Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborný asistent

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: sula@utb.cz Mobil: ERR:XX TEL: +420 576 034 405 Kancelář:
U44/207

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 12:00-14:00

Životopis

Vzdělání

1991-2000: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

2000-2004: Gymnázium Boskovice

2004-2007: FMK UTB ve Zlíně, Marketingové komunikace, Bc.

2007: IPMA level D

2007-2009: FMK UTB ve Zlíně, Marketingové komunikace, Mgr.

2014-2015: FF UK Bratislava, Marketingové komunikace, PhDr.

2012-2016: FMK UTB ve Zlíně, Výtvarná umění, Ph.D.

Stáže a studijní pobyty

2013 Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie

Průběh zaměstnání

2011 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací

Členství v orgánech

2017 - dosud člen AS UTB, člen ekonomické komise AS UTB

Fakulty a součásti

Zavřít