Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Chci studovat Reklamní fotografii

Chcete studovat Reklamní fotografii?

Zadání 1. úkolu tvůrčí zkoušky pro uchazeče, kteří byli úspěšní v talentové zkoušce:

(Domácí úkol) Vytvořte Soubor 7-9 fotografií  jako poctu fotografovi Miroslavu Tichému.  Vycházejte při tom z tohoto jeho citátu: “náhoda, všechno je vlastně jen náhoda”. Fotografie Miroslava Tichého z nedalekého Kyjova lze charakterizovat jako: překvapivé, spontánní, záměrné nedokonalé, erotické a také radikálně autonomní. Jeho fotografický styl považujte jen za inspiraci a východisko k dalšímu obrazovému dobrodružství. Nesnažte se napodobovat přesně formu fotografií. Formát tisku je 24×30 cm nebo odvozený formát, libovolná technologie. Součástí odevzdané práce je písemný artist´s statement, v rozsahu cca 1/2 str. A4.  Hodnocen je nápad, kreativita, vizuální překvapivost a schopnost posunout fotografický obraz směrem k experimentu a nové interpretaci.

Doporučená literatura k nastudování jeho díla: Roman Buxbaum , Pavel Vančát: Miroslav Tichý. Torst 2010; Gianfranco Sanguinetti: Miroslav Tichý. Podoby pravdy. Kant 2001; Tobia Bezzola. Miroslav Tichý. Dumont 2005; Tarzan v důchodu https://www.youtube.com/watch?v=nILPk3weRcc

Do 2.  kola přineste s sebou: vypracovaný domácí úkol, digitální fotoaparát s kartou, přenosný počítač s programem pro úpravu fotografií, čtečku karet, flash kartu, sluchátka. Doporučuje se rovněž stativ a blesk. (Všechny úkoly musí být pořízené na digitální fotoaparát.)

Přijímací řízení do ateliéru Reklamní fotografie probíhá dvoukolově. V prvním kole při hodnocení portfolia bez přítomnosti uchazeče je posuzována originalita přístupu, výtvarné vidění a schopnost skládat soubory do funkčních celků. Očekáváme předložení maximálně 3 souborů fotografií na volné téma, každý z reprezentativních souborů by měl obsahovat minimálně 8 a více fotografií s jednotným fotografickým stylem. Součástí portfolia je i váš autoportrét.

Pro první kolo přijímacího řízení požadujeme doručení kvalitně vytištěných fotografií ve formátu 30 x 40 cm nebo akceptujeme i odvozený formát tak, aby kratší strana fotografie měla 30 cm. Celkový formát fotografií včetně paspart nesmí přesáhnout formát 50 x 60 cm. Všechny práce pro první kolo přijímacího řízení mohou být vyhotoveny digitální technikou nebo klasickou analogovou technologií.

Součástí hodnocení v prvním kole přijímacího řízení je rovněž úroveň předložených doprovodných textů (životopis, vaše inspirační zdroje z oblasti hudby, výtvarného umění, filmu, fotografie a literatury). Uveďte od každé kategorie minimálně 5 děl. Jako mimořádnou přílohu pro první kolo můžete přiložit svoji autorskou publikaci či katalog. To vše v počtu cca 8 – 15 kusů. Všechny vaše předkládané fotografie a texty musí být označeny jménem a případně pořadovým číslem. Na základě hodnocení komise pedagogů a odborníků bude vybráno 18 – 20 uchazečů, kteří postoupí do druhého kola přijímacího řízení.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Reklamní fotografie najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Konzultace

Nabízíme možnost individuálních konzultací vašich portfolií – termín a další podrobnosti získáte na adrese foto@fmk.utb.cz

Další informace a fotogalerie naleznete na Facebooku, Instagramu a na webové stránce ateliéru arf.works.

Podívejte se také na stránky Photogether Gallery.

Fakulty a součásti

Zavřít