Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram SZZ a obhajob bakalářských a diplomových prací ARF 

Pondělí 31. 8. 2020

Ke zkoušce se dostavte vždy minimálně 10 min. předem!!!
V případě volného času může nastat posun termínu zkoušky!!!

SZZ – Technologie oboru (budova U41/učebna č. 211)

nástup na přípravu – 8,15       zkouška – 8,30  –  8,45 – K16091
8,30                          8,45  –  9,00 – K17118
8,45                          9,00  –  9,15 – K16094
9,00                          9,15  –  9,30 – K17119
9,15                           9,30  –  9,45 – K16097
9,30                          9,45 – 10,00 – K16098
9,45                         10,00 – 10,15 – K17122
10,00                         10,15 – 10,30 – K17124
10,15                          10,30 – 10,45 – K16100
10,45 – 11,15 – porada zkušební komise
11,15 – vyhlášení výsledků SZZ – Technologie oboru
11,30 – 13,00 – polední přestávka

 SZZ –  Dějiny oboru (budova U41/učebna č. 211)

nástup na přípravu – 13,00 – zkouška –  13,15 – 13,30 – K17336
– 13,15                          13,30 – 13,45 – K17337
– 13,30                         13,45 – 14,00 – K17341
– 13,45                        14,00 – 14,15 – K18528
14,15 – 14,45 – porada zkušební komise
14,45 – vyhlášení výsledků SZZ – Dějiny oboru

Úterý 1. 9. 2020

Obhajoby Diplomových prací (Galerie Photogether)
K obhajobě se dostavte minimálně 45 min. předem!!!
V případě volného času může nastat posun termínu obhajoby!!!

9,00 –   9,15 – přednáška –    9,15 – 10,00 – obhajoba a rozprava – K17336
10,00 – 10,15 – přednáška – 10,15 – 11,00 – obhajoba a rozprava – K17337
11,00 – 12,30 polední přestávka

12,30 – 12,45 – přednáška – 12,45 – 13,30 – obhajoba a rozprava – K17341
13,30 – 13,45 – přednáška – 13,45 – 14,30 – obhajoba a rozprava – K18528
14,30 – 15,20 porada zkušební komise

 15,20 – Vyhlášení výsledků SZZ a obhajob Diplomových prací

Obhajoby Bakalářských prací (Galerie Photogether)

16,00 – 16,15 – přednáška – 16,15 – 16,45 – obhajoba a rozprava – K16092
16,45 – 17,00 – přednáška – 17,00 – 17,30 – obhajoba a rozprava – K17118
17,30 – 18,00 porada zkušební komise

Středa 2. 9. 2020

Obhajoby Bakalářských prací (Galerie Photogether)
K obhajobě se dostavte minimálně 45 min. předem!!!
V případě volného času může nastat posun termínu obhajoby!!!

8,15 –   8,30 – přednáška –    8,30 –   9,00 – obhajoba a rozprava – K16091
9,00 –   9,15 – přednáška –    9,15 –   9,45 – obhajoba a rozprava – K16094
9,45 – 10,00 – přednáška – 10,00 – 10,30 – obhajoba a rozprava – K17119
10,30 – 10,45 – přednáška – 10,45 – 11,15 – obhajoba a rozprava – K16097
11,15 – 12,30 polední přestávka

12,30 – 12,45 – přednáška – 12,45 – 13,15 – obhajoba a rozprava – K16098
13,15 – 13,30 – přednáška – 13,30 – 14,00 – obhajoba a rozprava – K17122
14,00 – 14,15 – přednáška – 14,15 – 14,45 – obhajoba a rozprava – K17124
14,45 – 15,00 – přednáška – 15,00 – 15,30 – obhajoba a rozprava – K16100
15,30 – 16,15 – porada zkušební komise

