Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.
Vedoucí ateliéru Arts Management

Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.

Ateliér Arts Management
E-mail: gartnerova@utb.cz Mobil: +420 722 507 877 TEL: +420 576 031 832 Kancelář:
U42/253
Twitter:
@zlevazprava
Mgr. Eva Gartnerová, PhD. je vedoucí oboru Arts Management na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se kulturními a kreativními průmysly především v oblasti audience engagement a komunikace v kulturních institucích.
Její vědecké bádání se nyní zaměřuje na oblast zapojení publika v muzeích a kulturních institucích. Působí v oblasti kulturního a kreativního průmyslu na akademické úrovni a také jako konzultantka a poradkyně v několika mezinárodních kulturních, uměleckých a rozvojových projektech. Jako Fulbright Scholar prováděla v letech 2021/2022 svůj výzkum angažovanosti publika v univerzitních muzeích v USA.
Je členkou několika mezinárodních vzdělávacích a výzkumných sítí jako ICOM, AAM, AAMG, UNIVERSEUM, ELIA, MUSEUMS ASSOCIATION nebo mezinárodních projektů jako INTERcost, Visegrad Funds, ERASMUS+, Creative Europe ad.
přednášky na zahraničních univerzitách:
 1. Vision and Mission as the Base for Strategic Branding” and “Communication through the World at Department Media and Communications, St. Pölten University of Applied Sciences, Austria – International Week, November 2019   https://www.fhstp.ac.at/en/newsroom/news/brand-appearances-in-different-markets?set_language=en
 2. Arts Marketing, SMK University of Applied Social Sciences, Lithuania, ERASMUS mobility (certificate), 2020, https://international.utb.cz/cs/2021/03/11/akademicka-virtualni-mobilita-skvely-napad/
 3. Audience engagement in university museums, Wichita State University, Wichita, KS, USA (Novemeber, 2022) 
 4. Audience engagement in university museums, Ulrich Museum of Art, Wichita, KS, USA (February, 2022) Senior Wednesday
 5. Audience development in art museums, Columbia College, Chicago, USA (March, 2022)
 6. Audience Engagement Best Practices, Eastern Connecticut State University, January 2022, Fulbright Outreach Lecturing Fund
 7. Audience Engagement within University Art Galleries and Museums, University of South Carolina, Columbia, February 2022, Fulbright Outreach Lecturing Fund
 8. Arts management and its impact on university museums development, SMART Museum of Art, The University of Chicago, USA, April 2022
 9. Introduction to Audience Engagement in Museums, GLOCAL Summer School in Prague, organized by Charles University in cooperation with other ERASMUS Mundus partners. Prague, September 2022
 10. Image communication of art museums as a part of their branding, Pontifical University of John Paul II., Krakow, Poland, February 2023
 11. Making Culture Accessible: Inclusivity and disability in Cultural Institutions, Institute of Sociology, University of Porto, Porto, Portugal, April 2023

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 10:00 - 12:00

Životopis

Vzdělání

   • 2020-2021: Kulturní management, Postgraduální centrum, University of Vienna, Rakousko
   • 2020: Ph.D. , program design a multimédia, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Česká republika. Mapování univerzitních galerií a jejich potenciál pro mezinárodní spolupráci
   • 2016: magisterský titul v oboru marketingové komunikace, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Česká republika.

Další kurzy:

2022: Creating Meaningful and Inclusive Museum Practices, International Council of Museums (ICOM)

2020: Institut umění a divadla IDU, Akademie kulturního managementu

2018: Evropská kulturní akademie, Benátky, Itálie, Design: Svět kolem nás

2017: Centrum NODE, Berlín, Německo, Expanding exhibitions

2017: Visegrádská akademie kulturního managementu, třífázové školení: Slovensko, Polsko, Ukrajina

 

 

 

Stáže a studijní pobyty

Studijní stáže v zahraničí:

2012 Tallinn University, Baltic Film and Media School, Tallinn, Estonsko

2014 Stamford University, Bangkok, Thajsko

2015 Univerzita v Lodži, Polsko

Stáže:

2013 TDM 2000, Cagliari, Itálie

2016 LAB Cultural Center, Abano Therme, Itálie

2018 ŠKUC Gallery, Ljublana, Slovinsko

Pracovní a výzkumné pobyty:

2021/2022 - Fulbright Scholar, United States

2023 - Krakow, Poland

2023 - Sydney/ Brisbane, Australia

Konference:

 1. MAPPING OF UNIVERSITY ART AND DESIGN GALLERIES AND EXHIBITION SPACES IN EUROPE, Universeum conference, June 2019, Brno, Czech Republic, https://conference.mendelmuseum.muni.cz/media/3147291/book_of_abstracts_universeum_2019.pdf
 2. Mapping of university art and design galleries and exhibition spaces in Europe,  UMAC ICOM conference 2019, Kyoto, Japan
 3. Exhibition Design Lab, ELIA Academy 2021, Brusels, Belgium, December 2021
 4. Visitor Studies Conference 2022, 7 layers of audience engagement in university museums, London, England , May 2022
 5. Marketing and communication for young museum professionals, ICOM conference 2022, Prague, Czech Republic
 6. Budování práce s publikem: Současné trendy v PR pro paměťové instituce, České archivnictví na cestě 21. stoletím, 9. celostátní archivní konference, Pardubice, Květen 2023, Czech Republic
 7. Enhancing audience participation, Truth-telling in university museums, UMAC 2023, August 2023, Sydney, Australia

 

Průběh zaměstnání

2016 – 2017: Technologické Inovační centrum ve Zlíně, PR manažerka 

2017 – doposud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, odborný asistent 

2018 – 2022: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, ředitelka Komunikační agentury 

2022 – doposud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, ředitelka Ateliéru Arts Management 

2021 – doposud: OSVČ v oblasti konzultací kulturních a kreativních průmyslů. 

2022 – doposud: CEO společnosti Shifters s.r.o.

Členství v organizacích

ICOM (UMAC),

AAMG

ELIA

Arts management network

ENCC

Europa Nostra

Další publikace

1.) GARTNEROVÁ, Eva. Case study of communication of the project water for all. In DOKBAT 2017 – 13th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, 2017, s. 105-111. ISBN 978-80-7454-654-9. 

2.) GARTNEROVÁ, Eva, JUŘÍKOVÁ, Martina, KOCOUREK, Josef. Project teaching at university – a tool for presenting proposals for prevention and solving the problem of the general public. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2017, roč. Neuveden, č. 1, s. 768-774. ISSN 2146-7242. 

3.) GARTNEROVÁ, Eva, JURÁŠKOVÁ, Olga, JUŘÍKOVÁ, Martina, ŠRAMOVÁ, Blandína, SOUKALOVÁ, Radomila, ŠVIRÁKOVÁ, Eva, HARANTOVÁ, Lenka. Voda pro všechny. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. 117s. ISBN 978-80-7454-684-6. 

 1. GARTNEROVÁ, Eva. Interdisciplinary cooperation at university and its potential for creative and cultural industries in the czech republic. In ICERI2018 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2018, ISBN 978-84-09-05948-5. 

5.) GARTNEROVÁ, Eva. Acommpaning program of university galleries as a tool of nonformal education. In ICERI2019 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2019, ISSN 2340-1095. ISBN 978-84-09-14755-7. 

6.) GARTNEROVÁ, Eva. Přístup k návštěvníkům univerzitních galerií a udržitelnost jejich zapojení. In 2019, 

7.) GARTNEROVÁ, Eva, VESELÁ, Romana, ZELINSKÝ, Miroslav, VALENTOVÁ, Petra, MAŇASOVÁ HRADSKÁ, Helena, JAKUBÍČEK, Vít. Irreversible Traces: Tradition and sustainability as the annual theme of the G18 Gallery. 1 Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2019. 287s. nedefinováno. ISBN 978-80-7454-870-3. 

8.) GARTNEROVÁ, Eva. Univezitní galerie a jejich potenciál pro mezinárodní síťování. Zlín, 2020. ISBN 978-80-7454-942-7. Disertace. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí práce Doc. Mgr. Irena Armutidisová. 

9.) GARTNEROVÁ, Eva. Typology and audience engagement of university galleries. Muzeológia a kultúrne dedičstvo – Museology And Cultural Heritage [online]. 2021, vol. 9, iss. 1, s. 119-134. [cit. 2022-03-29]. ISSN 1339-2204. Dostupné z: https://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_21_Gartnerova.pdf

10.)GARTNEROVÁ, Eva. Fenomén Univerzitní galerie. Prostor Zlín. 2021, XXVIII.(1/2021), 31-36. ISSN 1212-1398.

Fakulty a součásti

Zavřít