Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Domácí úkol pro 2. kolo přijímacího řízení

Soubor 7-9 fotografií inspirovaných textem Lubomíra Typlta – Závory (formát tisku 24×30 cm nebo odvozený formát, libovolná technologie). Součástí odevzdané práce je písemný artist´s statement, v rozsahu cca 1/2 str. A4. Hodnocen je nápad, kreativita, vizuální kvalita, inovativní řešení.
Úkol odevzdáte ve středu dne 22. 1. 2020 při zahájení 2. kola přijímací zkoušky.

https://www.youtube.com/watch?v=3Hfl91bQRCI
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/www/zavory-898498

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 viz Směrnice děkana SD2019.07
https://fmk.utb.cz/mdocs-posts/smernice-dekana-sd2019-07/

 

Fakulty a součásti

Zavřít