UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram studia

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design

30. 6. 2018mezní termín odevzdání ročních hodnocení doktorandů za rok 2017/2018
17. 8. 2018 – 31. 8. 2018předzápis pro zimní semestr akademického roku 2018/2019
12. 9. 2018zápis do 2., 3. a vyšších ročníků studia pro akademický rok 2018/2019
17. 9. 2018 – 21. 12. 2018výuka doktorského studia (povinné a volitelné předměty)
21. 9. 2018zápis 1. ročníku do studia pro akademický rok 2018/2019
27. 9. 2018odevzdání Individuálních studijních plánů studentů 1. ročníku
říjen 2018jednání Oborové rady
3. 10. 2018odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (1. termín)
26. 11. 2018odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III.
3. – 7. 12. 2018Vědecké kolokvium III. (3. ročník)
3. – 7. 12. 2018Obhajoba disertační práce (1. termín)
24. 12. 2018 – 1. 1. 2019Vánoční prázdniny
do 4. 1. 2019odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (1. termín)
18. 1. 2019 – 22. 1. 2019předzápis pro letní semestr akademického roku 2018/2019
4. – 8. 2. 2019Státní doktorská zkouška (1. termín)
Březen 2019zveřejnění témat / okruhů DSP pro uchazeče o studium
do 15. 4. 2019odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (2. termín)
do 13. 5. 2019odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu I., II. a III.
20. – 24. 5. 2019Vědecké kolokvium I., II. a III. (1., 2. a 3. ročník)
do 24. 5. 2019odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (2. termín)
do 31. 5. 2019odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akad. rok 2019/2020
květen / červen 2019jednání oborové rady
17. – 21. 6. 2019Státní doktorská zkouška (2. termín)
17. – 21. 6. 2019obhajoba disertační práce (2. termín)
17. – 21. 6. 2019přijímací zkoušky pro studium v akad. roce 2019/2020
Zavřít

Fakulty a součásti