Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
asistentka

MgA. Romana Veselá

Ateliér Design skla
E-mail: r1vesela@utb.cz TEL: +420 576 036 410 Kancelář:
U16/315

Výuka

Konzultační hodiny

Úterý 14.00-17.00
Zavřít

Fakulty a součásti