Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Filmy

Studenti AAV vyprodukují více jak sto audiovizuálních děl ročně – oborových a ateliérových cvičení, mezioborových projektů, klauzurních, bakalářských a magisterských prací. Vybrané snímky jsou následně distribuovány prostřednictvím projektu UTB Shorts.

Snímky studentů AAV – audiovize.fmk.utb.cz (přístupné pouze ze sítě UTB).

Veřejně přístupné snímky studentů AAV na Realeyz.tv.

Odkaz na distribuční projekt UTB Shorts.

Zavřít

Fakulty a součásti