Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
fmk20

Vernisáž Dvacet let FMK

U příležitosti oslav svého 20. výročí připravila FMK výstavu Dvacet let FMK, která prezentuje nejvýznamnější tvůrčí výstupy, experimenty i úspěchy na poli umění a kreativních průmyslů, které za poslední dvě dekády z ateliérů umělecké fakulty vzešly. Vernisáž výstavy Dvacet let FMK, která se odehrává ve dvou zlínských galeriích, je naplánovaná na 20. září 2022.

Na pomyslném prostřeném stole v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně představuje Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně své THE BEST OF – práce absolventů ze třinácti ateliérů, které ukazují jak osobité cesty jednotlivců, tak i překvapivé průniky jejich tvorby. „Retrospektivní část výstavy s názvem THE BEST OF ukazuje rozmanitost tváří jednotlivých ateliérů zlínské fakulty. Ke kreativnímu podhoubí, pěstovanému na půdě naší školy, patří také charakter jednotlivých exponátů, sahajících od předmětů, které by bez větších obtíží mohly být upraveny pro sériovou výrobu až po konceptuálně cítěné experimenty přesahující rámec slov design či užité umění,” komentuje výstavu kurátor krajské galerie Vít Jakubíček. 

Druhá část výstavy je připravena v univerzitní galerii G18. Expozice FOR FUTURE s kurátorským dohledem Heleny Maňasové Hradské představuje výhled do budoucnosti, nahlížený skrze nedávné fakultní projekty a témata. „Společně s vedoucími našich ateliérů jsme vybrali práce z fakultní dílny, které se pokouší reagovat na očekávané potřeby budoucích komunit a naznačují tak vize profilování kreativních oborů. Setkáváme se tak s náměty jako je přehodnocení organizace procesu navrhování, výzkum materiálů v kontextu cirkulární ekonomiky nebo přenos lidské tvorby do virtuálního prostoru v rámci digitalizace,” vysvětluje Helena Maňasová Hradská. 

Výstava Dvacet let FMK bude zahájena vernisáží v úterý 20. září 2022 od 17 hodin v univerzitní galerii G18 a následně v 18 hodin v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Ve 21 hodin proběhne na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU videomapping, který připravují studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Součástí doprovodného programu samotné výstavy bude i komentovaná prohlídka obou částí výstavy 13. října 2022 a filmové promítání studentských snímků z ateliéru Audiovizuální tvorby, které fakulta a Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně chystají na pátek 11. listopadu 2022. 

V galerii G18 výstava potrvá do 11. listopadu, v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně do 22. ledna 2023.

Fakulty a součásti

Zavřít