UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Domácí práce pro talentovou zkoušku (1. kolo přijímacího řízení):
1.
1-3 soubor/y fotografií na libovolné téma – celkem 8-12 fotografií.
2. Autoportrét – 1 fotografie.
Poznámka: Alespoň jeden soubor nebo úkol musí být zpracován klasickou analogovou technologií čb.
negativ/pozitiv, ostatní fotografie mohou být zpracovány libovolnou technikou.
Hodnotí se nápad, originální, výtvarné řešení.
viz Směrnice děkana SD2019.07
https://fmk.utb.cz/mdocs-posts/smernice-dekana-sd2019-07/

 

Zavřít

Fakulty a součásti