Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Chci studovat Arts Management

Přijímací zkouška

Chcete studovat Arts Management?  Skvěle! Vypsali jsme druhé kolo přijímacího řízení pro prezenční i kombinovanou formu magisterského studia na ateliéru Arts Management. Přijímací řízení proběhne 3. 9. 2021 a hlásit se můžete do 20. 8. 2021.

Přijímací zkouška má dvě části:

Talentová zkouška má prokázat Váš zápal a zájem pro obor, zkušenosti, způsob Vašeho přemýšlení a směřování. Probíhá tak, že porota hodnotí vaše portfolio, projekt vašeho studia a zadaný úkol. Vše si připravíte předem a přinesete na přijímací zkoušky.  Součástí talentové zkoušky je i praktický úkol, který spočívá ve vypracování ideového záměru vícedenní kulturní akce na téma „Udržitelné přístupy v aktuálním umění nebo designu“, včetně rámcového harmonogramu akce, rozpočtu a místa konání, včetně on-line varianty.

Ústní zkouška prokazuje vaše znalosti a vědomosti, předpoklady pro kreativní a týmovou práci a především zájem o obor a orientaci v něm.

Více informací k přijímací zkoušce naleznete zde.

Směrnice k přijímacímu řízení jsou zde.

Jste ideální uchazeč? Pojďte studovat Arts Management! Ateliérová výuka se opírá o rozmanitost zkušeností a dovedností, se kterými k nám naši studenti přicházejí. Proto vítáme absolventy uměleckých oborů, marketingových komunikací, dějin a teorií umění, tak i pedagogiky, muzejnictví, arts managementu a dalších. V rámci ateliéru a galerie G18 své zkušenosti rozvinete, odhalíte své schopnosti a své zaměření.

Sledujte dění na ateliéru i na našem Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít