Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Prostorová tvorba

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Leden 2021 – Výtvarná umění, bakalářský studijní program, prezenční forma
Červen 2021 – Výtvarná umění, magisterský studijní program, prezenční forma
Podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt zde.

Podání přihlášky ke studiu

Termín podání přihlášky bakalářského studijního programu je do 30. 11. 2020.
Individuální konzultace: středa 10.00 – 12:00 (dle dohody)
Kontakt: prostor@fmk.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít