Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Audiovizuální tvorba

Přijímací řízení 2020/2021

Bakalářské studium

2. kolo přijímací zkoušky
Domácí úkol pro uchazeče do specializace Režie a scenáristika:

Nastudujte odborný text z přiloženého odkazu: Rozbor filmu (autor: Radomír D. Kokeš)

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2020/2021 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) je  v době od 1.  března do 30. dubna 2020.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace k zadání a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) proběhnou přijímací zkoušky v období od 8. do 12. června 2020 (1. kolo – talentová zkouška bez přítomnosti uchazečů) a od 29. 6. do 1. 7.  2020 (2. kolo) za přítomnosti pozvaných uchazečů o studium v jedné ze specializací.

Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Magisterské studium

Podání přihlášky je podmínkou přijímacího řízení. Termín podání přihlášek pro akad. rok 2020/2021 pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) je v období od 1. března do 30. dubna 2020.

Před podáním přihlášky si nejdříve prostudujte směrnici k přijímacímu řízení, kde najdete důležité informace a termíny k přijímacímu řízení (příslušnou směrnici naleznete na Úřední desce FMK v sekci Směrnice děkana).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY / Kolik mám času?

Pro studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba) proběhne přijímací zkouška dne 16. června 2020.

Termín pro dodání obrazových a písemných materiálů: do 10. 6. 2020.

 Více informací zde: https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/magisterske-studium/

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adrese  studium@fmk.utb.cz a telefonicky na 576 034 208.

Fakulty a součásti

Zavřít