Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Přijímací řízení

Důležitá data

6. 2. 2020 – Den otevřených dveří (prosím odkaz https://fmk.utb.cz/aktuality-akce/den-otevrenych-dveri-fmk-utb/ )
31. 3. 2020 – odevzdání elektronické přihlášky na eprihlaska.utb.cz
17. 6. 2020 – přijímací zkouška

  • od akademického roku 2020/2021 otevíráme i kombinovanou formu studia
  • přijímáme 15 studentů do prezenčního a 15 studentů do kombinované formy (navazujícího) magisterského studia

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě části.

Talentová zkouška má prokázat Váš zápal a zájem pro obor, zkušenosti, způsob Vašeho přemýšlení a směřování. Probíhá tak, že porota hodnotí vaše portfolio, projekt vašeho studia a zadaný úkol. Vše si připravíte předem a přinesete na přijímací zkoušky. Úkolem pro přijímací řízení pro přijetí v akademickém roce 2020 je vypracování projektu vícedenní kulturní akce na téma „Aktuální tendence mladého designu“, jejího harmonogramu, programu a rozpočtu.

Ústní zkouška prokazuje vaše znalosti a vědomosti, předpoklady pro kreativní a týmovou práci a především zájem o obor a orientaci v něm.

Více informací k přijímací zkoušce naleznete zde.

Směrnice k přijímacímu řízení jsou zde.

Fakulty a součásti

Zavřít