Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
asistentka

MgA. Romana Veselá

Ateliér Arts Management
E-mail: r1vesela@utb.cz Mobil: +420 604 909 048 TEL: +420 576 031 833 Kancelář:
U18/133

Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 14.00-17.00

Životopis

Vzdělání

2013–dosud: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra dějin a teorie umění, obor Vizuální komunikace, doktorské studium, školitel Ludvík Hlaváček, prezenční studium
2009–2012: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, Katedra dějin a teorie umění, obor Kurátorská studia, navazující magisterské, vedoucí diplomové práce Zbyněk Sedláček
2005–2008: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní, Katedra designu, obor Design skla a šperku, bakalářské studium

Stáže a studijní pobyty

2018: Vatikán, Vatikánská muzea, studijní pobyt - listopad
2016: Mexico City, International Poster Biennial, MEX - říjen
2014: New York, Bohemian Hall, USA - listopad - prosinec

Průběh zaměstnání

2017–dosud: FMK UTB ve Zlíně, odborná asistentka, vedoucí ateliéru Arts management
2018–dosud: galerie G18 Zlín, vedoucí galerie, šéfkurátorka
2013–2017: kulturní fabrika Armaturka v Ústí nad Labem, ředitelka
2011–2017: Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, asistentka vedení, projektový manažer
2011–dosud: spolupráce s artalk a artlist

Členství v orgánech

Další publikace

Vesela, R. (ed.): Nenávratné stopy. Zlín: FMK UTB
Veselá, R.: Velkorysé gesto kresbou. Ostium, časopis pro humanitní vědy, Bratislava, 2017
Veselá, R. (ed.): Pozice kurátor. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2016
Veselá, R: Současné umění a Sakrální architektura – kontext, identita a globalizovaný svět. In. Prostor v umění, umění v prostoru: Suplementum, Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2015
Veselá, R.: Když musíš něco říct. in. Michal Koleček; Zdena Kolečková (eds.): Design Ústí. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2015
Veselá, R. (ed.): Místo sdílené uměním. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2014
Veselá, R.: Potřeba bytí. in. Michal Koleček (ed.): Ze středu ven, umění regionů 1985-2010. FUD
UJEP, Ústí nad Labem, 2014
Veselá, R.: Libor Novotný, in. Adéla Hrušková (ed.): Objektivně. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2012
Veselá, R.: profily vystavujících, in. Michal Koleček (ed.): Paralelní historie. UJEP, Ústí nad Labem, 2011
Nováková, T.; Veselá, R.: Galerie Armaturka, in. Lenka Sýkorová (ed.): Konečně spolu. FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2011
Nováková, T.; Veselá, R.: Paralela štěstí, intervence v městském prostředí, in. Michal Koleček (ed.): The Art of Urban Intervention. katalog projektu, FUD UJEP, Ústí nad Labem, 2011

Výběr kurátorských aktivit

2019 Velký třesk, GASK, Kutná Hora
2019 Stopy krajiny, G18, Zlín
2019 Kámen a strom, Oblastní Galerie Vysočiny, Jihlava
2019 Cesta hmoty a prostoru, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
2019 Tradice a udržitelnost, G18, Zlín
2018 Sklo Zlín, Národní technické muzeum, Praha
2018 Ostrý obraz, dobrý zvuk, Blaue Fabrik, Dresden
2018 Horizont události, stánek FMK UTB – Designblok, Praha
2018 Inkvizitor, Pokoje 2018, Praha
2018 Relativní hranice – Materia, Galerie Jídelna, Česká Lípa
2018 Relativní hranice – Spirit, Galerie N, Jablonec nad Nisou
2018 Průzkumy tradice, G18, Zlín
2018 Průzkumy bydlení, G18, Zlín
2018 drozeno.com, Na Kalvárii, Úštěk
2018 Bird call, Na Kalvárii, Úštěk
2018 Iva Polanecká, Život, kurátor výstavy, Na Kalvárii, Úštěk
2017 Lada Semecká, Anemos, kurátorka výstavy, Cesty skla, Sázava
2017 Trans-fer, kurátorka výstavy, BlaueFabrik, Drážďany
2017 Abgefahrt, kurátorka výstavy, Strassenbahn Museum, Chemnitz
2016 Podivná patrnost, kurátorka výstavy, Vila P651, Praha
2015 Výchozí pozice, kurátorka výstavy, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem
2014 Another space, kurátorka výstavy, BlaueFabrik , Drážďany
2014 Osada, spolukurátorka výstavy, Trafačka, Praha
2014 Houpačka, spolukurátorka výstavy, Dům umění města Opava
2013 The Room: Monsters, kurátorka výstavy, GASK Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
2012 Paralelní historie, spolukurátorka výstavy, GASK Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře
2011/12 kurátorka Galerie Armaturka v Ústí nad Labem, výstavní cyklus Český fenomén
2011 Videokemp, kurátorka ústeckého stanu, Dům umění města Brna

Dlouhodobé projekty:

2011–dosud: kurátorka a galeristka výstavního prostoru Na Kalvárii, Ostré u Ústěka
2014–2017: spoluautor projektu Evropa kultura / studenti grafického designu s ČR, SR,PL na téma evropské kultury, Letiště Václava Havla, Praha; Kulturní fabrika Armaturka; Mezinárodní bienále plakátu Mexiko City; Wenzhou City of China; Ohio State Univesity, USA, aj.

Účast na konferencích a přednáškách

Ticho a pomíjivost. Sacrum 2018, Národní památkový ústav, Praha, 2018
Prezentace jako dialog: sakrální architektura a její potenciál pro současné umění. Doktorandská konference, FaVU, 2016
Sakrální architektura a možnost prezentace současného umění. Doktorandské kolikvium 2016, VŠVU Bratislava, 2016
Armaturka – Třetí role vysokých škol a její strategický potenciál pro konkurenceschopnost. Mladá Boleslav, ŠKODA AUTO Vysoká škola, 2015
Možnosti prezentace současného umění v sakrálním prostoru – dualita univerzálnosti a identity. Konference ArtHist 2015. Umění v prostoru, Prostor v umění, Univerzita Palackého, Olomouc Výstavní prostor Na Kalvárii – Galerie jako osobní prostor. Archiv výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze, květen 2012

Fakulty a součásti

Zavřít