Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické odkazy

IT služby na FMK

Chci si změnit heslo do Portálu Chci se zaregistrovat do sítě eduroam (WiFi)
Veškeré požadavky a dotazy, týkající se IT služeb na FMK , zasílejte na adresu it@fmk.utb.cz. Při zadávání požadavku buďte ve vlastním zájmu prosím co nejkonkrétnější. Po zařazení požadavku do helpdeskového systému (tzv. „RT systému“) budete o této skutečnosti vyrozuměni automaticky generovaným e-mailem. V případě, že bude třeba upřesnit informace o problému, který potřebujete vyřešit, budete kontaktováni pracovníkem, který váš požadavek převzal k vyřízení. Po vyřešení požadavku budete o této skutečnosti opět vyrozuměni automaticky generovaným e-mailem. Orientační seznam pracovníků, vyřizujících požadavky na FMK, naleznete dole na této stránce, nekontaktujte je však prosím na jejich vlastních e-mailových adresách nebo telefonních číslech, ale vždy na uvedené jednotné e-mailové adrese it@fmk.utb.cz.

Mgr. Pavel Krutil

IT pracovník TEL:+420 576 034 131 Mobil:+420 606 777 283 E-mail: it@fmk.utb.cz Kancelář:U41/204

Ing. Karel Borýsek

IT pracovník TEL:+420 576 034 112 Mobil:+420 605 485 518 E-mail: borysek@utb.cz

Pravidla | Uživatelské účty | Uživatelské účty v Active Directory | Ukládání dat | Cloudové úložiště FMK | e-mailové účty | IS/STAG |  Wi-fi |  Telefony |  VPN |  Ethernet |  Průkaz studenta |  Reprografické služby | PrintCentrum | E-learningový portál (Moodle)  | Konzultace  | Televizní informační systém | Twitter/Facebook/YouTube | Editace www stránek | Instalace | Kde řešit problémy – IT Helpdesk FMK | Technici | Užitečné kontakty

Přehled uživatelských účtů na FMK/UTB

Typ loginu
Užití
Uživatelské
jméno
Výchozí heslo
Zjištění/Změna hesla
Problémy
Active
Directory
přiděleno při zahájení studia/nástupu do prac. poměru („novak“, „j_novak“, „j3_novak“…)rodné číslo BEZ lomítka nebo pseudorodný kód1network@utb.cz
Wifi (eduroam)přihlašování k wifi (eduroam)přiděleno při registracivlastní, zadané při registraciopětovnou registrací téhož uživatele se zadáním nového heslawifi@utb.cz
Výpujční systém ARFpřihlašováníSprávu uživatelů provádí technik ateliéru Reklamní fotografie (technik-foto@fmk.utb.cz)
Archiv animace a audiovizepřihlašováníSprávu uživatelů provádí technik ateliéru Audiovizuální tvorba (technik-audiovize@fmk.utb.cz)

1 cizí státní příslušníci

Pravidla

Všichni zaměstnanci i studenti UTB jsou povinni řídit se vnitřními normami UTB, uvedenými na této adrese.

Uživatelské účty v Active Directory

Zaměstnancům i studentům je při nástupu do zaměstnání či zahájení studia zřízeno přihlašovací jméno (login) do Active Directory, které používají k přihlašování k pracovním stanicím a současně slouží např. pro přihlašování do Portálu IS/STAG, přístup ke školnímu e-mailu a dalším službám (viz tabulka výše). U zaměstnanců a doktorandů má login formát „příjmení“ (např. Jiří Suchý = suchy) a u studentů formát „první písmeno křestního jména„+“_“+příjmení“ (např. Jan Novák = j_novak). V případě shodnosti jmen u více studentů UTB je za první písmeno přidávána číslovka („j1_novak“, „j2_novak“, „j3_novak“, atd.). Výchozím heslem je rodné číslo studenta BEZ lomítka. Změnu hesla lze provést POUZE na adrese https://portal.utb.cz.

Ukládání dat

Pro ukládání dat při práci na pracovních stanicích na FMK lze kromě lokálních disků (u stanic s Windows se zpravidla jedná o umístění „C:\Users\<uzivatel>\Dokumenty“ nebo „D:\Users\<uzivatel>\Dokumenty“, u stanic se systémem OS X je umístění „Macintosh HD:Users:<uzivatel>) ukládat ve Windows data na dva síťové disky, které se automaticky připojí („namapují“) po přihlášení uživatele. První z nich (označený písmenem „U:“) je umístěn na souborovém serveru Active Directory (s maximální kapacitou [kvótou] 1GB), druhý (mapovaný pod písmenem jednotky „W:“, s maximální kapacitou 5GB pro každého uživatele z FMK) je umístěn na datovém serveru FMK. Kromě toho se při přihlášení do stanice připojuje (mapuje) disk „S:“, obsahující sdílená data na souborovém serveru Active Directory. V OS X se mapuje po přihlášení uživatele jeho domovský adresář na datovém serveru FMK (na ploše by se měla objevit ikona s vaším uživatelským jménem, pokud tomu tak není, zkontrolujte preference Finderu – na záložce General musí být zaškrtnuta volba „Connected servers“ [nebo její český ekvivalent]). Uživatelům OS X v budově U16 se navíc na ploše namapuje disk s názvem „techcentrum“ (ve Windows síťový disk „T:“), na který mohou ukládat data pro zpracování techniky ateliérů Digitální design a Produktový design (podrobnější informace podá technik ateliérů Produktový design a Průmyslový design, technik-produkt@fmk.utb.cz).

Cloudové úložiště FMK

Data uložená ve Windows na síťový disk „W:“ (nebo v OS X do složky, označené vaším uživatelským jménem, která se vám objeví na ploše po přihlášení), budou přístupná ODKUDKOLIV (tedy např. i z Vašeho domova) na adrese https://nextcloud.fmk.utb.cz. Kromě používání tohoto webového rozhraní je možno si nainstalovat na svůj osobní laptop/PC/telefon/tablet příslušného klienta (stejně jako např. u Dropboxu). Klienty pro různá zařízení a operační systémy naleznete na adrese https://nextcloud.com/install/#install-clients (společně s informacemi o službě Nextcloud). Na školních pracovních stanicích NENÍ NUTNO klienty pro Nextcloud instalovat, k souborům přistupujte přímo na disku „W:“.

Školní e-mail

Současně s vytvořením účtu v Active Directory je novým zaměstnancům i studentům vytvořena školní e-mailová adresa v rámci služby Office 365 ve formátu <uživatelske_jmeno>@utb.cz. Přístup ke školnímu e-mailu přes www rozhraní naleznete na https://outlook.utb.cz. Podrobnější informace o službě Office 365 naleznete na adrese https://www.utb.cz/cvt/office365/.

V systému IS/STAG si studenti mohou zadat i jinou (soukromou) e-mailovou adresu pro zasílání zpráv (je velmi důležité, aby tato adresa byla aktuální!).

Nastavení poštovních klientů (Outlook, Thunderbird…) pro službu Office 365

Informace o nastavení poštovních klientů pro službu Office 365 naleznete na adrese https://www.utb.cz/cvt/office365/.

IS/STAG

Portál informačního systému IS/STAG naleznete na adrese https://stag.utb.cz. Na úvodní stránce Portálu IS/STAG naleznete informace o způsobu přihlašování, instrukce pro zjišťování zapomenutých přihlašovacích údajů i pro změnu hesla. V případě změn osobních údajů je prosím na Portálu IS/STAG aktualizujte (zvláště soukromou e-mailovou adresu).

Wifi připojení

Na celé UTB se lze připojit do wifi sítě. SSID této sítě je „eduroam„. Registrační formulář a podrobné instrukce pro nastavení sítě naleznete na adrese https://www.utb.cz/cvt/eduroam/. V případě, že se vám nedaří připojit, kontaktujte pracovníky CVT na adrese wifi@utb.cz, nikoliv správce sítě FMK.

Pro všechny operační systémy lze použít konfigurátor eduroam CAT. Připojte se k jiné síti, stáhněte si instalátor pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a pro váš operační systém, spusťte instalátor a postupujte dle jeho instrukcí. Jako uživatelské jméno v průběhu instalace zadejte svou celou školní emailovou adresu (username@utb.cz) a heslo, které jste si zvolili při registraci do sítě eduroam.

Telefony

Formát telefonních čísel na UTB je 576 03X XXX. Při volání z telefonních přístrojů na UTB používejte pouze poslední čtyřčíslí (linku).

VPN (Virtual Private Network)

Potřebujete-li používat služby VPN (například pro fungování Připojení ke vzdálené ploše [je zřizováno pouze pro zaměstnance] nebo pro vzdálený přístup ke zdrojům), navštivte stránku CVT, věnovanou VPN připojení.

Ethernet

Zásuvky pro kabelové připojení (ethernet) jsou vyhrazeny pouze pro školní počítače. Studentům doporučujeme využívat bezdrátovou síť (eduroam). V případech naléhavé potřeby stálého připojení kabelem, napište na adresu it@fmk.utb.cz (dle možností zašlete informace o tzv. MAC [hardwarové] adrese síťové [ethernetové!] karty svého počítače). Ethernetové adresy jsou přidělovány dynamicky pomocí DHCP. Všechny IP adresy na FMK jsou neveřejnými IP adresami, veřejné adresy přidělují výlučně pracovníci CVT (network@utb.cz).

Průkaz studenta

Každému studentu FMK je vydán průkaz studenta (čipová karta, volitelně spojená s kartou ISIC). Průkazy slouží mj. k platbám v menze, platbám za reprografické služby prostřednictvím systému SafeQ a pro vstup do prostor s omezeným přístupem v budovách FMK. O změnu chybných nastavení přístupu v budově U4 (přístup do 3. patra, vstup do budovy U42, přístup do ateliéru Reklamní fotografie) požádejte na adrese it@fmk.utb.cz.

Reprografické služby na UTB

V budově U16 (1. patro naproti výtahu, vedle učebny 204) je umístěno multifunkční kopírovací, skenovací a tiskové zařízení Ricoh Aficio MP C3003, napojené na bezhotovostní platební systém SafeQ, ve kterém platby probíhají prostřednictvím čipových karet (průkazů UTB). Tato tiskárna je nainstalována pod názvem „P46-RICOH-Aficio-MP-C3003-PCL6-SafeQ“ na všech studenty používaných počítačích a na stolních počítačích zaměstnanců na CELÉ FMK, vybavených systémem Windows. Karty je možno nabíjet v automatu ve vestibulu U13 nebo v pokladně menzy. Tiskne-li zaměstnanec, je platba odečtena nikoliv z jeho osobního účtu, ale z účtu jeho střediska. Stav tiskové fronty lze sledovat na stránce reproslužeb (přihlašte se stejně jako do Active Directory). Tisk je zahájen po přečtení karty uživatele. Nevyzvednuté tisky jsou z tiskové fronty automaticky mazány po 24 hodinách. Výše zmíněné multifunkční zařízení umožňuje také kopírování a skenování dokumentů (naskenované dokumenty jsou zasílány na vámi zadaný e-mail).

Tisknout, kopírovat a skenovat můžete také v univerzitní knihovně. Informace a návody naleznete na stránce Tisk, kopírování, skenování a vazba

PrintCentrum

PrintCentrum FMK, umístěné v místnosti U41/114, je vybaveno dvěma 110cm plottery EPSON 9900 a jednou velkoformátovou tiskárnou EPSON 7800 pro tisk v maximální šíři 60 cm. Tiskárny EPSON 9900 jsou připojeny k softwarovému RIPu EFI Fiery XF. PrintCentrum disponuje také laminovacím strojem. Za provedené tisky je nutno zaplatit v pokladně UTB ve přízemí budovy U13 (pozor na otevírací hodiny: pondělí až čtvrtek 8.30–11.00 a 13.00–14.30 hod., v pátek 8.30–11.00 hod.). Aktuální ceník tisků je k dispozici v PrintCentru.

E-learningový portál UTB (Moodle)

naleznete na adrese https://moodle.utb.cz.

Systém pro evidenci konzultací bakalářských a diplomových prací

naleznete na adrese https://konzultace.fmk.utb.cz.

