Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Chci studovat Arts Management

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě části.

Talentová zkouška má prokázat Váš zápal a zájem pro obor, zkušenosti, způsob Vašeho přemýšlení a směřování. Probíhá tak, že porota hodnotí vaše portfolio, projekt vašeho studia a zadaný úkol. Vše si připravíte předem a přinesete na přijímací zkoušky.  Součástí talentové zkoušky je i praktický úkol, který spočívá ve vypracování ideového záměru vícedenní kulturní akce na téma „Udržitelné přístupy v aktuálním umění nebo designu“, včetně rámcového harmonogramu akce, rozpočtu a místa konání, včetně on-line varianty.

Ústní zkouška prokazuje vaše znalosti a vědomosti, předpoklady pro kreativní a týmovou práci a především zájem o obor a orientaci v něm.

Více informací k přijímací zkoušce naleznete zde.

Směrnice k přijímacímu řízení jsou zde.

Fakulty a součásti

Zavřít