Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Martina Juříková
odborná asistentka

Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: jurikova@utb.cz Mobil: +420 725 549 822 TEL: +420 576 032 240 Kancelář:
U13/426
U44/208 - tel: +420 576 034 402

Výuka

Konzultační hodiny

středa 12-14 h, studenti kombinované formy dle dohody emailem či telefonicky

Životopis

Vzdělání

2009:   UTB Zlín, Fakulta managementu a ekonomiky, obor Management a ekonomika - Ph.D.

1995 - 2000: Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, obor Marketing  – Ing.

1991 - 1995: Obchodní akademie T. Bati Zlín

 

Stáže a studijní pobyty

2005 – 2008: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, FF Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, přednášky a semináře Výskumu verejnej mienky I a II pro prezenční i kombinovanou formu studia

Průběh zaměstnání

2005 – dosud Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

2002 – 2005 Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně (externě)

2001 – 2002 Institut reklamní tvorby FT VUT Brno (externě)

2000 - 2005 Obchodní akademie T. Bati a VOšE Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít