Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2023/2024 pro doktorské studijní programy

Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Multimédia a design

Termín
do 30. 7. 2023Odevzdání Individuálního studijního plánu prvního ročníku
do 3. 8. 2023Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro podzimní termín obhajoby disertační práce
do 16. 8. 2023Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (podzimní termín)
23. 8. – 30. 8. 2023Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2023/2024
18. 9. – 22. 12. 2023Výuka v zimním semestru akademického roku 2023/2024
16. – 17. 10. 2023Obhajoba disertační práce (podzimní termín)
do 13. 11. 2023Odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III (zimní termín)
4. 12. 2023Vědecké kolokvium III (zimní termín)
do 8. 12. 2023Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024Vánoční prázdniny
2. 1. – 1. 2. 2024Zkouškové období (zimní semestr)
do 2. 1. 2024Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
12. 1. – 17. 1. 2024Předzápis pro letní semestr akademického roku 2023/2024
29. 1. 2024Státní doktorská zkouška (zimní termín)
do 31. 1. 2024Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
5. – 16. 2. 2024Zkouškové období pro opravné zkoušky (zimní semestr)
20. 2. 2024Zasedání oborové rady k hodnocení studia
5. 2. – 10. 5. 2024Výuka v letním semestru akademického roku 2023/2024
do 15. 3. 2024Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro letní termín obhajoby disertační práce
do 12. 4. 2024Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (letní termín)
do 12. 4. 2024Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 28. 4. 2024Odevzdání podkladů k Doktorandskému kolokviu I, II, III
13. 5. – 15. 6. 2024Zkouškové období (letní semestr)
17. – 28. 6. 2024Zkouškové období pro opravné zkoušky (letní semestr)
16. – 17. 5. 2024Doktorandské kolokvium I, II, III
do 27. 5. 2024Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 31. 5. 2024Odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025
do 14. 6. 2024Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
17. 6. 2024Státní doktorská zkouška (letní termín)
17. – 18. 6. 2024Obhajoba disertační práce (letní termín)
24. 6. 2024Přijímací zkoušky pro studium v akademickém roce 2024/2025
25. 6. 2024Zasedání oborové rady k ročnímu hodnocení studia

Fakulty a součásti

Zavřít