Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a vnitřní předpisy

Směrnice děkana

Na této stránce naleznete pouze aktuálně platné směrnice děkana. Směrnice, jejichž platnost již skončila, nebo které byly nahrazeny jinými směrnicemi, naleznete v Archívu vnitřních předpisů a norem (dostupné po přihlášení).

Rok 2024

Směrnice děkana SD/07/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026, pro bakalářský studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/06/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se specializacemi Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/05/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026, pro bakalářský studijní program Animovaná tvorba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/04/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026, pro bakalářský studijní program Design se specializacemi Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/03/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2025/2026, pro bakalářský studijní program Multimédia se specializacemi Digitální design, Game Design, Grafický design, Reklamní fotografie, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/02/2024
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2024/2025

Směrnice děkana SD/01/2024
Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací

Rok 2023

Směrnice děkana SD/18/2023
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických pracovníků Fakulty multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD/17/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní Arts Management, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/16/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se specializacemi Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/15/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Animovaná tvorba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/14/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Design se specializacemi Design obuvi, Design oděvu, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, prostor, objekt, Tvorba prostoru, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/13/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Multimédia se specializacemi Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/12/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/11/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/10/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/09/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/08/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/07/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Design se specializacemi Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/06/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Multimédia se specializacemi Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/05/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Animovaná tvorba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/04/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se specializacemi Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, pro prezenční formu studia

Směrnice děkana SD/03/2023
Pravidla pro zpracování studentského hodnocení kvality výuky na Fakultě multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2023.02
Dodatek č. 1 k SD2022.18 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2023.01
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2023/2024

Rok 2022

Směrnice děkana SD2022.20
Směrnice děkana doplňující Stipendijní řád Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkana SD2022.19
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.18
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024doplněno Směrnicí děkana SD2023.02

Směrnice děkana SD2022.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba , forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru , forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.11
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických pracovníků Fakulty multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2022.10
Stanovení počtu vedených bakalářských a diplomových prací a počtu vedených studentů doktorských studijních programů na Fakultě multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2022.09
Pravidla pro zadávání a zpracování bakalářských a diplomových prací, jejich uložení, zpřístupnění a kontrola původnosti na Fakultě multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2022.08
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2022.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby

Směrnice děkana SD2022.06
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice děkana SD2022.05
Webová prezentace Fakulty multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2022.02
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2022.01
Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro studijní programy uskutečňované na Fakultě multimediálních komunikací

Rok 2021

Směrnice děkana SD2021.29
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P0288D310002 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study, Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2021.28
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.27
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.26
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba , forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.25
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru , forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.24
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.23
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.22
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.21
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.20
Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice děkana SD2021.19
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Marketing Communication, Full-time Study, Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2021.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice děkana SD2021.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2021.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby

Rok 2020

Směrnice děkana SD2020.24
Rules for Awarding Extraordinary Scholarship for Foreign Students Studying in Full-time Bachelor’s and Master’s Degree Programs Taught in English at the Faculty of Multimedia Communications of Tomas Bata University in Zlín

Směrnice děkana SD2020.23
Rada studijních programů FMK

Rok 2019

Směrnice děkana SD2019.18
Evidence pracovní doby ostatních zaměstnanců FMK

Směrnice děkana SD2019.09
Akreditační poradní orgán FMK

Směrnice děkana SD2019.02
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2019.01
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Rok 2018

Směrnice děkana SD2018.02
Celoživotní vzdělávání na Fakultě multimediálních komunikací

Rok 2017

Směrnice děkana SD2017.16
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2017.15
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2017.03
Směrnice k zapůjčování techniky na FMK

Rok 2015

Směrnice děkana SD2015.01
Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design), forma studia prezenční a pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), obor Produkce, forma studia prezenční

Rok 2011

Směrnice děkana SD2011.10
Jednací řád oborové rady v doktorském studiu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít