Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Filmy

Studenti AAV vyprodukují více jak sto audiovizuálních děl ročně – oborových a ateliérových cvičení, mezioborových projektů, klauzurních, bakalářských a magisterských prací. Vybrané snímky jsou přihlašovány na filmové festivaly.

Snímky studentů AAV – audiovize.fmk.utb.cz (přístupné pouze ze sítě UTB).

Veřejně přístupné snímky studentů AAV na Vimeo a YouTube.

Fakulty a součásti

Zavřít