 16,15 – Vyhlášení výsledků SZZ a obhajob Bakalářských prací

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2020/2021

 1. Vývoj dokumentární fotografie cestovatelů H+Z v letech 1947–1963
 2. Architektonický prostor ve výtvarné fotografii (interiér jako téma, prázdno, absence a paměť prostor)
 3. Melancholie v tvorbě Jana Svobody
 4. Profesor Miloslav Vojtěchovský a česká škola fotografie skla
 5. Fotografie v politické kampani hnutí ANO
 6. Fotograf Pavel Hečko
 7. Čech, Česko a češství (Slovák, Slovensko) v současné fotografii
 8. Topos zahrady ve fotografii
 9. Fotograf Miroslav Machotka a vizualizmus 80. let
 10. Fotografická publikace (historie a současné trendy v tvorbě autorských monografií a rozsáhlých přehledových publikací, fenomén vydavatelství KANT a TORST)
 11. Významní fotografové minulosti i současnosti v kraji, odkud pocházíte
 12. Fotograf a proces fotografování jako objekt fotografie
 13. Současné psaní o fotografii v České republice, příp. na Slovensku
 14. Obraz ve fotografii (motiv malířského a fotografického obrazu jako součást fotografované scény a jeho sdělení)
 15. Zrcadlo v prostoru fotografického obrazu
 16. Fotografující výtvarníci v české fotografii 90. let až do současnosti
 17. Tradicionalismus a dekadence v české fotografii (Reich, Bratrstvo, Jirásek, Pinkava atd.)
 18. Negativy a fotografie jako fotografický motiv (Sudek, Svoboda, Rónai, Kuneš)
 19. Fotograf Jaroslav Bárta
 20. Fotograf Ján Rečo
 21. Fotograf Jindřich Heisler
 22. Fotografická tvorba Jiřího Valocha
 23. Výuka fotografie na středních školách (kritická analýza)
 24. Fenomén fotografických skupin a seskupení v československé, české a slovenské fotografii (Linie, Dofo, SNV, Bratrstvo, Česká paralaxa, Milan, Agat, …)
 25. Jan Lukas ve Zlíně v letech 1936–38
 26. Fotoaparát jako mocenský nástroj (metafory zbraně a falu)
 27. První vlna slovenské inscenované fotografie 70. let (Havránková, Csaderová, Vančo, Krížik, …)
 28. Fotografie a současný divadelní plakát
 29. Zhotovení podobizen na historickém tablu technikou albuminového papíru
 30. Topos továrny ve fotografii
 31. Fotografie v prezentaci designu (katalogy, výstavy, tvář značky)
 32. Tragédie Černobylu ve fotografii
 33. Motiv oblečení jako symbol absence člověka
 34. Obrazy pandemie (reflexe koronavirové krize ve sféře umění i v rámci neumělecké vizuality)
 35. Historie ateliéru Reklamní fotografie
 36. Estetika české reklamy 1990-2020
 37. Reklama firmy Škoda Auto
 38. Fotografická publikace a design (přehled současných trendů)

(Zveřejněno 1. 6. 2020)

Okruhy otázek ke SZZ ak. roku 2019/2020 – Dějiny oboru a Technologie oboru

Dějiny oboru

1. Vynález fotografie– fotografie a společnost 19. století
1.1. Předchůdci technické předpoklady, vynálezci dílčích technologií, linie Aristoteles –  Leonardo da Vinci – Giovanni della Porta – Johann Heinrich Schulze – Humphry Davy a Thomas Wedgwood
1.2. Vynálezci fotografie – Joseph Nicéphore Niepce a Louis Jacques Daguerre, Henry Fox Talbot, Hippolite Bayard
1.3. Zdokonalení fotografického procesu– J. F. W. Herschel, Josef Petzval, Frederick Scott Archer, Richard Maddox

2. Portrét – odkaz malířského portrétu, fenomén ateliérů, ghost mothers, fotografické album
2.1. Nejznámější portrétisté do roku 1918 – David Octavius Hill a Robert Adamson, Nadar, Étienne Carjat, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, André Disdéri, Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Jan Langhans, Anton Trčka
2.2. Státnický portrét (královna Viktória, Abraham Lincoln, J. F. Kennedy, G. Husák… současné kampaně)
2.3. Portrét jako sociologická studie a časosběr – August Sander, Edward Curtis, Adam Clark Vroman, Nicholas Nixon, Rineke Dijkstra, Dita Pepe, Lucia Sekerková, JR
2.4. Portrét a introspekce (fenomén gaze, krása nepěkného) – Paul Strand, Diane Arbus, Sally Man, Ivan Pinkava, Pavel Hečko
2.5. Portrét, móda a životní styl– Yousuf Karsch, Arnold Newman, Philippe Halsman, Cecil Beaton, Richard Avedon, Irving Penn, Annie Leibowitz
2.6. Portrét za hranici žánru – Cindy Sherman, T. A. Blonski

3. Počátky živé fotografie – fotografie a zachycení okamžiku, živé obrazy, fotografie jako zrcadlo doby
3.1. Fotografie pohybu – Eadweard Muybridge, Etienne Jules Marey
3.2. Počátky reportážní a dokumentární do roku 1918– Roger Fenton, Mathew Brady a Alexander Gardner, Timothy H. O’Sullivan,
3.3. Fenomén obrazových časopisů: Berliner Illustrierte Zeitung, Münchner Illustrierte Presse, Arbeiter Illustrierte Zeitung – AIZ, National Geographic, Weekly Illustrated, Life, Look, Picture Post, Ogoňok, SSSR na strojke, Pestrý týden. Fenomén Kodak a Leica.
3.4. Meziválečná reportážní a dokumentární fotografie: Francie: Jacques-Henri Lartigue, André Kertész, Brassaï; Německo: Erich Salomon, Alfred Eisenstaedt; USA: Helen Levitt, Lisette Model; SSSR: Max Alpert, Arkadij Šajchet; u nás: Karel Hájek, Václav Jírů, Jan Lukas

4. Piktorialismus – vztah fotografie a malby, piktorialismus vs. naturalismus, otázka pravdy ve fotografii, utvrzování identity média
4.1. Anglický piktorialismus 40. – 70. let 19. století dobové klima viktoriánské – Anglie Oscar Gustav Rejlander, Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameronová, Lewis Carroll, Clementine Hawarden
4.2. Naturalistická fotografie – Peter Henry Emerson
4.3. Impresionistický a secesní piktorialismus přelomu století – Robert Demachy, Rakouský trojlístek (Hans Watzek, Hugo Henneberg, Heinrich Kühn), Rudolf Koppitz, Franz Fiedler, Vladimír Jindřich Bufka, Karel Novák
4.4. Puristický piktorialismus. Skupina Fotosecese, Galerie 291, Camera Work a počátky přímé fotografie v USA – Edward Steichen, Gertruda Käsebierová, Alvin Langdon Coburn, Alfred Stieglitz, Clarence Hudson White

5. Krajinářská a cestopisná fotografie – tradice krajinomalby, Caspar David Friedrich a jeho vliv, krajina a architektura, místopis
5.1. Krajinářská a cestopisná fotografie do roku 1918 – William Henry Fox Talbot, Gustave Le Gray, Auguste Bisson, Francis Frith, Timothy H. O´Sullivan, William Henry Jackson, Jindřich Eckert
5.2. Krajina „idyly a elegie“. Krajina jako postor pro introspekci a meditaci. Ekologie a antropocén – Ansel Adams, Josef Sudek, Karol Plicka, A. R. Minkkinen, Hiroshi Sugimoto, Beate Gutschow, Magdalena Jetelová, Nicolai Howalt, Martin Tůma, Sanna Kanisto, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Edward Burtynsky, Ikka Halso, Jiří Šigut, Zuzana Pustaiová, Josef Koudelka

6. Počátky zátiší, nová věcnost a surrealismus – definice zátiší vycházející z malby – věc, atribut, vanitas, koláž, asambláž, ready made
6.1. předmět ve fotografii 19. století (Tužka přírody, umění, dokumentace a propagace)
6.2. Německo a nová věcnost (Neue Sachlichkeit)– Karl Blossfeldt, Albert Renger-Patzsch, August Sander
6.3.  Americký velkoformátový verismus – Paul Strand, Edward Weston, Imogen Cunninghamová, Walker Evans
6.4. Předmět a surrealismus – Man Ray, Eugéne Atget, Jindřich Štyrský, Jaromír Funke, Václav Zykmund, Vilém Reichmann, Emila Medková

7. Akt a obrazy tělesnosti – definice žánru, koncepce femme-fatale, specifika mužského pohledu, limity aktu, zneužívání obrazu ženského těla v reklamě, mačismus, obraz těla vs. akt, tematizace bolesti, feminismus
7.1.   19. století: skica, věda, sociologický výzkum, erotismus (C. H. Stratz, A. Mucha, E. J. Belocq, A. Zych, W. von Gloeden)
7.2. mužský pohled na ní (František Drtikol, Miloslav Stibor, Taras Kuščinskyj, Vladimír Židlický, Pavel Mára, Jan Saudek, Slovenská nová vlna: Tono Stano, Miro Švolík, Jan Pavlík; Richard Avedon, Helmut Newton, Bill Brandt, Nobyiushi Araki, Karel Novák, Miroslav Tichý
7.3. mužský akt (Arno Rafael Minkkinen, Robert Mapplethorpe, Ivan Pinkava, Michal Macků)
7.4. obrazy tělesnosti očima žen (Zofia Kulik, Veronika Bromová, Rineke Dijkstra, Chen Lyngiang, Libuše Jarcovjáková)

8. Světová meziválečná avantgarda– nástin politické situace v meziválečném Německu a Sovietském svazu, fotografie a film jako nástroje moci, letáky, fotomontáž, AIZ, CCCP na stroice (USSR in Construction), politický plakát
8.1. fenomén Bauhaus – idey, periodizace, učitelé, žáci, budova fotografie na Bauhause: László Moholy-Nagy, Walter Peterhans, El Lisickij, Paul Citroën, Herbert Bayer
8.2. Sovětská avantgardní fotografie spjatost s filmem (Ejzenštejn, Vertov)– Alexandr Rodčenko, Jevgenij Khaldej
8.3. Leni Riefenstahl vs. John Heartfield

