Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Přijímací řízení

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení k bakalářskému studiu

V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče. Měly by obsahovat především práce z oblasti grafického designu – např. návrhy plakátů, knižních obálek, typografických kompozicí, logotypů, ilustrací, informační grafiky, webového designu, obalového designu a také několik ukázek kreseb portrétů a lidské figury.

Podle kvality domácích prací se vybírají postupující do druhého kola, které je třídenní, uchazeči absolvují stručný test z dějin výtvarného umění včetně otázek z oblasti grafického designu a pak následuje kresba sedící figury podle živého modelu a jednotlivé úkoly tematicky zaměřené na designérské dovednosti – např. kresebné stylizace a tvorba loga, typografické kompozice, návrhy plakátů a jednoduché 3D modely z papíru na téma obalový design. Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi, kdy zjišťujeme nejen jeho zapálenost pro obor a znalosti z oblasti grafického designu, ale také jeho všeobecné kulturní povědomí (literatura, divadlo, film, hudba atd.).

Stručná charakteristika přijímacího řízení k magisterskému studiu

Uchazeči odprezentují portfolio vlastních prací a také představí projekt z oblasti grafického designu, jemuž by se chtěli věnovat v průběhu magisterského studia.

Fakulty a součásti

Zavřít