Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram studia

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Termín
28. 6. 2019mezní termín odevzdání ročních hodnocení doktorandů za rok 2018/2019
19. 8. – 31. 8. 2019předzápis pro zimní semestr akademického roku 2019/2020
6. 9. 2019zápis do 2., 3. a vyšších ročníků studia pro akademický rok 2019/2020
16. 9. – 21. 12. 2019výuka v zimním semestru
20. 9. 2019zápis 1. ročníku do studia pro akademický rok 2019/2020
27. 9. 2019odevzdání individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku
říjen 2019jednání Oborové rady
2. 10. 2019odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (1. termín)
25. 11. 2019odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III.
2. – 6. 12. 2019Vědecké kolokvium III. (3. ročník)
2. – 6. 12. 2019Obhajoba disertační práce (1. termín)
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020Vánoční prázdniny
do 3. 1. 2020odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (1. termín)
17. – 21. 1. 2020předzápis pro letní semestr akademického roku 2019/2020
3. – 7. 2. 2020Státní doktorská zkouška (1. termín)
Březen 2020zveřejnění témat / okruhů DSP pro uchazeče o studium
do 13. 7. 2020odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (2. termín)
do 21. 8. 2020odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu I., II. a III.
27. – 28. 8. 2020Vědecké kolokvium I., II. a III. (1., 2. a 3. ročník)
do 28. 8. 2020odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (2. termín)
do 4. 9. 2020odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akad. rok 2020/2021
červen 2020jednání oborové rady
21. – 25. 9. 2020Státní doktorská zkouška (2. termín)
21. – 25. 9. 2020obhajoba disertační práce (2. termín)
21. 9. – 25. 9. 2020přijímací zkoušky pro studium v akad. roce 2020/2021

 

Fakulty a součásti

Zavřít