9. Československá avantgardní fotografie – charakteristika avantgardního obrazu a knižní obálky
9.1. Devětsil, obrazové básně, typofoto, estetika poetismu – Karel Teige, Evžen Markalous, Jindřich Štyrský, Jaroslav Rössler, Karel Paspa
9.2. Konstruktivismus a nová věcnost – Josef Drahomír Růžička, Jaromír Funke, František Drtikol, Josef Sudek (do 1945), Jaroslav Rössler, Josef Ehm, Tibor Honty, Eugen Wiškovský, Aventinské trio (Alexander Hackenschmied, Ladislav Emil Berka, Jiří Lehovec), Slováci: Viliam Malík, Miloš Dohnány

10. Módní a reklamní fotografie ve světě Kodak Girl, fenomén módních časopisů, haute couture, topmodelky, vliv výtvarné fotografie
10.1. Meziválečná módní a reklamní fotografie – módní časopisy (Vogue, Harper’s Bazaar), Alexey Brodovitch, L. Pierson, Adolf de Meyer, Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Cecil Beaton, Man Ray, Martin Munkáczi
10.2. Módní fotografie poválečná – Irving Penn, Richard Avedon, William Klein, Helmut Newton
10.3. Současná módní a reklamní fotografie, fenomén supermodelky– lifestylové časopisy (i-D, Dazed & Confused), Guy Bourdin, Oliviero Toscani, Peter Lindbergh, Mario Testino, Nick Knight, David LaChapelle
10.4. Snapshotová módní fotografie – Wolfgang Tillmans, Jürgen Teller, Terry Richardson

11. Módní a reklamní fotografie v Československu – prvorepublikový kult těla, módní domy a salóny v Československu, konfekce, časopisy (Eva, Světozor, Gentleman, Akademické módní listy, Hvězda, Módní revue), Družstevní práce a Krásná jizba, proměny módní fotografie v novém tisíciletí
11.1. Meziválečná česká a slovenská reklamní fotografie Josef Sudek, Jaroslav Rössler, Alexander Hackenschmied
11.2. Meziválečná československá módní fotografie – František Drtikol, Francois Kollar, František Vobecký
11.3. Pováleční magazínoví fotografové životního stylu: Karel Hájek, Jan Lukas, Václav Chochola, Karel Ludwig, Václav Jírů
11.4. Úloha reklamy v období socialismu – Karol Kállay, Fred Kramer, Vilém Heckel
11.5. Současná reklamní a módní fotografie – Adam Holý, Bára Prášilová, Štěpánka Stein a Salim Issa, Václav Jirásek, Michal Pudelka, Daniela a Linda Dostálkovy, Vendula Knopová
– české mutace světových magazínů (Vogue, HM, Elle, Dolce Vita) a alternativní časopisy (Blue Paper, Živel)

12. Od humanistického k novému dokumentu – tradiční a nové pojetí dokumentární fotografie, východiska, principy
12.1. Humanistická fotožurnalistika – agentura Magnum, výstava Lidská rodina, časopisy (Life, Look, Time), Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, Werner Bischof, Eugene W. Smith, David Seymour (Chim), René Burri
12.2. Newyorská škola fotografie – Robert Frank, Weegee, Diane Arbus, William Klein, Helen Levitt, Lisette Model
12.3. Nový dokument, inscenace –  Lee Friedlander, Garry Winogrand, Joel Meyrowitz, Stephen Shore, William Eggleston, Martin Parr, Nan Goldin, Rafal Milach, Tina Barney, Phillipe Lorca diCorcia, Jeff Wall, Gregory Crewdson

13. Poválečná dokumentární fotografie v Čechách a na Slovensku – postavení československé fotografie v kontextu společnosti a umění – socialistický realismus, momentní fotografie, nový dokument, subjektivní dokument, fiktivní dokument, typologie, vstup barvy do dokumentu, nové témata nového tisíciletí: heroizace vs. banalizace, globální vs. lokální
13.1. Poezie všedního dne –  Erich Einhorn, Milada Einhornová, Karel Hájek
13.2. Výtvarný fotožurnalismus a dokumentární fotografie  –  Miloň Novotný, Jan Lukas, Karol Kállay, Martin Martinček, Miroslav Hucek, Pavel Dias, Dagmar Hochová, Markéta Luskačová, Josef Koudelka, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Libuše Jarcovjáková, Viktor Kolář, Karel Cudlín, Jiří Hanke, Dana Kyndrová, Václav Podestát, Jan Šibík, Antonín Kratochvíl
13.3. Nový dokument v českém a slovenském kontextu  –  Martin Kollár, Lucia Nimcová, Milan Jaroš, Milan Bureš, Evžen Sobek, Tomáš Pospěch, Pavel Maria Smejkal, Vladimír Birgus

