Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
odborná asistentka

MgA. Irena Kocí, Ph.D.

Ateliér Audiovize
E-mail: koci@utb.cz Mobil: +420 777 586 895 TEL: +420 576 034 118 Kancelář:
U41/302

Výuka

Konzultační hodiny

Středa 11:00-13:00

Životopis

Vzdělání

  • 2016 - 2020 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér audiovizuální tvorby, doktorské studium, Ph.D.
  • 1993 - 1998 Janáčkova akademie múzických umění (JAMU), Televizní a rozhlasová dramaturgie a scenáristika, MgA.
  • 1988 - 1992 Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava

Stáže a studijní pobyty

  • 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018: Česká televize, stáž u kreativní producentky Kateřiny Ondřejkové
  • Letní semestr 2018 - VŠMU Bratislava, ateliér Animovanej tvorby, Erasmus +

Průběh zaměstnání

  • 2019 - dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ateliér audiovizuální tvorby, vedoucí ateliéru
  • 2013 - dosud: Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko - přírodovědecká fakulta, Audiovizuální tvorba, odborná asistentka
  • 1998 - dosud: autorka scénářů a dramaturgyně /freelancer/

Členství v organizacích

ASFAV - Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, člen od 2020

Členství v orgánech

Rada studijních programů FMK UTB, členkou od 2019

Fakulty a součásti

Zavřít