Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Prostorová tvorba

O ateliéru

 

Smyslem studia ateliéru Prostorová tvorba je příprava studentů k užívání univerzálních pravidel a postupů při vlastní tvůrčí činnosti. Studium se zaměřuje na znalosti problematiky utváření kvality prostoru, vnímání prostoru z hlediska jeho skladebnosti a aplikace získaných poznatků ve výstavnictví, scénografii, interiérové a nábytkové tvorbě, navrhování drobné architektury a vybavení veřejného prostoru. Základem oboru je znalost typologických principů z oboru architektury a designu, které vytvářejí základ pro řešení vnitřních a vnějších prostorových situací.

Studium má charakter individuálních konzultací návrhů podle aktuálního portfolia zadávaných témat v ateliéru.
Ateliér má podporu specialistů a odborných konzultantů v komplexním potřebném rozsahu, pořádá odborné workshopy a exkurze, cíleně se orientuje na spolupráci s praxí a konkrétního uživatele svých produktů.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, při scénických úpravách prostoru, v reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se nábytkem a užitným i výtvarným vybavením prostoru v interiéru i v exteriéru.

Sledujte nás na našem Facebooku a Instagramu.

Fakulty a součásti

Zavřít