14. Sociální fotografie 20. 30. let – fotografie jako nástroj sociálních změn
14.1. – počátky sociální fotografie ve světě: John Thomson, Frank Meadow Sutcliffe, Jacob Augustus Riis, Lewis Hine
14.2.  – u nás: Lubomír Linhart, Karel Teige, Rudolf Kohn, Karel Kašpařík, Oldřich Straka, výstavy sociální fotografie, Slovensko: Irena Blühová, Karol Aufricht, Illia J. Marko, Sergej Protopopov, Francois Kollar
14.3. –  USA: Farm Security Administration – Roy Stryker, Walker Evans, Dorothea Langeová, Ben Shahn, Arthur Rothstein a Fotoliga – Aaron Siskind, Helen Levittová, Anglie: Bill Brandt

15. Válečná fotografie – proměny válečných obrazů v čase, vstup digitální fotografie, sociálních sítí a videa do reportážní fotografie, válečná pornografie, otázka etiky
15.1. – první fotografie válečných konfliktů – Roger Fenton, Alexander Gardner, Mathew Brady
15.2.2. světová válka ve fotografii – Robert Capa, David Seymour (Chim), Margaret Bourke-Whiteová, Eugène Smith, Dmitrij Baltermanc, Jevgenij Chalděj, Max Alpert, Arkadij Šajchet, osvobození fotografové poválečného Československa: Zdeněk Tmej, Jindřich Marco, Oldřich Straka, Václav Jírů, Karel Hájek, Jan Lukas
15.3. – novodobá válečná fotografie – David Douglas Duncan, Donald McCullin, Philip Jones Griffith, Tim Page, Gilles Peress, James Nachtway

16. Výtvarná fotografie 70. – 80. let – vstup fotografujících výtvarníků, koncepce „nefotografie“, série, ekologie, objektivismus
16.1. Konceptualismus, vizualismus – Joseph Kosuth, Ed Ruscha, John Baldessari, Duan Michals, Christian Boltanski, Andreas Müller-Pohle
16.2. Nová topografie (Düsseldorfská škola) – manželé Becherovi, Thomas Ruff, Thomas Struth, Andreas Gursky, Candida Höffer
16.3. Minimalismus, vizualismus a konceptuální tendence v československém prostředí –  Jan Svoboda, Štěpán Grygar, Rudolf Sikora, Jaroslav Anděl, Jiří Valoch, Ivan Kafka, Michal Kern, Ľubo Stacho, Jan Hudeček

17. Postmodernismus a současné tendence ve fotografii –  klíčová témata: politicky a sociálně angažované umění, ekologie a antropocén, diaspora, centrum vs. periferie, feminismus a obrazy tělesnosti, umění genderu a menšin, problém identity, osobní mytologie, analýza média, osobní a kolektivní paměť, archiv, transcendence v umění, znovoformulování pojmu krása, vernakulární a trashová fotografie, DIY, kýč
17.1. Inscenovaná fotografie – Les Krims, Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Sally Man, Bettina Rheims, Joel-Peter Witkin, William Wegman, Bettina Rheims, Andreas Serrano, Diana Scherer, Elina Brotherus
17.2. Kontextuální a multimediální fotografie – Arnulf Rainer, Pierre & Gilles, Gilbert & George, Barbara Kruger, Aziz & Cucher A.E.S., Matthew Barney
17.3. Postmodernismus v českém kontextu – Bratrstvo, Ivan Pinkava, Michal Kalhous, Veronika Bromová, Václav Stratil, Jiří David, Lukáš Jasanský – Martin Polák, Pavel Baňka, Milena Dopitová, Štěpánka Šimlová, Markéta Othová, Jiří Thýn, Hynek Alt a Saša Vajd, Radek Brousil, Lucia Sceranková
– současná nejmladší generace, školství, galerie, festivaly

 (Zveřejněno 10. 2. 2020)

