Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Chci studovat Reklamní fotografii

Chcete studovat Reklamní fotografii?

Přijímací řízení do ateliéru Reklamní fotografie probíhá dvoukolově. V prvním kole při hodnocení portfolia bez přítomnosti uchazeče je posuzována originalita přístupu, výtvarné vidění a schopnost skládat soubory do funkčních celků. Očekáváme předložení maximálně 3 souborů fotografií na volné téma, každý z reprezentativních souborů by měl obsahovat minimálně 8 a více fotografií s jednotným fotografickým stylem. Součástí portfolia je i váš autoportrét.

Pro první kolo přijímacího řízení požadujeme doručení kvalitně vytištěných fotografií ve formátu 30 x 40 cm nebo akceptujeme i odvozený formát tak, aby kratší strana fotografie měla 30 cm. Celkový formát fotografií včetně paspart nesmí přesáhnout formát 50 x 60 cm. V současné situaci, kdy jsou v rámci opatření vlády uzavřeny některé obchody a služby, nebude vyžadováno, aby byl jeden ze souborů vytvořen klasickou analogovou technologií. Všechny práce pro první kolo přijímacího řízení tedy mohou být vyhotoveny digitální technikou.

Součástí hodnocení v prvním kole přijímacího řízení je rovněž úroveň předložených doprovodných textů (životopis, vaše inspirační zdroje z oblasti hudby, výtvarného umění, filmu, fotografie a literatury). Uveďte od každé kategorie minimálně 5 děl. Jako mimořádnou přílohu pro první kolo můžete přiložit svoji autorskou publikaci či katalog. To vše v počtu cca 8 – 15 kusů. Všechny vaše předkládané fotografie a texty musí být označeny jménem a případně pořadovým číslem. Na základě hodnocení komise pedagogů a odborníků bude vybráno 18 – 20 uchazečů, kteří postoupí do druhého kola přijímacího řízení.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Reklamní fotografie najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Konzultace

Nabízíme možnost konzultací vašich portfolií elektronicky zasláním prací výhradně ve formátu PDF o maximální velikosti 15 MB na adresu arf-konzultace@fmk.utb.cz

Soubor PDF by měl obsahovat vaše jméno, stručné CV a číslo vašeho mobilního telefonu pro zpětnou reakci ze strany pedagogů ARF. Fotografie označte pořadovými čísly. Maximální počet fotografií v portfoliu je 30. Doporučujeme portfolio strukturovat podle názvu souborů či žánru (např. architektura, portrét, zátiší, imprese a podobně). Soubory přesahující zadané parametry (velikostí a rozsahem) nebudou konzultovány. Následně budete kontaktováni na vámi uvedené telefonní číslo s názorem na kvalitu a úroveň portfolia a s případným doporučením směrem k vaší úspěšnosti u přijímacího řízení.

Další informace a fotogalerie naleznete na Facebooku, Instagramu a na stránkách Photogether Gallery.

Fakulty a součásti

Zavřít