Televizní informační systém (TVIS) na FMK

Adresa pro zasílání příspěvků, které mají být zveřejněny v rámci TVIS je tvis-u4@utb.cz. Zprávy budou zveřejněny POUZE na obrazovkách v budově FMK (U4, U44, vestibul menzy), v případě, že zprávu potřebujete zveřejnit na všech obrazovkách v rámci TVIS univerzity, zasílejte příspěvky na adresu tvis@utb.cz. Akceptovány jsou formáty text/HTML, obrázek (GIF, JPEG, PNG), PDF a video (v podstatě cokoliv, co lze přehrát v MPlayeru pro Windows), nejsou akceptovány formáty DOC, XLS, PPT ani SWF. Maximální rozlišení monitorů je 1280×768. Optimalizujte prosím velikost souborů, obrázky a PDF orientujte pokud možno na šířku.

Twitter/Facebook/YouTube/Instagram

Twitter FMK: https://twitter.com/fmkutb

Facebook FMK: https://www.facebook.com/fmk.utb

Instagram FMK: https://bit.ly/2GelOAV

YouTube: https://www.youtube.com/user/FMKUTBZlin

Pro zveřejnění videa na YouTube účtu FMK (https://www.youtube.com/user/FMKUTBZlin) napište na it@fmk.utb.cz

Editace www stránek FMK

Pro pověřené zaměstnance: pro editaci webových stránek se přihlašte vlevo nahoře na kterékoliv stránce webu UTB. K přihlášení použijte stejné uživatelské jméno a heslo jako do Active Directory. O změnu uživatelských práv pro přístupy k editaci jednotlivých stránek na webu FMK požádejte na adrese it@fmk.utb.cz. Výjimkou je editace osobních stránek pedagogů, zde k přihlášení používejte odkaz „editovat“ DOLE na své osobní stránce a následně se přihlašte stejně jako do Active Directory.

Instalace

Studenti FMK nemají na pracovních stanicích oprávnění správce – nesnažte se tedy instalovat jakýkoli software či ovladače zařízení, pravděpodobně se vám to nepodaří. Kromě toho tím porušujete Směrnici rektora č. 1/2016. V případě potřeby kontaktujte některého z techniků na it@fmk.utb.cz.

Kde řešit problémy? (IT Helpdesk FMK)

Máte-li problém v některé z následujících oblastí, zašlete e-mail na IT Helpdesk FMK na e-mailové adrese it@fmk.utb.cz:

 • přihlašování do Portálu IS/STAG, pracovních stanic (v budovách FMK!) a do Moodle UTB (moodle.utb.cz)
 • nefunkční přístupové karty v budovách FMK
 • přihlašování do webových služeb (rezervace referentských vozidel, archívy ateliérů Reklamní fotografie, Animovaná tvorba a Audiovizuální tvorba, Archív FMK, cloudové služby FMK, NAS server FMK (Archív FMK), rezervační systémy ateliéru Reklamní fotografie a ateliéru Audiovizuální tvorba, systém evidence konzultací BP/DP, Hudební archív AAV, evidence spolupráce s praxí)
 • tisk a skenování na síťových tiskárnách
 • editace osobních stránek na webu FMK (jen akademičtí pracovníci)
 • správa přístupových oprávnění k editaci WWW stránek FMK
 • zadávání zpráv do televizního informačního systému (pouze pro obrazovky na FMK!)
 • instalace klientů SAP a IS/STAG
 • kompletní instalace/reinstalace školních pracovních stanic a laptopů

Technici:

Technik U4, U42, U44:
Budova U4/315, it@fmk.utb.cz

Technik U16 (ateliéry Produktový design a Digitální design):
Budova U16/219, it@fmk.utb.cz

Technici v jednotlivých budovách FMK provádějí zejména následující činnosti, mající povahu běžné údržby (požadavky zasílejte výhradně na e-mailovou adresu it@fmk.utb.cz)

 • běžné opravy hardware (napájení, periférie = klávesnice, myši, monitory, skenery, lokální tiskárny)
 • problémy se síťovou konektivitou na úrovni lokálních stanic (ethernet, eduroam)
 • zajišťování záručních oprav hardware
 • řešení běžných softwarových problémů (instalace/reinstalace běžného kancelářského software, antivirového programu, problémy s aktualizacemi)

Užitečné kontakty

Fakulty a součásti

Zavřít