Technologie oboru

1. Základy teorie záření
Záření jako elektromagnetické vlnění, světlo jako specifická část elektromagnetického záření, rychlost šíření světla a jeho měření, význam rychlosti světla jako důležité fyzikální konstanty.
2. Základy optického zobrazení
Zákon odrazu a lomu, index lomu, zobrazení rovinným a sférickým zrcadlem, zobrazovací rovnice, použití těchto prvků v konstrukci fotografických přístrojů.
3. Vlastnosti optického zobrazení
Pojmy teoretického a praktického zobrazení, optické aberace, pojem kvality zobrazení optickou soustavou, měření aberací, jejich korekce, rozlišovací schopnost optických soustav, význam funkce přenosu kontrastu pro testování optických soustav.
4. Fotometrie
Pojmy radiometrie, fotometrie, fotometrické veličiny a jak a čím se liší od radiometrických veličin, vysvětlete pojem receptor záření a popište jeho činnost, vysvětlete pojmy jako prostorový úhel, šíření světla, způsob měření světla ve fotografii.
5. Konstrukční prvky rovinné optiky
Optické elementy patří mezi prvky rovinné optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, nakreslete průchod paprsků těmito prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci.
6. Konstrukční prvky sférické optiky
Optické elementy patří mezi prvky sférické optiky, zákony zobrazení a způsob zobrazení jednotlivými prvky, nakreslete průchod paprsků těmito prvky, v jakých fotografických a filmových přístrojích se tyto rovinné optické prvky používají a v jaké funkci.
7. Optické aberace
Monochromatické a polychromatické zobrazení, monochromatické a polychromatické aberace zobrazení, vliv na kvalitu fotografického obrazu.
8. Barva
Co to je barva z psychického a fyzikálního pojmu, rozdíl mezi monochromatickou a polychromatickou barvou, pojem světelného spektra, vývoj názorů na chromatičnost a diagramů chromatičnosti, současný stav poznání.
9. Skládání barev
Barvotvorné prostory RGB a CMY, aditivní a subtraktivní skládání barev, numerický model, barevná hloubka, použití barvy ve fotografickém procesu jak analogovém tak digitálním, vztah mezi barvou předmětu a pozadí ve fotografii.
10. Základní objektivy
Rozdělení objektivů dle funkcí, definice základních snímacích objektivů, vlastnosti objektivů z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti snímacích objektivů, rozdíl mezi snímacími objektivy pro analogové a digitální přístroje.
11. Pankratické objektivy
Pojem a použití pankratické zobrazovací soustavy, různé konstrukce pankratických snímacích objektivů, náhradní konstrukce, vliv na výsledný fotografický obraz.
12. Dlouhoohniskové objektivy
Pojem a použití dlouhoohniskového objektivu, vlastnosti objektivů z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti snímacích objektivů, rozdíl v optické konstrukci mezi dlouhoohniskovými objektivy a teleobjektivy.
13. Krátkoohniskové objektivy
Pojem a použití krátkoohniskového objektivu, vlastnosti objektivů z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti snímacích objektivů, rozdíl v optické konstrukci mezi krátkoohniskovými objektivy a objektivy typu „rybí oko“.
14. Speciální objektivy
Pojem a použití speciálních objektivů, jejich vlastnosti z hlediska zobrazení, konstrukční, fotometrické a jakostní vlastnosti speciálních objektivů, rozdíly v optické konstrukci (tilt-shift objektivů, sádkové objektivy promítací objektivy, zvětšovací objektivy apod.).
15. Zrcadlové objektivy
Optická konstrukce zrcadlových objektivů, odlišnost od konstrukce klasických objektivů, použití ve fotografii.
16. Vývoj a konstrukce analogových fotografických přístrojů
Camera obscura, popište jednotlivé vývojové řady a konstrukční celky základních typů analogových fotografických přístrojů.
17. Vývoj a konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů
Konstrukce přístrojů na „optické lavici“, obrazové formáty, způsob zaostřování, fotometrická měření.
18. Vývoj a konstrukce digitálních fotografických přístrojů
Popište jednotlivé vývojové řady a konstrukční celky základních typů digitálních fotografických přístrojů.
19. Snímač typu CCD
Typ digitálního snímače jeho výhody a nevýhody, další vývoj.
20. Snímač typu CMOS
Typ digitálního snímače jeho výhody a nevýhody, další vývoj.
21. Objektivy pro digitální techniku
Rozdíl v používání objektivů u digitálních a analogických komor, pojem ekvivalentní ohniskové vzdáleností a „crop faktoru“.
22. Vývoj a konstrukce velkoformátových fotografických přístrojů
Popište jednotlivé vývojové stupně a konstrukční celky základních typů velkoformátových fotografických přístrojů.
23. Fotografický materiál
Rozdělení fotografického materiálu, způsob výroby materiálu, pojem senzibilace, složení citlivých vrstev černobílého a barevného negativního a pozitivního materiálu
24. Chemismus zpracování černobílých fotografických materiálů
Latentní obraz, chemismus a mechanismus vyvolávání černobílého negativního materiálu, Kendalova pravidla, chemismus ustalování.
25. Chemismus zpracování barevných fotografických materiálů
Latentní obraz, chemismus a mechanismus vyvolávání barevného negativního materiálu, chemismus ustalování.
26. Chemismus zpracování černobílých a barevných inverzních fotografických materiálů
Chemismus zpracování černobílého a barevného inverzního fotografického materiálu, chemismus ustalování inverzního materiálu.
27. Speciální úpravy fotografického materiálu
Senzitometrická křivka, zesilování a zeslabování fotografického obrazu, speciální historické a moderní techniky získání fotografického obrazu.
28. Fotografický ateliér
Vybavení profesionálního fotografického ateliéru se zaměřením na specifika fotografické zakázky.
29. Internet
Historie, internet, prohlížeče, provider (ISP), typy připojení, domény, FTP, HTTP server, URI (URL), spam, cookies, DNS, firewall, MIME, IP adresa.
30. Software pro zpracování fotografie a jeho charakteristika
Software  – jejich možnosti zpracování fotografie, formáty, zpracováni, postprodukce, příprava pro tisk, příprava pro elektronické publikování.
31. Digitalizace a úprava obrazu
Scanování, předloha transparentní a netransparentní, moiré, descreen, dpi, ppi, lpi, ukládání pro další použití, pro web, stolní tiskárnu, komerční tiskárnu, pro různé grafické programy a další zpracování, zpracování obrazu z digitální fotografie.
32. Tiskové techniky
Tisk z výšky – knihtisk, tisk z hloubky – hlubotisk, ocelotisk, tisk z plochy – ofset, čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, lokální lakování, sítotisk, tampoprint, flexografie, digitální tisk – laserové kopírky, suchý ofset, sublimační tisk, tuhé vosky, fotorealistický tisk.
33. Prepress
Příprava obrázku pro klasický tisk (knihtisk, hlubotisk, ofset), barevné výtažky pro čtyřbarvotisk, duplex, triplex, hexachrome, přímé barvy, volba rastru (kruhový, eliptický, křížový, stochastický), hustota rastru – lpi, cílový papír, densita a nárůst bodu, densitometr, příprava dokumentu pro sítotisk, příprava dokumentu pro elektronický tisk, export, případný transport dokumentu do zpracovatelského zařízení, co je to RIP, osvit na film, osvit na desku- CTP, PDF – Adobe Acrobat Distiller, Exchange, Reader, vztah PS a PDF.
34. Photoshop
Perovky-lineart, bitové mapy, masky, vrstvy, cesty, barevné modely, převody mezi modely, formáty digitalizovaného obrazu (JPEG, PICT, EPS, GIF, RAW, Targa, TIFF, PDF, Kodak PhotoCD), kreslící a retušovací nástroje, kanály, globální úpravy obrazu (křivky, úrovně, odstín a sytost), filtry (ostření, rozostření, šum, deformace, vykreslení, stylizace, umělecké, texty), optimalizace a ukládání.
35. Workflow současnosti
Idea, návrh, předpříprava, zpracování na počítači, rozlišení, digitální nátisk, převod barev -RGB, CMYK, přímé barvy, doplňkové barvy, fonty a jejich použití, přesahy, spadávky, značky, křížky, nárůst tiskového bodu, ICC profily, formáty pro tisk, osvit CTP, tisk, distribuce.

