Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Jak vyplnit zadání kvalifikační práce

Pokyny pro zápis diplomových a bakalářských prací přes internet

 1. Spusťte Internet Explorer (případně Firefox, Operu …) a najeďte na webové stránky osobního portálu IS/STAG stag.utb.cz.
 2. V pravém horním rohu klikněte na „Přihlásit se“. Do řádku ID vyplňte své novellovské jméno (např. a_novak), jako heslo použijte své rodné číslo bez lomítka. Pokud máte heslo změněno, zadejte své nové heslo. Potom klikněte na tlačítko „Přihlásit se“. ID a heslo je stejné jako u přihlášení do Novellu.
 3. Po přihlášení se objeví hlavní okno portálu, kde v záložce „Moje studium“, podzáložce vlevo „Témata VŠKP“ a můžete vyplňovat údaje o práci.
 4. Klikněte na položku „Nové téma“ a samostatně nebo s vedoucím vaší práce vyplňte položky požadované pro zadání práce. Po definitivním vyplnění zvolte „Studentem dopracován podklad VŠKP“. Tím se Váš zápis uloží do databáze a přejde ke schválení.
 5. Klikněte na položku „Tisk podkladu pro zadání diplomové/bakalářské práce“ do PDF a pak volbu otevřít, či uložit. Pokud máte v počítači nainstalován prohlížeč PDF dokumentů objeví se potřebně vyplněný formulář, který vytisknete.
 6. Zadání nechejte podepsat od vedoucího vaší práce a doručte na sekretariát ateliéru/ústavu, na které je diplomová/bakalářská práce vypsána.
 7. Po zaevidování na sekretariátu ateliéru/ústavu vám bude zpřístupněna položka „Doplnit údaje o diplomové/bakalářské práci“. Po kliknutí na položku se objeví Formulář na doplnění údajů o DP/BP studentem, ve kterém je možné, až do chvíle odevzdání práce, doplňovat údaje o vaší práci (anotace, klíčová slova, přílohy,…). Odevzdání hotové práce v PDF formátu je možné pod odkazem změnit/nahradit/smazat/stáhnout soubor…, na konci formuláře.
 8. Dle pokynů sekretariátu ateliéru/ústavu si před odevzdáním vaší práce vyzvedněte zadání, které se stane součástí vaší práce.
 9. V případě nejasností kontaktujte příslušný ateliér/ústav.
 10. V případě technických potíží se obracejte na adresu stag@utb.cz (uvádějte své osobní číslo, jméno, příjmení, fakultu, obor a rok studia, nikdy neuvádějte své rodné číslo!).
 11. Nejčastější dotazy a nejasnosti jsou na stránce: Odpovědi na často kladené dotazy v IS/STAG UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít