Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Designblok vyhlašuje soutěž

Vážení studenti,
uveřejňujeme Výzvu pro české designéry.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Designblokem vyhlašuje soutěž pro české designéry s cílem získat nové propagační předměty, kterými by MZV reprezentovalo Českou republiku v zahraničí. Jedná se o předměty, které zastupitelské úřady a konzuláty využívají k obdarování partnerů v zemích svého působení. Zároveň budou sloužit při reprezentaci České republiky během jejího předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022. Vítězné návrhy budou prezentovány na Designbloku 2021.

Parametry:
Propagační předměty by měly asociovat Českou republiku a prezentovatnaši kreativitu, zručnost a kulturní vyspělost.
Mělo by se zároveň jednat opředměty s užitnou hodnotou a funkčností. Je vhodné, aby byly předmětydo jisté míry tradiční – diplomacie je konzervativní obor a mnoho našichzastupitelských úřadů působí v konzervativních zemích.
Preferujeme přírodní materiály a materiály s nižší ekologickou zátěží. Předměty by pak měly být vhodné k obdarovávání jak žen, tak mužů.
Další parametry:
mělo by se jednat o drobnější, objemově a váhověnenáročné předměty se samostatným obalem, vhodné k transportukargem do všech destinací, kde má ČR svá zastoupení (120 úřadů ve 136 zemích po celém světě).
Finanční náročnost:
a) Drobné upomínkové předměty se pohybují do 250 Kč/ks,
b) Hlavně používané reprezentační předměty do 500 Kč/ks
c) Luxusní předměty: do 1000 Kč/ks
Výroba návrhů, které zvítězí bude plně v režii MZV. Obvyklý počet, který se vyrábí je 1000-1500 ks od každého předmětu. Předměty budou v ideálním případě opatřeny logem, případně bude logo na obalu předmětu.
Logo – lvíček z jednotného vizuálního stylu MZV zde: https://www.mzv.cz/file/817738/MZV_en_logo.gif
Harmonogram soutěže:
Uzávěrka na dodání návrhů předmětů: 30. 4. 2021
Hodnocení komisí složené ze zástupců MZV a Designbloku: do 15. 5. 2021
Vítězné návrhy budou posouzeny i z hlediska náročnosti výroby.
MZV vstoupí v jednání s vybranými autory o možnosti využití jejich návrhů pro výrobu předem stanoveného počtu předmětů.
MZV se zaváže, že takto vybrané a následně vyrobené předměty nebudou použity ke komerčním účelům (nebudou předmětem prodeje) a budou sloužit výhradně k propagaci ČR prostřednictvím MZV, případně prostřednictvím dalších útvarů státní správy nebo příspěvkových organizací.
Výroba vítězných propagačních předmětů:
Na základě výsledků soutěže bude MZV ve věci výroby předmětů postupovat obvyklým způsobem tak, jak mu ukládá zákon o veřejných zakázkách: Odbor veřejné diplomacie a krajanů vytvoří k vybraným předmětům „zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu, „která bude v režimu „otevřené výzvy.“
Honorář: vítězné návrhy budou odměněny částkou 30 000 Kč.
Autorský honorář v této výši obsahuje veškeré užití designu předmětu pro použití státní reprezentace s časově a teritoriálně neomezeným rozsahem.

Návrhy zasílejte do 30. 4. 2021 na adresu:
Eduard Císař: eduard_cisar@mzv.cz; tel: +420 224 183 208, mobil:
+420 604 291 060
Datová schránka MZV: e4xaaxh

Fakulty a součásti

Zavřít