Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
promoce

Promoce

Slavnostní promoce FMK se uskuteční netradičně na platformě 14|15 Baťova institutu.

V souvislosti s konáním promocí vyhlašuje děkanka FMK od 8.00 do 15.00 děkanské volno.

Fakulty a součásti

Zavřít