Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Přijímací řízení

Mimořádné konzultace pro zájemce o studium v ateliéru Grafický design

Uchazeči o studium v AGD mohou elektronicky zasílat portfolia svých prací ke konzultaci ve formátu PDF (maxim. velikost 6 MB) na e-mailovou adresu: agd-konzultace@fmk.utb.cz.
Do mailu je třeba vložit i kontaktní telefon, na který budou naši pedagogové uchazeči volat a 10 minut s ním konzultovat. Neposílejte větší soubory než 6 MB (ani prostřednictvím různých uložišť) – nebudeme se jimi zabývat.

Přijímací zkoušky a odkazy, kde lze nalézt důležité informace:

Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. 11. 2020. Všechny podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení včetně znění domácího úkolu jsou obsaženy ve Směrnici děkana SD2020.10.

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení

V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu (viz výše) – domácí práce by měly obsahovat především práce z oblasti grafického designu – např. návrhy plakátů, knižních obálek, typografických kompozicí, logotypů, ilustrací, informační grafiky, webového designu, obalového designu a také několik ukázek kreseb portrétů a lidské figury.

Podle kvality domácích prací se vybírají postupující do druhého kola, které je třídenní, uchazeči absolvují stručný test z dějin výtvarného umění včetně otázek z oblasti grafického designu a pak následuje kresba sedící figury podle živého modelu a jednotlivé úkoly tematicky zaměřené na designérské dovednosti – např. kresebné stylizace a tvorba loga, typografické kompozice, návrhy plakátů a jednoduché 3D modely z papíru na téma obalový design. Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi, kdy zjišťujeme nejen jeho zapálenost pro obor a znalosti z oblasti grafického designu, ale také jeho všeobecné kulturní povědomí (literatura, divadlo, film, hudba atd.).

Fakulty a součásti

Zavřít