Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
komag

Design KANTÝNA jede na festival Design Ústí

Jak můžete s univerzálním designem a přístupností začít i vy? O tom budeme společně diskutovat v úterý 28. března 2023 v Domě umění v Ústí nad Labem s Anežkou Řepík a s Jitkou Smolíkovou. Ve středu 29. března se následně uskuteční workshop na téma Design thinking. Přednáška i workshop proběhnou v rámci festivalu Design Ústí a pod záštitou Design KANTÝNY Zlin Design Weeku, jehož letošním tématem je právě univerzální design, jinými slov Design pro všechny.

Design pro všechny se snaží zahrnout do navrhování nejširší možnou skupinu lidí. Je to přístup, v jehož středu stojí lidé a jejich rozmanité potřeby. Je to zároveň téma letošního festivalu Zlin Design Week a projektu věnujícímu se Univerzálnímu designu. Zveme vás k diskuzi o tom, jak lze univerzální design vnímat, jak jej využít ve svých návrzích, při zadávání projektů nebo je při přemýšlení nad novými projekty. 

Eskalátory totiž pomáhají nejen těm, kteří jsou třeba fyzicky slabší, uleví všem. Stejně tak přístupnost webových stránek může velmi ulehčit čtení obsahu nevidomým, nebo “jen” zpříjemnit přehlednost obsahu a celkově zkvalitnit službu. Přineseme příklady, které ukazují, že design pro všechny znamená i lepší život pro všechny. Rozvedeme diskuzi, jak můžete s univerzálním designem a přístupností začít. 

Účast na přednášce s diskuzí je bezplatná. Proběhne 28.3. od 17:30 hod. v Domě umění v Ústí n. Labem.

Celou diskuzí o univerzálním designu vás provedou řečníci Jitka Smolíková a Anežka Řepí. Jitka je již šestý rokem nedílnou podporou festivalu Zlin Design Week. Během té doby se vypracovala až k vedení celého festivalu, který je vlajkovým projektem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Orientace na design, umění a kulturu se vepisuje do všech aktivit, do nichž je zapojená – dokončuje studium Arts Managementu, ale už tvořila i strategii pro komunikaci a zapojování zahraničního publika a podílela se na celé komunikaci ke  kandidatuře Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028, které je nyní v užším výběru kandidátů. Anežka je absolventkou Marketingových komunikací naší fakulty. Věnuje se design thinkingu, kreativním technikám a discovery projektům. Pracovala ve firmách jako Avast nebo MSD. Nyní se věnuje projektu Design pro všechny, který úzce propojený tématicky i programově s letošním Zlin Design Weekem.

V rámci  spolupráce s festivalem Design Ústí proběhne i workshop, který seznámí účastníky s  designovým myšlením (design thinking) pod vedením Anežky Řepík. Design thinking je přístup, který klade důraz na potřeby člověka a kombinuje různé typy myšlení a způsobů spolupráce. Workshop bude prakticky zaměřený. Pro účast je povinná rezervace, a to na e-mailu duul@ujep.cz. Proběhne 29.3. dopoledne (3 hod.), je kapacitně omezen na maximálně 25 účastníků.

Fakulty a součásti

Zavřít