SEZNAM ZÁKLADNÍ A DOPORUČENÉ LITERATURY PRO TECHNOLOGICKÉ PŘEDMĚTY ARF:


FOTOCHEMIE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
NOVOTNÝ, P., FotochemieUpravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
URBAN, M., Filmová laboratoř, 2001, Filmová a televizní fakulta AMU Praha, ISBN 80-85883-78-3
VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

FOTOCHEMIE – Doporučená
HEDGECOE, J. Velká kniha fotografie. 1996, Svojtka a Vašut Praha ISBN 80-7180-056-2.
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
Student Filmmaker´s Book. 2002, Kodak Publication New York, ISBN 0-87985-800-1.
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava ISBN 80-85879-40-9

OPTIKA – Základní
BAJER, J., Optika 1 a 2, 2018 digitální vydání na CD-OM, chlup.net
FUKA, J., HAVELKA. B., Optika, 1961 Praha SPN
HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 2000, Vyd. 1. V Brně: VUTIUM, ISBN 80-214-1868-0.
LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia – optika, 5. přepracované vydání, 2015, Praha – Prometheus, ISBN 80-7196-237-6
NOVOTNÝ, P., Optika, Sbírka příkladů – Upravený studijní text pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2014, ARF FMK UTB v elektronické podobě
ŠTRBA, A., MESÁROŠ, Vl., SENDERÁKOVÁ, D., Svetlo, 2011, ENIGMA Nitra, ISBN 979-80-89132-83-6

OPTIKA – Doporučená
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
LEPIL, O., Malý lexikon fyziky, 1995, PROMETHEUS Praha, ISBN 80-85849-77-1
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 978-80-87155-02-8.
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Základní
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
NOVOTNÝ, P., Digitální fotografieVybrané kapitoly pro posluchače I. ročníku ARF FMK, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
VELKOBORSKÝ, P., VERMOUZEK, P., Exponometrie v analogové a digitální fotografii, 2006, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-251-1198-9

SENZITOMETRIE A KONSTRUKCE – Doporučená
CLERC, L. Photography. The Camera and its Functions. London: The Focal Press, 1970. ISBN 0240506855.
GREGOR, K. Konstrukce fotografických přístrojů. 1989, SNP Praha.
HOFFMANN, Z., et al. Bodová exponometrie. 1992, FAMU Praha
JIRÁČEK, M., Fotografická optika, 1960, Orbis – Praha
NOVOTNÝ, P., Práce s velkoformátovým přístrojem, 2012, ARF FMK UTB v elektronické podobě
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 978-80-87155-02-8.
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5
URBAN, M., SKLENÁŘ, Z. Základy senzitometrie. 1987, SNP Praha
VELKOBORSKÝ, P., Zonální systém, 1996, Slezská univerzita Opava ISBN 80-85879-40-9

KOLORIMETRIE – Základní
FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7

KOLORIMETRIE – Doporučená
DANNHOFEROVÁ, J., Velká kniha barev, 2012, ALBATROS MEDIA Praha, ISBN 978-80-251-3785-
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
KITABATAKE, Akira. Desktop Color Handbook. Tokyo Japan, EIZO Nanao Corp., 2007.
KÜNNE, CH., Úpravy barev, 2007, COMPUTER Press Brno, ISBN 978-80-251-1578-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 978-80-87155-02-8.
Student Filmmaker´s Book. New York: Kodak Publication, 2002. ISBN 0-87985-800-1.

Současné technologické trendy
BLOCH, Ch., HDRI pro fotografy a počítačové grafiky, 2007, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-001-4
GATCUM, CH., Fotografické experimenty, 2009, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-057-1
JINDRA, Jan, Reklamní a produktová fotografie, 2011, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-3112-1
JIRÁČEK, M., et al. Technické základy fotografie. 2002, Komora fotografických živností Praha, ISBN 80-02-01492-8.
PEGRAM, Billy, Fotomodeling, 2008, Computer Press, a.s., Brno, ISBN 978-80-251-2232-7
PIHAN, R. Mistrovství práce s DSLR. 2006, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 80-903210-8-9.
PIHAN, R. Mistrovství práce se světlem., 2009, IDIF, s.r.o. Praha ISBN 978-80-87155-02-8.
PONEC, J., JIRÁČEK, M. Digitální fotografie. 2002, UP Olomouc. ISBN 80-244-0533-4.
SUCHARDA, Jan, Fotografický ateliér, 2010, ZONER Press Brno, ISBN 978-80-7413-088-5

doporučená literatura K POČÍTAČOVÉ GRAFICE

JUTE, André: Grids: The Structure of Graphic Design, Mac and Windows, Rotovision 1996, ISBN 2-88046-277-0
Adobe InDesign CS: Oficiální výukový kurz. Praha, SoftPress, 2004.  ISBN 80-86497-72-0.
Základní Adobe Photoshop CS2: oficiální výukový kurz, Praha: SoftPress, 2006.
Mordy Golding: Adobe Creative Suite, ISBN 80-251-1288-8.
Adobe creative Team: Adobe InDesign CS4 .
Adobe creative Team: Adobe Photoshop CS4 . 2009.
Bruce Fraser: Camera Raw. Brno, 2006, ISBN 80/251/0975/5.
Smékal Jan: Litografický manuál, Praha, Grafie, 2002.
BANN, David: Polygrafická příručka, Praha 2008, ISBN 978-80-7391-029-7.
Panák, J.,  Čeppan, M. a spol.: Polygrafické minimum, Bratislava, Typoset, 2000, ISBN 80-967811-3-8.
Kočička, Pavel: Praktická typografie, ISBN 80-7226-385-4.
PostScript: Pravidla tvorby a převodu PDF.
FRASER, Br., MURPHY, Ch., BUNTING, Fr., Správa barev, 2003, COMPUTER Press Brno, ISBN 80-7226-943-7
Olšák, Petr: Typografický systém, 1995, ISBN 80-901950-0-8.
MATUŠÍK, Zdeněk. Kniha. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2014-01-08].
Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000993&local_base=KTD
ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava, 2012 [cit. 2014-01-17]. ISBN 978-80-7054-138-8.
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf
Vše o ebook čtečkách. EBook-ctecky.cz [online]. 2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.ebook-ctecky.cz/pomoc-s-vyberem-a11
Adobe Digital Editions Home. Adobe [online]. ©2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.adobe.com/cz/products/digital-editions.html
POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow [online]. 2012 [cit. 2014-01-21].
Dostupné z:
http://www.inflow.cz/formaty-elektronickych-knih-jejich-specifika-popularita
KANDRNÁLOVÁ, Adéla. Elektronické publikace. Brno, 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce doc. PaedDr. Jiří Eliška.
RYBNÍČKOVÁ, Andrea. Interaktivní elektronická kniha – tradiční médium v nové podobě. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák.

 (Zveřejněno 10. 2. 2020)

Fakulty a součásti

Zavřít