Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram akademického roku

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design

2021/2022

Termín
17. 8. – 31. 8. 2021Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2021/2022
20. 9. – 19. 12. 2021Výuka v zimním semestru
30. 9. 2021Zápis 1. ročníku do studia pro akademický rok 2021/2022
1. 10. 2021Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (1. termín)
8. 10. 2021Odevzdání individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku
25. 11. 2021Odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III.
1. 12. 2021Vědecké kolokvium III. (3. ročník)
10. 12. 2021Obhajoba disertační práce (1. termín)
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022Vánoční prázdniny
do 3. 1. 2022Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (1. termín)
3. 1. – 5. 2. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
7. – 16. 1. 2022Předzápis pro letní semestr akademického roku 2021/2022
31. 1. – 4. 2. 2022Státní doktorská zkouška (1. termín)
7. 2. – 14. 5. 2022Výuka v letním semestru
březen 2022Zveřejnění témat / okruhů DSP pro uchazeče o studium
do 18. 4. 2022Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (2. termín)
do 9. 5. 2022Odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu I., II. a III.
9. 5. – 10. 6. 2022Zkouškové období (5 týdnů)
16. – 20. 5. 2022Vědecké kolokvium I., II. a III. (1., 2. a 3. ročník)
do 20. 5. 2022Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (2. termín)
do 31. 5. 2022Odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akad. rok 2022/2023
20. – 24. 6. 2022Státní doktorská zkouška (2. termín)
20. – 24. 6. 2022Obhajoba disertační práce (2. termín)
20. – 24. 6. 2022Přijímací zkoušky pro studium v akad. roce 2022/2023

 

Fakulty a součásti

Zavřít