Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Harmonogram akademického roku

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design

2022/2023

Termín
4. 7. 2022Výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro rok 2022/2023
11. 7. 2022Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2022/2023
do 22. 7. 2022Odevzdání Individuálního studijního plánu
do 22. 7. 2022Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro akademický rok 2022/2023
5. 8. – 12. 8. 2022Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2022/2023
do 23. 9. 2022Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro zimní termín obhajoby disertační práce
19. 9. – 22. 12. 2022Výuka v zimním semestru akademického roku 2022/2023
do 7. 10. 2022Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (zimní termín)
do 11. 11. 2022Odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III (zimní termín)
2. 12. 2022Vědecké kolokvium III (zimní termín)
do 9. 12. 2022Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
12. 12. – 13. 12. 2022Obhajoba disertační práce (zimní termín)
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023Vánoční prázdniny
2. 1. – 2. 2. 2023Zkouškové období (zimní semestr)
do 2. 1. 2023Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
9. 1. – 15. 1. 2023Předzápis pro letní semestr akademického roku 2022/2023
30. 1. – 31. 1. 2023Státní doktorská zkouška (zimní termín)
6. 2. – 12. 5. 2023Výuka v letním semestru akademického roku 2022/2023
do 17. 3. 2023Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro letní termín obhajoby disertační práce
do 14. 4. 2023Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (letní termín)
do 14. 4. 2023Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 28. 4. 2023Odevzdání podkladů k Vědeckému/Doktorandskému kolokviu I, II, III
15. 5. – 17. 6. 2023Zkouškové období (letní semestr)
18. – 19. 5. 2023Vědecké/Doktorandské kolokvium I, II, III
do 29. 5. 2023Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 31. 5. 2023Odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2023/2024
do 19. 6. 2023Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
19. – 22. 6. 2023Státní doktorská zkouška (letní termín)
19. – 22. 6. 2023Obhajoba disertační práce (letní termín)
26. 6. 2023Přijímací zkoušky pro studium v akademickém roce 2023/2024
27. 6. 2023Zasedání oborové rady k ročnímu hodnocení studia
30. 6. 2023Výsledky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro rok 2023/2024
12. 7. 2023Zápis do prvního roku studia pro akademický rok 2023/2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít