Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.
Profesor

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: phornak@utb.cz TEL: +420 576 034 433 Kancelář:
U44/124

Výuka

Konzultační hodiny

Sudý čtvrtek 14.00–16.00

Životopis

Vzdělání

 • 1968–1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, I. Horvátha, Bratislava
 • 1971–1973 nadstavbové štúdium: Kultúrno-výchovná práca pri Strednej knihovníckej škole v Bratislave
 • 1974–1978 Vš – odbor: žurnalistika, FF UK Bratislava
 • 1980: PhDr. (československé dejiny so zameraním na novinárstvo) FF UK, Bratislava
 • 1989: CSc. (sociológia) FF UK, Bratislava,
 • 1996: docent (žurnalistika) FF UK, Bratislava
  2009: profesor

Průběh zaměstnání

 • 1990–1994: zakladajúci člen - Moravskosliezska spoločnosť pre propagáciu a PR - Brno
 • 1990–2002: zakladateľ a majiteľ reklamnej agentúry PROPHORN
 • 1994–1995: kontaktný kancelár pre SR - Česká spoločnosť pre propagáciu a PR - Brno
 • 1995–doteraz: prezident - Slovenská spoločnosť pre propagáciu - Bratislava
 • 1995–1998: zakladajúci člen - Rada pre reklamu SR – Bratislava
 • 1996–2003: zakladajúci člen - Arbitrážna komisia Rady pre reklamu SR - Bratislava
 • 1992: doteraz copywriter reklamnej agentúry Central European Advertising, Bratislava
 • 1996–doteraz: vedcúci Katedry marketingovej komunikácie FF UK, Bratislava
 • Členství v orgánech

 • 2003-2005: člen Vedeckej a umeleckej rady Fakulty multimediálnej komunikácie UTB Zlín, ČR
 • 2006-doteraz: člen redakčnej rady medzinárodného čas. Marketing Inspirations

Fakulty a součásti

Zavřít