Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
COVID-19

COVID-19: Aktuální informace

V souvislosti s opatřeními, přijatými Bezpečnostní radou státu dne 10. března 2020, vydali rektor UTB a děkanka FMK rozhodnutí, upravující výuku a provoz na univerzitě a fakultě.

Aktuální nformace o opatřeních platných na UTB a FMK naleznete zde:

Rozhodnutí rektora č. 22/2020
Dočasná omezení a přijatá opatření na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19

Rozhodnutí děkana RD2020.14
Rozhodnutí děkana FMK doplňující Rozhodnutí rektora RR/22/2020 „Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19“

Fakulty a součásti

Zavřít