Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Chci studovat Arts Management

Přijímací zkouška

Chcete studovat Arts Management?  Skvěle! Na prezenční i kombinovanou formu magisterského studia na ateliéru Arts Management  se můžete hlásit do 31. 3. 2022 prostřednictvím e-přihlášky. Přijímací řízení proběhne v termínu 23.-24.6. 2022 ve Zlíně.

Přijímací zkouška má dvě části:

Talentová zkouška má prokázat Váš zápal a zájem pro obor, zkušenosti, způsob Vašeho přemýšlení a směřování. Probíhá tak, že porota hodnotí vaše portfolio, projekt vašeho studia a zadaný úkol. Vše si připravíte předem a přinesete na přijímací zkoušky.  Součástí talentové zkoušky je i praktický úkol, který spočívá ve vypracování ideového záměru vícedenní kulturní akce na téma „Stáří” pro různé cílové skupiny, včetně rámcového harmonogramu akce, rozpočtu a místa konání.

Ústní zkouška prokazuje vaše znalosti a vědomosti, předpoklady pro kreativní a týmovou práci a především zájem o obor a orientaci v něm.

Více informací k přijímací zkoušce naleznete zde.

Směrnice k přijímacímu řízení jsou zde.

Jste ideální uchazeč? Pojďte studovat Arts Management! Ateliérová výuka se opírá o rozmanitost zkušeností a dovedností, se kterými k nám naši studenti přicházejí. Proto vítáme absolventy uměleckých oborů, marketingových komunikací, dějin a teorií umění, tak i pedagogiky, muzejnictví, arts managementu a dalších. V rámci ateliéru a galerie G18 své zkušenosti rozvinete, odhalíte své schopnosti a své zaměření.

Seznam literatury k přijímací zkoušce

BREGANTOVÁ, Polana (ed.): Dějiny českého výtvarného umění (VI/1), 1958/2000. Praha, Academia, 2007, ISBN: 978-80-200-1487-X.

BREGANTOVÁ, Polana (ed): Dějiny českého výtvarného umění. (VI/2), 1958/2000. Praha, Academia, 2007, ISBN: 978-80-200-1488-8.

ELIADE, Mircea: Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Praha, Oikoymenh, 2009, ISBN: 978-80-7298-388-9

FOUCALT, Michel: Myšlení vnějšku. Praha: Hermann & synové, 2003, ISBN 80-239-2454-0.

GOMBRICH, Ernst, Hans: Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Praha: Odeon, 1985, ISBN: 01-525-85.

GOODMAN, Nelson: Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha: 2007, ISBN 978-80-200-1519-8.

GRAHAM, Gordon: Filosofie umění. Praha: Barrister a Principal, 2004, ISBN: 80-85947-53-6.

HORÁK, Ondřej (ed): Místa počinu. Praha: Komunikační prostor Školská 28, 2009,  ISBN: 978-80-254-8775-4.

KWON, Miwon: One Place after Another Site-Specific Art and Locational Identity Cambridge: MIT Press, 2002, ISBN: 9780262612029

PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Praha: Hermann a synové, 2009, ISBN 978-80-87054-18-5.

SMITH, Terry: Thinking Contemporary Curating. New York: Independent Curators International, 2012, ISBN: 978-0-916365-86-8

SÝKOROVÁ, Lenka (ed.): Konečně spolu, Česká nezávislá galerijní scéna 19902011. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2011 ISBN: 978-80-7414-419-6.

VÁCLAVOVÁ, Denisa; ŽIŽKA, Tomáš (eds.): Site-specific. Praha: Pražská scéna, 2008, ISBN: 970-80-86102-44-3.

ZUIDERVAART, Lambert: Umění a sociální transformace. Ústí nad Labem: FUD UJEP, 2015, ISBN: 978-80-7414-979-5.

ZUIDERVAART, Lambert: Art in Public. Cambridge: University Press, 2011, ISBN 9780521112741.

 

Sledujte dění na ateliéru i na našem Facebooku.

Fakulty a součásti

Zavřít