Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výstava

Fotografická výstava přiblíží studentskou tvorbu i současné zemědělství

Národní zemědělské muzeum zve na fotografickou výstavu studentů ateliéru Reklamní fotografie naší fakulty a Vysoké školy kreativní komunikace v Praze. Studenti pomáhali s fotografickou dokumentací současného zemědělství pro potřeby Fotoarchivu muzea. Výstava Studenti fotografují zemědělství je ke zhlédnutí do 31. července, vernisáž se koná v úterý 10. května v 17 hodin v budově NZM Praha.

Studenti ateliéru Reklamní fotografie FMK pracovali na projektu v rámci semestrální práce. Témata, z nichž mohli vybírat, byla formulována na základě konzultací muzea a pedagogů. Vznikly soubory s náměty, které ve Fotoarchivu doposud nejsou podchyceny. Jsou to například fotografie nejmodernějších zemědělských robotů Jana Blažeje nebo série věnující se fenoménu Dumpster diving Kateřiny Bébrové. Ve Fotoarchivu budou nově mimo jiné záběry z chovu pštrosů Kateřiny Lebedové a městského včelaření od Jany Pohankové.

Byli jsme mile překvapeni, že se studenti ujali úkolu s nadšením. Navíc se zdá, že si při práci na projektu uvědomovali význam péče o krajinu a udržitelné hospodaření se zemědělskou půdou. Výsledky jsou důkazem, že se poctivě zamýšleli nad významem zemědělství pro naši společnost i nad jeho současnými podobami,“ říká Michaela Zeinerová Brachtlová, kurátorka Národního zemědělského muzea.

Národní zemědělské muzeum pracuje od roku 2018 na dlouhodobém projektu fotografické dokumentace současného zemědělství. Podsbírka Fotoarchiv, ve které se získaný materiál shromažďuje, tvoří obrazovou základnu pro vědeckou, popularizační i edukativní činnost muzea. Výsledky každoroční práce oslovených fotografů muzeum prezentuje veřejnosti také formou výstavy. Zemědělská tematika je tak rozsáhlá, že stěží lze obsáhnout všechny oblasti. V posledních letech zažívá zemědělství překotné změny – nástup nových výrobních postupů a trendů v pěstování plodin i chovu užitkových zvířat. NZM se snaží zachytit co možná nejvíce aspektů současného zemědělství i jeho zásadních proměn, které s použitím moderních technologií přicházejí.

 

Fakulty a součásti

Zavřít