Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Odborná asistentka

Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Kabinet teoretických studií
E-mail: harantova@utb.cz Mobil: +420 733 690 838 TEL: +420 576 034 211 Kancelář:
U41/210

Ing. Lenka Harantová, Ph.D. je absolventkou Univerzity T. Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky, obor Management a ekonomika. V letech 2010 – 2012 pracovala jako projektový manažer ve společnosti Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. Od roku 2013 působí na pozici odborného asistenta na Fakultě multimediálních komunikací. Od roku 2016 do roku 2019 zastávala pozici Proděkana pro pedagogickou činnost.


Výuka

Konzultační hodiny

Pátek 10.00–12.00

Životopis

Vzdělání

 • 2008-2014:  UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Management a ekonomika, Ph.D.
 • 2006-2008: UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Management a marketing, Ing.
 • 2003-2006: UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Management a ekonomika, Bc.
 • 1999-2003: Obchodní a bankovní akademie Karviná, s.r.o.

Stáže a studijní pobyty

 • 2013: Erasmus University College Brussels, Belgie, přednášející v rámci programu Erasmus
 • 2018: Iceland Academy of the Arts, Island, odborné školení

Průběh zaměstnání

 • 2013 - dosud: UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, odborný asistent
 • 2010 - 2012: Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., projektový manažer

Členství v orgánech

 • Vedení fakulty, člen 2016-2019
 • Kolegium děkana Fakulty multimediálních komunikací, člen 2016-2019
 • Rada studijních programů Fakulty multimediálních komunikací, předseda 2016-2019
 • Stipendijní komise Fakulty multimediálních komunikací, předseda 2016-2019
 • Disciplinární komise Fakulty multimediálních komunikací, předseda 2016-2019

Fakulty a součásti

Zavřít