Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram studia

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Termín
7. 9. 2020mezní termín odevzdání ročních hodnocení doktorandů za rok 2019/2020
17. 8. – 31. 8. 2020předzápis pro zimní semestr akademického roku 2020/2021
10. 9. 2020zápis do 2., 3. a vyšších ročníků studia pro akademický rok 2020/2021
18. 9. – 19. 12. 2020výuka v zimním semestru
6. 10. 2020zápis 1. ročníku do studia pro akademický rok 2020/2021
9. 10. 2020odevzdání individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku
říjen 2020jednání Oborové rady
1. 10. 2020odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (1. termín)
23. 11. 2020odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III.
30. 11. – 4. 12. 2020Vědecké kolokvium III. (3. ročník)
30. 11. – 4. 12. 2020Obhajoba disertační práce (1. termín)
23. 12. 2020 – 1. 1. 2021Vánoční prázdniny
do 4. 1. 2021odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (1. termín)
15. – 19. 1. 2021předzápis pro letní semestr akademického roku 2020/2021
1. – 5. 2. 2021Státní doktorská zkouška (1. termín)
Březen 2021zveřejnění témat / okruhů DSP pro uchazeče o studium
do 19. 4. 2021odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (2. termín)
do 10. 5. 2021odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu I., II. a III.
17. – 21. 5. 2021Vědecké kolokvium I., II. a III. (1., 2. a 3. ročník)
do 21. 5. 2021odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (2. termín)
do 31. 5. 2021odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akad. rok 2021/2022
červen 2021jednání oborové rady
21. – 25. 6. 2021Státní doktorská zkouška (2. termín)
21. – 25. 6. 2021obhajoba disertační práce (2. termín)
21. – 25. 6. 2021přijímací zkoušky pro studium v akad. roce 2021/2022

 

Fakulty a součásti

Zavřít