2232-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha, ISBN 978-80-87155-02-8.
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5

Doporučená literatura K POČÍTAČOVÉ GRAFICE
JUTE, André: Grids: The Structure of Graphic Design, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004, ISBN 80-86497-72-0.
Základní Adobe Photoshop CS2: oficiální výukový kurz, Praha: SoftPress, 2006.
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8.
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS4 .
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS4 . 2009.
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5.
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002.
BANN, David: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7.
Panák, J.,  Čeppan, M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8.
Kočička, Pavel: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4.
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF.
FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8.
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2014-01-08].
Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000993&local_base=KTD
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17], ISBN 978-80-7054-138-8.
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.ebook-ctecky.cz/pomoc-s-vyberem-a11
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions.html
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21].
Dostupné z: http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška.
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák.

Fakulty a součásti

Zavřít