UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Reklamní fotografie

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Domácí práce pro talentovou zkoušku (1. kolo přijímacího řízení):

1. 1-3 soubor/y fotografií na libovolné téma – celkem 8-12 fotografií.

2. Autoportrét – 1 fotografie.

Poznámka: Alespoň jeden soubor nebo úkol musí být zpracován klasickou analogovou technologií čb. negativ/pozitiv, ostatní fotografie mohou být zpracovány libovolnou technikou. Hodnotí se nápad, originální výtvarné řešení.

Jednotlivé adjustované fotografie musí být ve formátu 30×40 cm nebo formát odvozený vždy tak, aby kratší strana měla délku 30 cm. Adjustováním se rozumí ořezané, vyretušované fotografie, případně podlepené nebo zapaspartované. Včetně případné pasparty však nesmí být většího vnějšího rozměru než 50×60 cm. Jejich tloušťka je stanovena na max. 5 mm. Snímky nesmí být pod sklem (kliprámy apod.). Fotografie jiného, než uvedeného formátu nebudou posuzovány!

3. V písemné formě uveďte minimálně 5 děl z oblasti literatury, hudby, výtvarného a audiovizuálního umění (film), které jsou pro vás inspiračními zdroji k vlastní tvorbě. Může se jednat o jednotlivá, či souhrnná díla jednoho autora.

Literatura: minimálně 5 děl

Film: minimálně 5 děl

Hudba: minimálně 5 děl

Výtvarné umění/fotografie: minimálně 5 děl

4.  Podle vlastního uvážení je možno předložit další práce na libovolné téma – volné soubory, vlastní autorské knihy, katalogy z vlastních výstav, nebo fotografie zpracovávající reklamní nebo jiný námět, případně i s návrhem grafické úpravy. Nebo další tvorbu v počtu celkem max. 15 kusů.

Všechny fotografie musí být podepsány autorem, označeny názvem, odpovídajícím zadání, případně pořadovým číslem v souboru.

Dále předložíte písemné prohlášení, že jste pracoval(a) samostatně, bez cizí pomoci a všechny práce jsou Vaším původním autorským dílem.

viz Směrnice děkana SD2019.07
https://fmk.utb.cz/mdocs-posts/smernice-dekana-sd2019-07/

 

Zavřít

Fakulty a součásti