UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Aktuality a akce

Erasmus+ výběrové řízení

Normální je vyjet! – Výběrové řízení Erasmus+/Freemover pro letní semestr 2018/2019

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v letním semestru akad. roku 2018/19.V rámci tohoto výběrového říření proběhne též Výběrové řízení na studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107) (viz informace v závěru tohoto oznámení)Písemné přihlášky zasílejte p. Evě Prokopové, ideálně elektronicky na eprokopova@utb.cz, případně poštou na adresu: FMK UTB ve Zlíně, Univerzitní 2431, 76001 Zlín, či doručte přímo do její kanceláře (U41/204).Výběrovými kritérii jsou:a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English) (v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně); b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek; c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, aj.).Uzávěrka přihlášek je ve středu 19. září 2018, v 17:00 hod.Přihláška do VŘPísemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v pondělí 24. září 2018, od 10:00 hod. v učebně 201/U41. Proběhne formou  testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod) –  vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí :)Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  204/U41 v následujících termínech:Úterý    25. 9. 2018, 9:00 - 16:00 hod. Středa   26. 9. 2018, 9:00 - 16:00 hod. Čtvrtek 27. 9. 2018, 9:00 - 16:00 hod.Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK, od 2. ročníku Bc. studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy, v prezenční i kombinované formě studia. Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB, v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu xchange.Seznam partnerských škol FMK v programu Erasmus+ Seznam partnerských škol UTB v programu FreemoverInformace k VŘ pro zájemce o studium v Izraeli (určeno pouze studentům výtvarných oborů):Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:strukturované CV v Aj motivační dopis v Aj portfolioVýběrovými kritérii budou dosavadní studijní výsledky, jazyková vybavenost, portfolio a propojenost s daným regionem (např. téma závěrečné VŠ kvalifikační práce) V případě přijetí na Bezalel Academy of Arts and Design obdrží vyjíždějící studenti: 650 EUR / měsíc (+náklady na dopravu) Předpokládaný počet udělených stipendií: 1

Detail článku
G18 galerie

G18 – nová verze letounu na FMK?

Seznamovák Univerzity Tomáše Bati

sportovní kurzy

Vyberte si z nabídky sportovních kurzů!

APD v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Ateliér Průmyslový design vystavuje v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

symposium

Panta rhei po desáté

Pro studenty UTB opět otevíráme předmět Podnikatelská akademie

seznamovák utb

Poslední volná místa na Seznamováku UTB

Od 1. srpna 2018 nás najdete na nové adrese!

Zavřít

Fakulty a součásti