Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborná asistentka

MgA. Jana Dosoudilová

Ateliér Grafický design
E-mail: dosoudilova@utb.cz Mobil: +420 734 795 681 TEL: +420 576 034 113 Kancelář:
U4/113

Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 12.00–14.00 a dále dle domluvy

Životopis

Vzdělání

  • SPšG–Střední průmyslová škola grafická v Praze, Hellichova
  • FMK UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Průběh zaměstnání

  • 1979-1985: Moravské tiskařské závody Zlín, příprava podkladů pro tisk a příprava novin
    1985-1988: Fotografia Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
  • 1991-1995: Grafické studio Margaret Zlín, grafické návrhy a příprava podkladů pro tisk
  • 1996-2000: Ateliér Reklamní tvorby (později IRTMK), při Fakultě technologické, Vysoké učení technické v Brně, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických a fotografických počítačových metod
  • 2000-dosud: Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,  výuka v ateliéru Grafický design, výuka grafických a fotografických počítačových metod
  • 2006-2016: Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, výuka grafických programů
  • 2008-2010: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta umění, detašované pracoviště ve Zlíně, výuka grafických programů

Fakulty a součásti

Zavřít